Hoa Kỳ cần ổn định Biển Đông
Date: Thursday, June 26 @ 13:22:54 EDT
Topic: Chủ Quyền Quốc Gia


Cựu DB Ánh: Hoa Kỳ cần ổn định Biển Đông

Mạch Sống, ngày 26 tháng 6, 2014

http://machsong.org

Trong bài quan điểm "xắt lát salami (lạp xưởng)" đăng trên báo Washington Times ngày 16 tháng 6 vừa qua, cựu Dân Biểu Liên Bang Cao Quang Ánh kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ gấp rút thực hiện chính sách chuyển trục về Á Châu – Thái B́nh Dương để bảo vệ sử ổn định, hoà b́nh và tự do hàng hải ở Biển Đông trước chính sách “tằm ăn dâu” của Trung Cộng.

Bài viết này nằm trong kế hoạch song hành của Liên Minh Cho Một Việt Nam Tự Do và Dân Chủ: (1) Vận động Hoa Kỳ và thế giới tự do phối hợp với các đồng minh trong vùng đẩy lùi chính sách bành trướng của Trung Cộng ở Biển Đông; (2) Áp lưc chính quyền Việt Nam khởi đầu tiến tŕnh dân chủ hoá là điều kiện tiên quyết để nhận sự yểm trợ của Hoa Kỳ và khối tự do.

Được thành lập bởi ban tổ chức các cuộc tổng vận động hàng năm từ năm 2012 đến nay, Liên Minh này đang thực hiện cuộc tổng vận động chót cho năm 2014 vào ngày 16 tháng 7 tới đây ở Hoa Thịnh Đốn. DB Cao Quang Ánh kêu gọi:

“Sự vi phạm các luật quốc tế một cách trắng trợn của Bắc Kinh nói lên tham vọng của họ bất chấp sự thiệt hại cho Việt Nam và các quốc gia quanh vùng ‘Nam Hải’. Tổ quốc của chúng ta đang lâm nguy và chúng ta cần hành động ngay lúc này. V́ lư do đó, tôi kêu gọi chúng ta hăy cùng nhau đến Hoa Thịnh Đốn ngày 16 tháng 7 để nói lên tiếng nói của chúng ta. Hiện nay đang có những bước vận động để kêu gọi Quốc Hội thông qua luật để khuyến khích việc giải quyết ôn hoà hành động xâm lấn Việt Nam của Trung Quốc. Nhưng chúng ta, như là một cộng đồng, chúng ta cần một kế hoạch lâu dài để giúp tổ quốc của chúng ta và đó là tất cả ư nghĩa của Ngày Tranh Đấu Cho Việt Nam, 16 tháng 7 tới đây. XIN HĂY ĐẾN VÀ THAM GIA TRANH ĐẤU."

 

 Ngày 18 tháng 5 tờ Washington Post đăng bài quan điểm của Ts. Cù Huy Hà Vũ, kêu gọi những cải thiện nhân quyền căn bản như là điều kiện tiên quyết cho sự nới rộng hợp tác mậu dịch và an ninh với Hoa Kỳ.

Washington Times và Washington Post là hai tờ báo lớn nhất vùng thủ đô Hoa Kỳ, thường xuyên được theo dơi bởi các giới chức Lập Pháp và Hành Pháp Hoa Kỳ.

Ngày 25 tháng 7 năm ngoái, cơ quan truyền thông quốc tế CNN đăng bài quan điểm của Ts. Scott Flipse, Phó Giám Đốc của Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, và Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc BPSOS, mở đầu cho nỗ lực “Hoa Kỳ vận” nhằm áp lực chính quyền Việt Nam phải thực thi các cải thiện nhân quyền căn bản và không thể quay lui nếu muốn nới rộng quan hệ mậu dịch và an ninh với Hoa Kỳ và thế giới tự do.

Đọc bài quan điểm trên Washington Times: http://www.washingtontimes.com/news/2014/jun/16/cao-chinas-salami-slicing-strategy/

Đọc bài quan điểm trên Washington Post:

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2862

Đọc bài quan điểm trên CNN World:

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2844

Để ghi danh tham gia cuộc tổng vận động ngày 16 tháng 7: http://events.constantcontact.com/register/event?llr=rrd6eedab&oeidk=a07e9d1lmx99cba75de, hay email cho cô Bùi Thảo Nhi: ntb9388@yahoo.com, hay gọi điện thoại cho cô Kim Cúc: 703-538-2190.

Bài liên quan:

Thời Điểm Quyết Liệt: Cần Mỗi Người Góp Một Bàn Tay

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2885This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2886