Thông Báo của Uỷ Ban
Date: Thursday, March 02 @ 12:50:40 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


Cứu Người Vượt Biển Về việc MỞ VĂN PH̉NG CHI NHÁNH TẠI:

Ngày 15 tháng 8 năm 2002, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển và Trung Tâm Dịch Vụ S.O.S. chính thức khai trương văn pḥng chi nhánh thứ 14 tại thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky (KY).

Các chương tŕnh về phúc lợi xă hội của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đă và đang thực hiện trên toàn quốc cũng sẽ được chuyển về đây để giúp đỡ đồng hương như:

 Chương tŕnh khai thuế miễn phí cho người có thu nhập thấp và cao tuổi.
 Chương tŕnh nâng cao hiểu biết và hướng dẫn về An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp trong lao động.

Chương tŕnh giúp đỡ cho những người mang bệnh nội tâm.
 Các lớp dạy vi tính căn bản cho quư đồng hương có nhu cầu t́m việc.

Ngoài ra, Trung tâm Dịch vụ S.O.S. tại Louisville cũng sẽ tiếp tục thực hiện các dịch vụ về di dân, di trú và nhập tịch với lệ phí căn bản:

Lập hồ sơ bảo lănh thân nhân theo chương tŕnh di dân: Hôn phu/Hôn thê, Vợ Chồng. Cha Mẹ, Con Cái, Anh Chị Em.

Lập hồ sơ bảo lănh thân nhân, bạn bè sang Hoa Kỳ Du lịch, Làm việc.

Điều chỉnh t́nh trạng di trú: Thẻ xanh, Nhập tịch, P.ỊP
Xin Re-entry Permit, Travel Document, Advance Parole. Làm Công hàm độc thân

Xin chiếu khán V1/V2 (dành cho Vợ/Chồng và Con độc thân dưới 21 tuổi của Thường Trú Nhân) hoặc, K3/K4 cho (dành cho Vợ/Chồng và Con độc thân dưới 21 tuổi của Công dân) sang Hoa Kỳ sớm hơn thời gian quy định.

Can thiệp những hồ sơ bảo lănh gặp trở ngại do sai sót của người làm đơn hoặc INS.

Can thiệp hồ sơ xin Tị nạn các diện HO, McCain, ROVR, U11, Con Lai
Nhận dịch và thị thực các loại giấy tờ.

Mọi chi tiết, xin liên lạc với A. Nguyễn Xuân Thịnh, giám đốc văn pḥng chi nhánh tại Louisville:

201 Southland Blvd.
Louisville, KY 40214
(502) 368-1491


 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=695