Có hay không Uỷ Ban TPP?
Date: Tuesday, July 08 @ 10:16:37 EDT
Topic: Quan Điểm


Muốn dân chủ, phải khai dân trí:
Sự khác nhau giữa Uỷ Ban, Uỷ Hội và Nhóm Ở Quốc Hội Hoa Kỳ

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng

Ngày 8 tháng 7, 2014

Quốc Hội Hoa Kỳ làm việc có quy củ và được tổ chức với cấu trúc rơ ràng. Muốn hiệu quả khi vận động Quốc Hội, chúng ta cần hiểu rơ cấu trúc ấy.

Hạ Viện và Thượng Viện đều có các uỷ ban (committee) với những lĩnh vực trách nhiệm rơ rệt. Đây là những cơ cấu chính thức với nhiệm vụ và thẩm quyền lập pháp, nghĩa là làm luật để ấn định chính sách quốc gia. Mỗi uỷ ban có nhiều tiểu ban (subcommittee) chuyên trách những lĩnh vực đặc thù hơn. Sơ đồ tổ chức của các uỷ ban được phác hoạ ở trang mạng chính thức của Quốc Hội:

Hạ Viện: http://www.house.gov/committees/

Thượng Viện: http://www.senate.gov/pagelayout/committees/d_three_sections_with_teasers/committees_home.htm

Bên cạnh các uỷ ban, Quốc Hội c̣n chính thức thành lập các uỷ hội (commission) với nhiệm vụ nghiên cứu và cố vấn cho các thành viên trong Quốc Hội khi làm chính sách trong những vấn đề chuyên biệt. Các uỷ hội này chỉ cố vấn chứ không có thẩm quyền lập pháp. Hai uỷ hội mà chúng ta thường nghe đến là Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos (trực thuộc Quốc Hội) và Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (đặt bên ngoài Quốc Hội).Ngoài ra trong Quốc Hội c̣n có những tập hợp của những vị dân biểu hay thượng nghị sĩ cùng quan tâm đến một vấn đề nào đó. Các tập hợp không chính thức này được gọi là nhóm (caucus). Các nhóm này không có vai tṛ lập pháp hay cố vấn mà chỉ là môi trường cho những vị dân cử cùng nhau thúc đẩy cho một vấn đề nào. (Chẳng hạn, xem giải thích về "nhóm" tại: http://www.hoeven.senate.gov/public/index.cfm/caucus-membership)

Gần đây có một số tổ chức nói về việc đưa người ở trong nước đến vận động với Uỷ Ban TPP ở Quốc Hội Hoa Kỳ. Ở Quốc Hội Hoa Kỳ không có tiểu ban này. Điều này có thể dễ dàng phối kiểm trên trang mạng chính thức của Quốc Hội Hoa Kỳ như cung cấp ở trên. Có chăng là một nhóm gồm 4 dân biểu cùng ủng hộ chương tŕnh Hợp Tác Xuyên Thái B́nh Dương và họ tự lấy tên là Friends of the TPP (Bạn của TPP) rồi ra mắt vào cuối tháng 10 năm 2013. Tên của nhóm tự nó cho thấy tính cách hoàn toàn không chính thức. (Xem http://www.mcclatchydc.com/2013/10/29/206781/congress-creates-a-new-trade-caucus.html)

Một nhóm các dân biểu không chính thức như vậy không có quyền lập pháp, không có vai tṛ cố vấn và không được quyền tổ chức điều trần. Như vậy th́ không thể nào nhầm lẫn mà gọi nhóm Bạn Của TPP thành ra Uỷ Ban TPP. Đây là kiến thức tối thiểu về cơ cấu tổ chức của Quốc Hội Hoa Kỳ. Nếu không biết th́ không thể nào vận động Quốc Hội hiệu quả được.

C̣n như biết nhưng cố t́nh nói sai để đánh lừa cộng đồng ở hải ngoại, đồng bào trong nước và nhất là số người ở trong nước chấp nhận hiểm nguy để đến Hoa Kỳ vận động th́ đó là làm giảm dân trí. V́ dân trí là yếu tố cần thiết cho dân chủ, điều này đẩy lùi triển vọng dân chủ cho đất nước.

Muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước, chúng ta phải khởi đầu bằng sự hiểu biết và giúp nhau nâng tầm hiểu biết ấy lên mỗi ngày.

 

Bài liên quan:

Muốn Dân Chủ, Phải Khai Dân Trí

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2879

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2897