RFA phỏng vấn phái đoàn đa tôn giáo
Date: Thursday, March 05 @ 12:08:38 EST
Topic: Tự Do Tôn Giáo


RFA phỏng vấn phái đoàn đa tôn giáo sau buổi họp ở Bộ Ngoại Giao

Ngày 5 tháng 3, 2015

http://machsong.org

LTS: Ngay sau buổi họp với Đại Sứ Lưu Động David Saperstein, hai thành viên của phái đoàn đa tôn giáo đă tham gia phỏng vấn với đài RFA trước Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ: Ông Trần Thanh Tùng, Hội trưởng của Hiệp Hội Giáo Dân Cồn Dầu và cũng là Phối Hợp Viên Uỷ Ban Cố Vấn về Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam; và Ông Rong Nay, Giám Đốc Điều Hành tổ chức Montagnard Human Rights Organization.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ty3sCLOeXgYThis article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3012