UBCNVB Khai Trương Văn Pḥng
Date: Thursday, March 02 @ 14:10:27 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


Chi Nhánh Tại Louisville, KY

Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. tại Louisville, tiểu bang Kentucky, chính thức hoạt động vào đầu tháng 8. Với trung tâm mới này, UBCVNB hiện có 14 văn pḥng chi nhánh ở Hoa Kỳ và một văn pḥng ở Manila, Phi Luật Tân.

Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. ở Kentucky được thành lập theo yêu cầu của nhiều đồng hương tại tiểu bang nàỵ. Theo kết quả kiểm tra dân số năm 2000, hiện có 1.700 người Việt sinh sống ở tiểu bang nàỵ Tuy nhiên, theo ước lượng của UBCVNB, ở nhiều nơi có đến 40% số người Việt đă không tham gia cuộc kiểm tra dân số. Qua sự tra ḍ và t́m kiếm trong sổ điện thoại niên giám, người Việt tại Kentucky có khoảng 900 hộ gia đ́nh và ước khoảng 4.000 người. Đa số người Việt tại Kentucky sống rời rạc vàtrong toàn tiểu bang không có một hội đoàn nào có nhân viên và cơ sở.

Trong hơn một năm qua, TS Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc Điều Hành của UBCNVB, đă làm việc chặt chẽ với những người Việt đă từng và đang làm việc trong cộng đồng người Việt ở địa phương, và đặc biệt là với nhóm Lạc Việt, một tổ chức với nhiều năm sinh hoạt trong lănh vực giáo dục cho thanh thiếu niên.

Qua sự giới thiệu của Lạc Việt và Linh Mục Ngô Đ́nh Chính, anh Nguyễn Xuân Thịnh, một người trẻ với nhiều năm sinh hoạt trong cộng đồng, đă được bổ nhiệm làm Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. tại Kentuckỵ. Nhóm Lạc Việt đă vận động một số thiện nguyện viên đứng ra hỗ trợ cho UBCNVB trong lúc đầu c̣n nhiều khó khăn. Một số thành viên của Lạc Việt hiện tham gia trong Hội Đồng Quản Trị của văn pḥng UBCNVB ở Kentucky. Trong số những người này một ân nhân ẩn danh đang giúp đỡ UBCNVB toàn bộ chi phí một năm mướn văn pḥng làm việc ở Louisville.

Ngay khi văn pḥng bắt đầu hoạt động, anh Thịnh đă tiếp xúc với Gia Đ́nh Phật Tử của Chùa Từ Ân, nhóm Thanh Niên Tin Lành, và tổ chức Thanh niên Công Giáo.ï Ngoài ra anh cũng tiếp xúc với nhiều thành phần trong cộng đồng để thăm ḍ nhu cầu của người Việt ở địa phương.

Nhằm đáp ứng nhu cầu cần thiết cho đồng bào, văn pḥng UBCNVB ở Kentucky cung cấp các dịch như sau:

-Cung cấp và lo các dịch vụ về di trú như: nhập tich; xin thẻ xanh; bảo lănh theo diện đoàn tụ gia đ́nh, hôn thê, du lịch, cùng các hồ sơ liên quan đến Sở Di Trú.

-Giới thiệu việc làm ở các hăng, xưởng.

-Thông dịch cho nhà thương, bác sĩ.

-Giúp điền đơn xin tiền trợ cấp.

-Cung cấp tài liệu và tin tức về các vấn đề an ninh xă hộị.

Cũng như các văn pḥng thuộc hệ thống Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. ở khắp Hoa Kỳ, phần lệ phí dịch vụ được tính theo chi phí căn bản để cung ứng dịch vụ.

Bên cạnh các dịch vụ kể trên, UBCNVB c̣n có chương tŕnh gầy dựng thực lực và phát triển cộng đồng. Trong chuyến viếng thăm Louisville vào cuối tháng 8, TS Nguyễn Đ́nh Thắng họp với các thành viên trong cộng đồng Việt ở địa phương để thảo luận phương hướng phát triển cộng đồng. Đồng thời TS Thắng tổ chức huấn luyện cho giới thanh niên ở địa phương về các kỹ năng tổ chức và điều hành các chương tŕnh phục vụ cộng đồng.

Đầu mùa hè năm nay, nhóm Lạc Việt đă gởi hai thanh niên đến thực tập tại văn pḥng Trung Ương của UBCNVB ở Bắc Virginia. Hai thanh niên này đang đuợc thụ huấn về những kỹ năng xin ngân khoản và học cách điều hành một hội đoàn bất vụ lợi. Sau khi măn khóa vào đầu tháng 9 hai thanh niên này sẽ trở về Louisville để tiếp tục phục vụ đồng bào ở địa phương.

Từ đầu tháng 8, UBCNVB đă bắt đầu nỗ lực thông tin cho đồng hương ở Kentucky về các chương tŕnh phúc lợi và đời sống qua chương tŕnh phát thanh trên Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại và báo Mạch Sống.

Mọi chi tiết xin liên lạc văn pḥng UBCNVB tại Kentuckỵ:       

201 Southland Blvd
Louisville, KY 40214
Điện thoại: (502) 368-1491

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=698