Chính Phủ New Orleans Khuyến Khích Dân Hồi Hương
Date: Friday, September 22 @ 12:05:57 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Gần một năm sau Băo Katrina, chỉ có 37% dẫn về lại thành phố New Orleans và mức độ trở về ngày càng chậm. Thị Trưởng Ray Nagin thiết lập các trung tâm ở New Orleans và những nơi có đông người di tản để khuyến khích  dân chúng trở về.

Theo báo cáo của Sở Bưu Điện và công ty điện thoại, trong quư hai của năm 2006 chỉ có dưới hai ngàn người trở về, so với 30 ngàn người trong ba tháng đầu năm. 

Tuy nhiên, công ty điện lực Entergy ước lượng có 210 ngàn người hiện đang sinh sống tại New Orleans, dựa vào số khách hàng của họ. Văn pḥng Thị Trưởng Nagy lạc quan hơn với con số 250 ngàn, nghĩa là 54% dân số trước Băo Katrina.

Ngày 22 tháng 8, ”Trung Tâm Hành Tŕnh Về Nhà” sẽ hoạt động ở Houston và ngày 23 tháng 8, Trung Tâm Đón Tiếp Người Về Nhà” sẽ mở cửa tại New Orleans.

Hai trung tâm này sẽ hướng dẫn người di tản về t́nh trạng nhà cửa ở New Orleans, giúp họ t́m việc, thông tin về trường lớp cho trẻ em, và duy tŕ danh sách các dịch vụ xă hội để người dân tham khảo. 

Những người lập kế hoạch phục hồi New Orleans nhận xét rằng trong tháng 7 và tháng 8, số lượng người trở về có thể sẽ gia tăng v́ đó là thời điểm bố mẹ phải ghi danh cho con cái đi học nếu họ dự định quay lại New Orleans.

Tuy nhiên, cũng theo những người trên, nếu trong hai tháng này số người trở về không bao nhiêu th́ sau đó cũng sẽ chẳng có bao nhiêu người trở về v́ họ đă ổn định cuộc sống ở nơi họ lánh nạn. 

Các trung tâm mà Thị Trưởng Nagin mở ra ở New Orleans và Houston có mục đích khuyến khích người dân trở về trước khi quá trễ. Văn pḥng thị trưởng cho biết họ có thể sẽ mở thêm một trung tâm ở Atlanta. 

Theo ước lượng của cơ quan FEMA hiện có khoảng 80 ngàn người di tản vẫn c̣n ở Houston và 35 ngàn ở Atlanta.

Các tổ chức toàn quốc đang đảm trách việc phục hồi đời sống của người dân ở vùng băo lụt, trong đó có UBCNVB là tổ chức của người Việt và Á Châu, đồng ư hợp tác với chính phủ Thành Phố New Orleans bằng cách đặt người tại các trung tâm này.

Tuy nhiên các tổ chức này khẳng định rằng họ giữ thái độ trung lập về vấn đề hồi hương mà chỉ thông tin chính xác cho người dân về t́nh trạng thực tế ở New Orleans và giúp đỡ đồng đều cho những ai tự quyết định trở về hay ở lại.
Tại buổi họp đầu tháng 8 ở New Orleans, các tổ chức toàn quốc này bày tỏ mối lo ngại rằng phương tiện sinh sống, trường sở, và nhà cửa ở New Orleans hiện c̣n nhiều khó khăn và sẽ không đáp ứng được với số lượng lớn người. Đă có nhiều người hấp tấp trở về để rồi không c̣n đường xoay xở v́ đă trả lại nhà mướn và thông báo ngừng các dịch vụ ở nơi đang tạm trú.

Tại buổi họp này, UBCNVB kêu gọi mở một trung tâm dịch vụ và hướng dẫn cho những người di tản quay trở về Quận Plaquemines, cách New Orleans trên một tiếng lái xe và là nơi bị tàn phá nặng nề nhất bởi Băo Katrina. Bốn tổ chức toàn quốc và một tổ chức địa phương đồng ư hợp tác trong dự án này.

Trong thời gian qua, UBCNVB đă cử nhiều đợt nhân viên đến vùng này để thăm ḍ nhu cầu của người dân. Tháng 5, UBCNVB khởi xướng chiến dịch “Đưa Tàu Ra Khơi” nhằm giúp những tàu nhỏ bị hư hại nhẹ đuợc sửa chữa mau chóng để ngư phủ tiếp tục hành nghề.

Qua chiến dịch này, 5 chiếc tàu đă ra khơi và 2 chiếc nữa cũng sẽ theo sau trong một vài tuần tới đây. Sau buổi họp, một phái đoàn truyền thông của các tổ chức toàn quốc đă được UBCNVB hướng dẫn đi thăm Quận Plaquemines và tiếp xúc với một số chủ tàu.

Địa chỉ của các trung tâm do Thị Trưởng Nagin thiết lập:

3rd Ward Multi Service Center: 3611 Ennis Street, Houston, TX.
New Orleans Public Library
219 Loyola Ave., New Orleans, LA.

Mạch Sống Số 50, tháng8, 2006This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=837