Phải kiện Trung Quốc, nhưng VN sẽ không làm
Date: Saturday, June 07 @ 13:16:02 EDT
Topic: Chủ Quyền Quốc Gia


Kết quả thăm ḍ ư kiến: Phải kiện Trung Quốc, nhưng không tin nhà nước sẽ làm

BPSOS, ngày 7 tháng 6, 2014

http://machsong.org

Cuộc thăm ḍ ư kiến, được khởi xướng ngày 20 tháng 5, về những biện pháp hành xử thích đáng đối với hành động xâm lấn của Trung Quốc đă đóng sau đúng 15 ngày với sự tham gia của 252 người.

Kết quả của cuộc thăm ḍ được ghi tại: http://survey.constantcontact.com/survey/a07e9bxn1jmhvf6p3qf/results

Theo đó, kiện Trung Quốc ra trước các toà án quốc tế là biện pháp được bỏ phiếu nhiều nhất: 89,4%. Theo sau là các biện pháp huỷ  hợp đồng (như khai thác khoáng sản, xây cất đường xá cầu cống…) với Trung Quốc (79,3%), ngưng nhập cảng hàng hoá Trung Quốc (78,5%), và huỷ các hiệp ước song phương với Trung Quốc (77,6%). Đây là 4 biện pháp đứng đầu sổ.

Kế đến là nhóm biện pháp với tỉ lệ bỏ phiếu thấp hơn hẳn: Ngưng cấp visa cho các giới chức chính quyền Trung Quốc và các kẻ  thân tín (63,5%), trục xuất một số giới chức lănh sự Trung Quốc (60,0%), triệu hồi đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh về nước (58,7%), và “đóng băng” các tài khoản ngân hàng của các công ty Trung Quốc (56,1%).

Thấp nhất, chỉ được 50.0% số phiếu, là biện pháp tuyên bố Trung Quốc là “nước thù địch.”Điều trùng hợp bất ngờ là một ngày sau khi cuộc thăm ḍ ư kiến bắt đầu, Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố tại Phi Luật Tân là sẽ kiệnTrung Quốc ra trước các toà án quốc tế. Đó là biện pháp mà các người tham gia cuộc thăm ḍ ư kiến cho là cần phải làm hơn hết.

Tuy nhiên không mấy ai tin rằng chính quyền Việt Nam hiện nay sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp nào được nêu ra trong bản thăm ḍ ư kiến. Trả lời câu hỏi về “triển vọng mà chính quyền Việt  Nam hiện nay sẽ thực hiện các biện pháp ứng xử leo thang mà bạn đề nghị” th́ chỉ có 4,2% trả lời là “rất cao”, và 1,7% là “cao”. Trong khi đó 11,3% cho là “thấp” và 78,2% cho là “rất thấp”. Số 4,6% c̣n lại th́ cho là triển vọng trung b́nh. Tóm lại, có đến 89,5% người đóng góp ư kiến về biện pháp thích đáng mà chính quyền Việt Nam phải thực hiện nhưng lại không nghĩ rằng chính quyền Việt Nam sẽ  thực hiện.

Nếu quy theo bậc thang điểm từ 0 đến 4 th́ chính quyền Việt Nam hiện nay được chấm điểm 0,4, nghĩa là chưa được nửa điểm.

Sau đây là một số chi tiết đáng chú ư liên quan đến cuộc thăm ḍ ư kiến.

Trong tổng số 252 người cho ư  kiến, có 4 người không hoàn tất đầy đủ các câu hỏi. Khoảng 20% người tham gia là ở Việt Nam, 60% ở Hoa Kỳ và số c̣n lại ở các quốc gia khác (Canada, Đức, Pháp, Thái Lan…).

Ngay từ ngày đầu, thứ hạng của các biện pháp hoàn toàn không thay đổi cho đến khi đóng cuộc thăm ḍ. Điểm 0,4 về triển vọng chính phủ Việt  Nam hiện nay sẽ thực thi biện pháp đề nghị cũng không hề thay đổi trong suốt 15 ngày của cuộc thăm ḍ, kể cả sau lời tuyên bố của Ông Nguyễn Tấn Dũng ở Phi Luật Tân.

Các  thứ hạng và nhận xét về triển vọng cũng không khác nhau đáng kể giữa người ở trong hay ngoài nước.

Bài liên quan:

Thăm Ḍ Ư Kiến về Thái Độ Thích Đáng Đối Với Trung Quốc

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2859This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2876