Báo Mạch Sống Tăng Số Lượng Phát Hành
Date: Wednesday, March 01 @ 19:10:42 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


 Lên 25 Ngàn Ấn Bản

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin trong cộng đồng người Việt, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển đã tăng số lượng phát hành báo Mạch Sống lên thành 15 ngàn ấn bản trong tháng 8, phân phối ở 14 khu vực nơi có văn phòng chi nhánh của UBCNVB.

Chủ trương của Mạch Sống là trở thành tờ báo phục vụ mọi gia đình người Việt ở Hoa Kỳ với các bài viết hướng dẫn đời sống, tin tức về các chương trình phúc lợi, và kiến thức phổ thông về xã hội Hoa Kỳ. Mỗi số Mạch Sống giới thiệu một hội đoàn chọn lọc trong số trên 30 hội đoàn đang được hỗ trợ bởi UBCNVB trên bước đường tăng trưởng về chuơng trình, nhân sự và ngân sách.

Ngoài các bài tiếng Việt, báo Mạch Sống có phần Anh ngữ làm môi trường trao đổi ý kiến cho các thanh thiếu niên không rành Việt ngữ và để giới thiệu sinh hoạt trong cộng đồng Việt với các cộng đồng bạn.

Báo Mạch Sống được phát không tại các trung tâm thương mại người Việt và nhiều văn phòng chính quyền mà người Việt thường xuyên lui tới. Một số thư viện công cộng trong vùng Hoa Thịnh Đốn có lưu trữ báo Mạch Sống. Độc giả ở xa có thể mua báo dài hạn với giá biểu đặc biệt dành cho người Việt. Những ai sử dụng mạng lưới điện toán Internet có thể đọc báo Mạch Sống tại địa chỉ http://bpsos.org/MS/machsong.htm.

UBCNVB lập kế hoạch phát hành báo Mạch Sống sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm ngoái khi xét thấy người Việt đã bị thiệt thòi rất nhiều do thiếu vắng tin tức về những chương trình phúc lợi dành cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ khủng bố, các đe doạ về sức khoẻ và an ninh tiếp sau, và các đợt sa thải nhân viên do nền kinh tế suy thoái.

Số Mạch Sống đầu tiên phát hành vào tháng 6 năm nay với 4 ngàn ấn bản và chỉ phân  phối giới hạn tại một số thí điểm. Số lượng phát hành tăng lên 10 ngàn trong tháng 7 và được phổ biến tại 10 thành phố. Qua hai số báo này, UBCNVB đo lường nhu cầu trong cộng đồng người Việt và mức độ tiêu thụ báo Mạch Sống. Trong tháng 8 số lượng phát hành tăng lên 15 ngàn ấn bản tại 14 khu vực: Philadelphia, Camden, St. Louis, DC, vùng phụ cận Maryland, Bắc Virginia, Hampton, Raleigh, Atlanta, New Orleans, Houston, Louisville, Orange County và Sacramento.

Theo kế hoạch dự trù, số lượng ấn hành sẽ tăng lên 25 ngàn trong tháng 9 và sẽ đạt mức 50 ngàn vào cuối năm nay. Mục tiêu xa hơn là 200 ngàn ấn bản vào cuối năm 2003. UBCNVB dự trù sẽ đưa tờ báo Mạch Sống đến hàng trăm cộng đồng người Việt nhỏ bé ở rải rác khắp nơi tại Hoa Kỳ, nơi mà người dân hầu như không có nguồn tin tức nào.

Mọi liên lạc bằng thư tín với báo Mạch Sống xin gởi về:       
Báo Mạch Sống/UBCNVB
6400 Arlington Blvd., Suite 640
Falls Church, VA 22042-2336
hoặc liên lạc bằng email machsong@bpsos.org.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=691