Hạ Viện Hoa Kỳ điều trần về VN
Date: Saturday, July 05 @ 16:46:11 EDT
Topic: Nhân Quyền


Uỷ Ban Đối Ngoại Hạ Viện: Điều trần về nhân quyền Việt Nam và Đông Nam Á

Mạch Sống, ngày 5 tháng 7, 2014

http://machsong.org

Ngày 9 tháng 7 tới đây, Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện sẽ tổ chức buổi điều trần về nhân quyền ở toàn vùng Đông Nam Á và đặc biệt ở Việt Nam.

Các nhân chứng điều trần gồm có Ông Lorne Craner, cựu Trợ Lư Ngoại Trưởng đặc trách Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động; Ông Tom Andrew, Cựu Dân Biểu Hoa Kỳ; Cô Janet Nguyễn, Uỷ Viên Quận Cam; và Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc BPSOS.

Người triệu tập buổi điều trần là Dân Biểu Ed Royce, Chủ Tịch Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện và cũng là tác giả của dự thảo Luật Chế Tài Các Kẻ Vi Phạm Nhân Quyền ở Việt Nam.

"Buổi điều trần này rất quan trọng v́ nó mở màn cho cuộc tổng vận động vào tuần sau đó tại Quốc Hội", Ts. Thắng cho biết.

Ngày chính của cuộc tổng vận động là Thứ Tư 16 tháng 7 gồm có buổi họp khoáng đại vào buổi sáng ở ngay trong Quốc Hội, cuộc biểu t́nh vào buổi chiều ngay trước Quốc Hội và các phái đoàn nhỏ tiếp xúc với dân biểu và thương nghị sĩ cũng như Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong suốt ngày.Ngày hôm trước, 15 tháng 7, khoảng 70 người đến sớm cũng sẽ bắt đầu cuộc vận động bằng những buổi tiếp xúc với các dân biểu và thượng nghị sĩ hay nhân viên của họ.

Theo thông báo của Liên Minh Cho Một Việt Nam Tự Do Và Dân Chủ, tổ chức thực hiện cuộc tổng vận động, mục tiêu vận động là yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ: (1) khẳng định thái độ đối với hành động bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông; (2) đ̣i hỏi Việt Nam chấp nhận dân chủ hoá như là điều kiện tiên quyết để phát triển quan hệ mậu dịch và an ninh với Hoa Kỳ.

Hiện nay có một nghị quyết ở Thượng Viện và 2 dự thảo luật ở Hạ Viện về Biển Đông. Đồng thời có hai dự thảo luật về nhân quyền ở Việt Nam ở cả Hạ Viện và Thượng Viện.

Theo Ts. Thắng, các phái đoàn đến từ nhiều tiểu bang sẽ cùng nhau vận động cho các nghị quyết và đạo luật này.

Cũng qua thông báo của Liên Minh Cho Một Việt Nam Tự Do Và Dân Chủ, cuộc tổng vận động này là cuộc chạy nước rút để đẩy lùi Hợp Tác Xuyên Thái B́nh Dương (TPP) cho Việt Nam trừ khi chính quyền Việt Nam có những nhượng bộ về nhân quyền đáng kể và không thể quay lui.

"Chúng ta c̣n cần thêm 12 vị dân biểu ủng hộ th́ có thể đẩy lùi được TPP cho Việt Nam," Ts. Thắng giải thích. "Điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu chúng ta dốc toàn lực ngay lúc này."

Ông kêu gọi kêu gọi đồng hương quan tâm đến vận nước cố gắng giành thời gian để tham gia cuộc tổng vận động mang tính cách quyết định này: "Đây là cơ hội cuối cùng trong năm nay để ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách của Hoa Kỳ nhằm cùng lúc đẩy lùi độc tài bên trong và hoạ bắc thuộc từ ngoài."

Hết tháng 7 Quốc Hội sẽ băi khoá v́ vào mùa tranh cử.

Mọi người có thể theo dơi trực tuyến buổi điều trần tại đây: http://foreignaffairs.house.gov/live-video-feed

Thông báo về buổi điều trần: http://foreignaffairs.house.gov/hearing/hearing-spotlighting-human-rights-southeast-asia

Để tham gia cuộc tổng vận động ngày 16 tháng 7, xin ghi danh tại: http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07e9d1lmx99cba75de&llr=rrd6eedab,

hoặc gởi email cho cô Nhi Bùi: ntb9388@yahoo.com, hoặc gọi điện thoại cho cô Kim Cúc: 703-538-2190.

Thông tin tiếng Việt về cuộc tổng vận động: http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2885  

Thông tin tiếng Anh: https://democraticvoicevn.files.wordpress.com/2014/01/vnad-2-brochure.pdfThis article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2893