DB Lowenthal “đỡ đầu” MS Nguyễn Công Chính
Date: Wednesday, June 25 @ 15:57:36 EDT
Topic: Tù Nhân Lương Tâm


Thêm 2 Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam Được DB Hoa Kỳ “Đỡ Đầu”

Mạch Sống, ngày 25 tháng 6, 2014

http://machsong.org

Văn pḥng Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ, California) vừa thông báo rằng vị dân biểu này đă chính thức nhận “đỡ đầu” (nghĩa là bảo trợ tinh thần) cho MS Nguyễn Công Chính, đang chịu án 11 năm tù.

“Trên thật tế, Mục sư Nguyễn Công Chính đă bị bắt giam một cách tùy tiện chỉ v́ ông làm việc theo đức tin và thực thi quyền tự do tôn giáo của ḿnh - đây là một trong những quyền căn bản của con người được công nhận bởi chính Hiến Pháp Việt Nam.  Những hoạt động ôn ḥa của Mục sư Chính trong việc chỉ trích những chính sách nhà nước không thể là lư do cho sự tiếp tục giam cầm của ông cũng như sự tấn công và sách nhiễu liên tục của nhà cầm quyền đối với cá nhân và gia đ́nh của ông.” Dân Biểu Lowenthal nói.

Trong thời gian gần đây, trường hợp của MS Nguyễn Công Chính đă được nêu lên bởi Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hoà, Florida) tại buổi điều trần bổ nhiệm tân đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam ngày 17 tháng 6 (xem http://youtu.be/XTRYWUbmQ-s?t=7m26s). Trước đó, ngày 29 tháng 5 Dân Biểu Bill Posey (Cộng Hoà, Florida) đă viết thư trực tiếp cho Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng để yêu cầu trả tự do cho MS Nguyễn Công Chính. Ngày 23 tháng 4 DB Lowenthal cũng đă viết thư cho Thủ Tướng Dũng với yêu cầu tương tự.

“Vận động các dân biểu đỡ đầu là một phần trong chiến dịch Đ̣i Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam do BPSOS phát động cuối tháng 7 năm ngoái”, Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc BPSOS, giải thích.Nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền vào cuối năm 2012, Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos đưa ra đề án “Bảo Vệ Tự Do” nhằm kêu gọi các vị dân biểu mỗi người bảo trợ tinh thần cho một tù nhân lương tâm và làm mọi việc có thể để đ̣i tự do vô điều kiện cho tù nhân lương tâm ấy.

Qua các cuộc tổng vận động do BPSOS phối hợp năm 2013 và 2014, các phái đoàn người Việt đến từ nhiều chục tiểu bang đă kêu gọi dân biểu của ḿnh đỡ đầu cho tù nhân lương tâm Việt Nam.

Nhờ vậy mà số tù nhân lương tâm người Việt được đỡ đầu đă vượt hẳn so với các quốc gia khác. Tổng cộng có 27 tù nhân lương tâm trên thế giới hiện được các dân biểu Hoa Kỳ đỡ đầu. Trong đó mười người đă là người Việt, không kể hai tù nhân lương tâm được đỡ đầu và đă được tự do: Ts. Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Tiến Trung.

Theo Ts. Thắng, mục tiêu của cuộc vận động Quốc Hội cho 6 tháng tới đây là tự do tôn giáo song song với quyền lao động.

“Chúng ta cần tập trung vào hai mũi nhọn nhân quyền này để đẩy lùi TPP cho Việt Nam cho đến khi chính quyền Việt Nam chấp nhận cải thiện nhân quyền căn bản và không quay lui”, Ts. Thắng nói.

Tháng 5 vừa qua, DB Ted Poe (Cộng Hoà, TX) đă đỡ đầu MS Dương Kim Khải.

Ngoài ra, nữ Dân Biểu Loretta Sanchez (Dân Chủ, California) cũng vừa nhận “đỡ đầu” cho LS. Lê Quốc Quân.

Bài liên quan:

Cuộc Tổng Vận Động Chót Cho Năm Nay

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2880

Lời Kêu Gọi Tham Gia Vận Động Nhân Quyền và Toàn Vẹn Lănh Thổ Cho Việt Nam

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2873

Tuyên Bố Về Chương Tŕnh Quốc Tế Vận Yểm Trợ Nỗ Lực Bảo Vệ Tổ Quốc Của Toàn Dân

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2869

 

 

 

 

 

 

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2884