Chương tŕnh fellowship về TNLT
Date: Thursday, July 03 @ 17:37:49 EDT
Topic: Tù Nhân Lương Tâm


Tuyển Nhân Sự Đặc Trách Tù Nhân Lương Tâm

Thông Báo của BPSOS

Ngày 3 tháng 7, 2014

Tổ chức BPSOS (Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển) đang tuyển một fellow (thực tập sinh bậc cao) để phối hợp Chiến Dịch Đ̣i Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam.

Đây là công việc toàn thời, được trang trải về nơi ăn chốn ở và chi phí vận chuyển, có bảo hiểm sức khoẻ và có phần phụ cấp tài chánh (học bổng). Sau một thời gian huấn luyện ở Văn Pḥng Trung Ương của BPSOS ở Bắc Virginia, thực tập sinh sẽ đến làm việc ở một quốc gia Á Châu cho tiện việc liên lạc với các gia đ́nh tù nhân lương tâm ở trong nước.

Thực tập sinh cần thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt, là công dân của một quốc gia tự do, và sẵn sàng làm việc nhiều giờ và nếu cần kể cả ngày cuối tuần. 

Để nộp đơn, xin liên lạc: bpsos@bpsos.org

Năm 2008 BPSOS bắt đầu chương tŕnh trợ giúp cho các tù nhân lương tâm và những nhà tranh đấu lâm nạn. Tính đến nay, chúng tôi đă cung cấp gần 330 ngh́n Mỹ kim để yểm trợ những người đang ở tù hay đang lâm nạn và gia đ́nh họ.

Họp báo phát động Chiến Dịch Đ̣i Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, Quốc Hội Hoa Kỳ, 23 tháng 7, 2013 (ảnh BPSOS)Trợ cấp tài chánh chỉ là một khía cạnh. Chúng tôi c̣n can thiệp khi xẩy ra t́nh trạng vi phạm nhân quyền của tù nhân lương tâm như bị đánh đập, tra tấn, biệt giam, không cho chữa trị khi bệnh tật. Khi người tù lương tâm được tự do, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ để họ khôi phục cuộc sống và khả năng tranh đấu.

Ngày 23 tháng 7, 2013 BPSOS chính thức phát động Chiến Dịch Đ̣i Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, một nỗ lực toàn diện và dài hạn để đ̣i trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Chiến dịch này bao gồm:

-          Vận động các dân biểu và thượng nghị sĩ ở Hoa Kỳ và các quốc gia tự do mỗi người “đỡ đầu” một tù nhân lương tâm và tranh đấu cho sự tự do của người ấy;

-          Kêu gọi những người Việt có ḷng ở hải ngoại “kết nghĩa” với các tù nhân lương tâm để cổ động tinh thần của gia đ́nh, yểm trợ vật thể trong phạm vi khả năng, và báo động cho BPSOS biết khi có việc bất thường để can thiệp;

-          Can thiệp khẩn cấp trong trường hợp tù nhân lương tâm bị vi phạm nhân quyền hay bị nguy kịch về sức khoẻ;

-          Cung ứng các trợ giúp về tài chính trong trường hợp khẩn cấp (như để chi trả thuốc men, luật sư);

-          Vận động quốc tế để đ̣i trả tự do cho từng đợt hồ sơ.

Hiện nay số tù nhân lương tâm được các dân biểu Hoa Kỳ đỡ đầu đă lên đến 10 người, và khoảng 40 tù nhân lương tâm đă có người kết nghĩa. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2014, số tiền trợ giúp cho các gia đ́nh tù nhân lương tâm là 63 ngh́n Mỹ kim, không kể những trợ giúp vật thể trực tiếp của người kết nghĩa. Chiến dịch này đă đóng góp cho tự do trước thời hạn cho một số tù nhân lương tâm trong thời gian gần đây.

Tất cả các công việc kể trên hiện nay do 5 nhân sự t́nh nguyện giúp lập hồ sơ, t́m người kết nghĩa và theo dơi hồ sơ. Trong thời gian tới đây chúng tôi sẽ tăng số người t́nh nguyện và cần tuyển một fellow toàn thời để phối hợp các người t́nh nguyện cũng như để kịp thời can thiệp cho các trường hợp khẩn cấp.  

Trong thời gian qua một số mạnh thường quân đă đóng góp tài chánh cho chương tŕnh fellow này. Tuy chưa đạt được mức ngân sách cần thiết ($30,000), chúng tôi quyết định tuyển nhân sự để nhanh chóng đẩy mạnh Chiến Dịch Đ̣i Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam trong thời gian đang có nhiều thuận lợi.

Đồng thời chúng tôi tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm giúp chúng tôi phương tiện để hoàn thành mục tiêu của chiến dịch: mọi tù nhân lương tâm Việt Nam sẽ phải được tự do vô điều kiện và trong khi c̣n đang ở trong tù th́ được bảo vệ nhân quyền. Mọi đóng góp xin gửi về:

BPSOS/TNLT
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041

Cần thêm thông tin, xin liên lạc Cô Kim Cúc: 703-538-2190.

Bài liên quan:

Công Bố Quỹ Yểm Trợ  Và Kêu Gọi Kết Nghĩa Với Tù Nhân Lương Tâm

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2800 

Kết Nghĩa Với Tù Nhân Lương Tâm: góp gió thành băo

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2832

Trách Nhiệm Đối Với Tù Nhân Lương Tâm: Đúng việc, đúng cách

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2816

Tuyên Bố Chung Của Các Tổ Chức Nhân Quyền:
Lộ Tŕnh Đ̣i Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2711This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2891