Nói thật, tin đúng
Date: Saturday, June 14 @ 11:43:30 EDT
Topic: Quan Điểm


Muốn Dân Chủ, Phải Khai Dân Trí

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng

Ngày 14 tháng 6, 2014

http://machsong.org

Dân trí nào th́ chế độ nấy. Các chế độ độc tài chủ trương ngu dân để dễ bề cai trị. Muốn xây dựng và duy tŕ một nền dân chủ đích thực, chúng ta phải khai dân trí.

Một số tổ chức và đảng chính trị của người Việt ở hải ngoại đă làm giảm dân trí khi đưa những tin không thật mà nhiều người trong và ngoài nước lại tin theo. Làm vậy là đẩy lùi triển vọng dân chủ.

Chẳng hạn, tin tức gần đây về các phái đoàn từ trong nước đến điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ, Quốc Hội Canada hay cơ quan Liên Hiệp Quốc ở Thuỵ Sĩ đều không đúng.

Điều trần, tiếng Anh gọi là “hearing”, là một sinh hoạt chính thức của các Quốc Hội, các Uỷ Hội cố vấn cho chính phủ, hay các cơ quan Liên Hiệp Quốc và đa quốc gia. V́ là sinh hoạt chính thức, mọi buổi điều trần đều nằm trong nghị tŕnh chính thức của cơ quan thực hiện. Nội dung, nghĩa là mọi phát biểu trong buổi điều trần, phải nằm trong hồ sơ “chuyển tả” (transcript) của cơ quan đó. Bằng không th́ không thể gọi là điều trần.

Các tin nói thân nhân của ba tù nhân lương tâm Việt Nam đă điều trần trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos của Hạ Viện Hoa Kỳ vào ngày 16 tháng 1 vừa qua là không có thật. Đă vậy nguồn tin lại c̣n đánh bóng rằng bài điều trần của những người này hay nhất, nổi bật nhất và được nhiều người theo dơi trực tuyến nhất trong tất cả các bài điều trần. Thâm chí họ c̣n đưa tin rằng có 2 người trẻ đến từ Việt Nam cũng tham gia điều trần. Việc này hoàn toàn không có.Hôm ấy chỉ có mỗi Bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh, là người Việt độc nhất tham gia buổi điều trần. Buổi điều trần được chính thức thông báo trong nghị tŕnh của Quốc Hội với danh sách nhân chứng: http://tlhrc.house.gov/hearing_notice.asp?id=1254. Nhấn “transcript” để thấy hồ sơ ghi lại toàn bộ nội dung của buổi điều trần.

Sau khi buổi điều trần kết thúc, một số video được chiếu lên cho những ai ở nán lại xem. Trong đó có một video với lời phát biểu của người chồng của một nữ tù nhân lương tâm Việt Nam theo Phật Giáo Hoà  Hảo và một video chiếu thân nhân của 3 tù nhân lương tâm Việt Nam kể trên. Nội dung của cả hai video này không nằm trong hồ sơ Quốc Hội và tất cả những người phát biểu cũng không có tên trong danh sách nhân chứng theo nghị tŕnh của Quốc Hội v́ các lời phát biểu qua video của họ không phải là điều trần.

Tương tự, tin tức về một số bloggers ở trong nước ra điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ vào dịp cuối tháng 4 cũng không đúng. Đây không phải là buổi điều trần mà chỉ là một buổi trao đổi hay tham khảo không chính thức, tiếng Anh gọi là “briefing”, với hai vị dân biểu Hoa Kỳ. V́ không chính thức nên buổi trao đổi này không nằm trong nghị tŕnh của Quốc Hội và không có trong hồ sơ Quốc Hội.

Hăy đối chiếu nó với buổi điều trần có sự tham gia của LM Phan Văn Lợi và nữ Chánh Trị Sự Cao Đài Nguyễn Bạch Phụng trước đó một tháng. Buổi điều trần này nằm trong nghị tŕnh và được ghi vào hồ sơ Quốc Hội: http://tlhrc.house.gov/hearing_notice.asp?id=1257 (nhấn “transcript” để đọc toàn bộ nội dung ghi lại của buổi điều trần).

Ở Quốc Hội Canada cũng thế. Nếu là điều trần th́ phải nằm trong nghị tŕnh và hồ sơ của Quốc Hội, như là buổi điều trần ngày 29 tháng 5 vừa qua: http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Pub=committeemeetingnotice&Acronym=SDIR&Mee=30&Language=E&Mode=1&Parl=41&Ses=2.

Ở Thuỵ Sĩ cũng vậy thôi.

Không chỉ có vậy. Cũng những nguồn tin sai lạc ấy thông báo rằng các nhóm đến Hoa Kỳ đầu năm và mới đây đă họp với Uỷ Ban TPP (Trans-Pacific Partnership, tức Hợp Tác Xuyên Thái B́nh Dương). Quốc Hội Hoa Kỳ không có Uỷ Ban TPP. Điều này có thể phối kiểm tại các trang mạng chính thức của Hạ Viện: http://www.house.gov/committees/ và Thượng Viện http://www.senate.gov/pagelayout/committees/d_three_sections_with_teasers/committees_home.htm.

Trên đây là những thông tin từ không mà đổi thành có. C̣n những thông tin cường điệu cũng từ các nguồn này th́ nhan nhản.

Bộ phận Việt ngữ của một số cơ quan truyền thông quốc tế, có lẽ do không phối kiểm nguồn tin, đă tiếp tay quảng bá các thông tin sai hay cường điệu đến rộng răi người Việt trong và ngoài nước.

Những người ở trong nước sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy để làm công tác quốc tế vận th́ không thể nỡ ḷng đánh lừa họ. Lại càng không thể đành ḷng đánh lừa tất cả đồng bào trong và ngoài nước, mà hậu quả là làm giảm dân trí nói chung.

V́ lợi ích riêng, một số tổ chức và đảng chính trị đang đẩy lùi triển vọng dân chủ cho đất nước.

Bài liên quan:

Công đoàn phải thực sự bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2877

Xă Hội Dân Sự Phải Độc Lập Với Các Đảng Chính Trị

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2875

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2879