Hướng Dẫn Giúp T́m Hiểu Việc Học
Date: Thursday, December 22 @ 19:14:51 EST
Topic: Thế Hệ Trẻ


 Của Con Em

Khi nào phụ huynh cần liên lạc với thầy cô chủ nhiệm?
Khi lo ngại về việc học của học sinh - Khi muốn yêu cầu chuyển học sinh sang lớp học khác - Khi muốn cho học sinh vào học trong một chương tŕnh đặc biệt, hoặc chương tŕnh sau giờ học của trường - Khi nghi ngờ học sinh bị giáo viên hoặc bạn bè ngược đăi.

Phụ huynh cần biết kỳ hạn phát phiếu báo điểm:
Trong Hệ Thống Trường Công Quận Fairfax, một năm có tất cả 4 kỳ tổng kết điểm. Mỗi học kỳ kéo dài khoảng 9 tuần. Trong phiếu báo điểm, điểm số mới nhất sẽ được liệt kê trong phần học kỳ mà học sinh vừa mới hoàn tất.

Ngoài ra, phụ huynh có thể xác định học kỳ bằng cách nh́n vào tờ phiếu. Mục đích là giúp phụ huynh so sánh tiến tŕnh học của học sinh trong 2 học kỳ.

Vào cuối năm học, học sinh sẽ nhận được số điểm cuối cùng. Số điểm này không phải là điểm trung b́nh cộng của các học kỳ, mà là số điểm phản ánh sự tiến triển chung của học sinh được chấm bởi giáo viên. Học sinh các trường trung cấp và trung học sẽ nhận được số điểm chung này, sau khi biết được điểm thi của các bài kiểm cuối.

Cách thức chấm điểm:
A = xuất sắc; B = khá; C = trung b́nh; D = kém; F = rớt; U = không đạt yêu cầu; O = tiên tiến; S = đạt yêu cầu; G = tốt; N = cần trao dồi thêm

Kiểm tra vấn đề đi học đều đặn của học sinh:
Báo cáo về việc đi học của học sinh theo học kỳ: Việc thông báo về số ngày đi học của học sinh nhằm giúp phụ huynh biết được: học sinh đă vắng mặt bao nhiêu ngày hoặc học sinh đi học trễ bao nhiêu lần. Vấn đề này được thông báo vào mỗi học kỳ cho đến cuối năm học. Nếu học sinh vắng mặt nhiều hơn số ngày mà phụ huynh biết, th́ trước tiên nên hỏi học sinh, sau đó mới liên lạc với cố vấn viên để hiểu thêm về t́nh h́nh.

T́m hiểu các môn học:
Vẽ: Một hoặc hai lần trong tháng, giáo viên dạy vẽ sẽ hướng dẫn học sinh một bài học. Sau đó, học sinh được chấm điểm dựa trên sự tham gia tích cực trong lớp, và khả năng tuân theo sự hướng dẫn của giáo viên.

Đàm Thoại: Dựa trên việc phát biểu trong các bài giảng và khả năng nêu ư kiến một cách rơ ràng với giáo viên và bạn bè mà học sinh sẽ được cho điểm.

Đọc: Điểm số chấm dựa trên khả năng của học sinh chứng minh được kỹ năng đọc, cũng như việc hoàn thành các bài tập được giao.

Đánh Vần: Điểm số chấm dựa trên khả năng học sinh đánh vần trong các bài tập được giao, cũng như trong các bài kiểm tra.

Viết: Điểm số được cho dựa trên khả năng viết, bao gổm cả phần ngữ pháp. Trong nhiều trường hợp, học sinh cần phải viết sạch sẽ và gọn gàng để giáo viên có thể đọc được.

Toán: Điểm số dựa trên các bài tập được giao, bài vấn đáp, và bài kiểm tra.

Ban Nhạc: Nếu học sinh tham gia chơi một nhạc khí th́ sẽ nhận được số điểm dành cho nỗ lực và khả năng tŕnh diễn. Nếu học sinh không có chơi nhạc khí nào th́ sẽ không có điểm số này trong hồ sơ.

Âm Nhạc Tổng Quát: Giáo viên sẽ chấm điểm dựa trên sự tham gia của học sinh trong lớp.

Đàn Dây: Nếu học sinh tham gia chơi một loại đàn dây, th́ sẽ nhận được điểm số dành cho sự nỗ lực và khả năng tŕnh diễn. Nếu học sinh không có chơi một loại đàn dây nào hết, th́ sẽ không có điểm số này trong hồ sơ.

Thể Dục: Học sinh nhận được điểm số cho môn này dựa trên sự tham gia tập luyện trong các giờ thể dục, cũng như chứng minh với giáo viên tinh thần đồng đội của học sinh.

Khoa Học: Điểm số của học sinh được chấm dựa trên việc hoàn thành các bài tập, bài vấn đáp, và bài kiểm.

Xă Hội Học: Dựa trên việc hoàn thành các bài tập, vấn đáp, và bài kiểm mà học sinh được chấm điểm.

Nỗ Lực: Trong mỗi môn học, học sinh sẽ nhận được một điểm số dành cho sự cố gắng. Điều này có nghĩa là học sinh cần học tập chăm chỉ và cố gắng hoàn thành các bài tập được giao. Nhiệt t́nh để học, sự rơ ràng trong các bài tập, tinh thần t́nh nguyện và nhiệt t́nh tham gia công việc trong lớp đều được xem là nỗ lực.

T́m hiểu “Giáo Dục Công Dân và Phương Pháp Học Tập”
Nhận lănh trách nhiệm: Học sinh được chấm điểm dựa trên việc thi hành các nhiệm vụ được giao trong lớp mỗi tuần. Ví dụ như xung phong nhận việc làm được ghi trong bảng “Việc cần người” ở trong lớp.

Tuân theo nội quy: Học sinh được chấm điểm dựa trên việc tuân theo nội quy của lớp và của trường.

Thái độ lịch sự: Điểm số được chấm dựa trên hành vi nhă nhặn của học sinh đối với mọi người.

Sự tự chủ: Điểm số được chấm dựa trên sự hoàn thành công việc được giao mà không quấy rầy đến người khác.

Hoàn tất việc được giao: Điểm số chấm dựa trên việc học sinh hoàn thành các bài tập được giao theo đúng hẹn.

Lắng nghe và tuân theo các hướng dẫn: Điểm số này dựa trên việc học sinh có tập trung ở trong lớp, hoặc có thi thành những việc mà giáo viên yêu cầu.

Sắp xếp tài liệu: Học sinh được chấm điểm dựa trên việc giữ ǵn nơi học tập ngăn nắp, và lau dọn sạch sẽ sau một việc ǵ đó.

Tôn trọng tài sản riêng, và tài sản chung của nhà trường: Học sinh được chấm điểm dựa trên việc giữ ǵn tài sản chung, như các dụng cụ máy móc, theo thứ tự và trong t́nh trạng tốt.

Sử dụng thời giờ một cách logic: Học sinh được chấm điểm dựa trên cách thức quản lư thời giờ học của ḿnh được hữu hiệu

Học tập và vui chơi trong tinh thần cộng tác: Học sinh được chấm điểm dựa trên tinh thần sẵn sàng chia sẻ và cộng tác.

Lời phê của giáo viên
Ở phần dưới của phiếu báo điểm luôn có một khoảng trống dành cho “Teacher Comments.” Trong phần này, giáo viên ghi lại những lời phể của ḿnh về học sinh, cũng như các môn mà học sinh hiện đang học.

Phiếu báo điểm phải có chữ kư của giáo viên
Phiếu báo điểm không hợp lệ nếu không có chữ kư của giáo viên. Nếu phụ huynh không thấy chữ kư, th́ nên liên lạc ngay với giáo viên để bảo đảm phiếu báo điểm là của con ḿnh.

Phụ huynh kư tên và nhớ ghi ngày tháng năm trên tờ phiếu
Phụ huynh phải kư tên vào phiếu báo điểm nếu giáo viên có yêu cầu. Mục đích là để chứng minh rằng phụ huynh đă xem qua phiếu báo điểm của học sinh.
Phụ huynh phải kư tên vào phiếu báo điểm nếu giáo viên yêu cầu. Mục đích là để chứng minh rằng phụ huynh đă xem qua phiếu báo điểm của học sinh.

Mạch Sống Số 42, tháng 12, 2005This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=578