Đại sứ HK về tự do tôn giáo nhậm chức
Date: Monday, February 23 @ 18:58:16 EST
Topic: Tự Do Tôn Giáo


Hoà Kỳ sẽ đẩy mạnh vấn đề tự do tôn giáo với Việt Nam

Mạch Sống, ngày 23 tháng 2, 2015

http://machsong.org

Với buổi tuyên thệ nhậm chức của tân Đại Sứ Lưu Động về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế David Saperstein ngày Thứ Sáu vừa rồi, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có một người am tường và quan tâm đến t́nh trạng tự do tôn giáo trên thế giới, và đặc biệt ở Việt Nam.

Đại Sứ Saperstein, một giáo sĩ Đạo Do Thái và cũng là luật sư và giáo sư đại học, là vị chủ tịch đầu tiên của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, nhiệm kỳ 1999-2000.

Ngoại Trưởng John Kerry, người chủ tŕ lễ nhậm chức, giới thiệu về Ông Saperstein: "Trong nhiều thập niên, David Saperstein đă cất tiếng nói cho tự do và công lư, đă là người phát ngôn không mệt mỏi cho những chính sách tôn trọng nhân phẩm và các nhân quyền căn bản của từng con người một. Bây giờ chúng ta vui mừng là tiếng nói hùng biện của Ông sẽ có một diễn đàn rộng lớn hơn để tuyên bố thông điệp, một thông điệp toàn cầu về tự do tôn giáo..."

 

Ngoại Trưởng John Kerry giới thiệu Đại Sứ Lưu Động David Saperstein, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ngày 20/02/2015 (ảnh BPSOS)Đại Sứ Saperstein khẳng định rằng Ông sẽ không im lặng trước sự đàn áp tôn giáo:

"Qua quá nhiều thảm kịch, chúng ta đă học bài học về cái giá phải trả về quyền con người phổ quát, an ninh và an sinh của các cộng đồng tôn giáo khi người tốt im tiếng trước sự đàn áp. Đó là một lư do chính để tôi đứng ở đây ngày hôm nay, để khẳng định rằng tôi không thể im tiếng."

Tại buổi tiếp xúc sau lễ nhậm chức, Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc BPSOS và Phát Ngôn Nhân Liên Minh cho một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ, trao đổi với Đại Sứ Saperstein về t́nh trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam.

Theo Ts. Thắng cho biết, BPSOS đang sắp xếp buổi họp với Đại Sứ Saperstein trong vài tuần tới đấy cho một phái đoàn gồm các vị đại diện tôn giáo và các người tranh đấu cho tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Nhân dịp này phái đoàn cũng sẽ họp với Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và một số nhân viên lập pháp ở Quốc Hội Hoa Kỳ. 

Đại Sứ Lưu Động Saperstein và Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, ngày 20/02/2015 (ảnh BPSOS)

Đại Sứ Saperstein dự kiến sẽ đi thị sát Việt Nam vào tháng 5 năm nay.

"Cuộc tiếp xúc với phái đoàn người Việt sắp tới đây sẽ cung cấp cho Đại Sứ Saperstein các thông tin cần thiết để chuẩn bị cho chuyến thị sát này", Ts. Thắng giải thích.

BPSOS và một số tổ chức bạn ở Đức và Anh Quốc đă cung cấp nhiều thông tin và sắp xếp nhiều cuộc tiếp xúc cho phái đoàn của Báo Cáo Viên Đặc Biệt của LHQ về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng trong chuyến thị sát Việt Nam vào tháng 7 năm ngoái.

Bản phúc tŕnh của chuyến thị sát này, được công bố ngày 31 tháng 1 vừa qua, đă kết luận rằng t́nh trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam trầm trọng, có hệ thống và phổ biến.

Bài liên quan:

Xem video về buổi lễ tuyên thệ nhậm chức:

http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/02/237715.htm

 

Đằng sau chuyến đi Việt Nam của báo cáo viên LHQ về tôn giáo http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2931
This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=3006