Thái Độ Thích Đáng Đối Với Trung Quốc
Date: Tuesday, May 20 @ 12:22:35 EDT
Topic: Quan Điểm


Thăm Ḍ Ư Kiến về Thái Độ Thích Đáng Đối Với Trung Quốc

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng

Ngày 20 tháng 5, 2014

http://machsong.org

Cuối tuần qua nhiều công dân Việt Nam đă bị đàn áp một cách thô bạo khi muốn bày tỏ ḷng yêu nước qua các cuộc biểu t́nh chống Trung Quốc xâm phạm lănh hải của tổ quốc.

Trước t́nh thế ấy, một mặt chúng tôi lên án với quốc tế về sự vi phạm quyền tự do hội họp ôn hoà, một quyền căn bản trong Công Ước Quốc Tế về các Quyền Dân Sự và Chính Trị (Điều 21), mà Việt Nam là thành viên kư kết. Mặt khác chúng tôi kêu gọi đồng bào trong nước, thay v́ tiếp tục đi biểu t́nh, th́ hăy biểu lộ tinh thần yêu nước bằng những h́nh thức khác để vừa bảo tồn nội lực vừa nâng cáo ư thức của toàn dân.

Trong chiều hướng này, chúng tôi sẽ có những cuộc thăm ḍ ư kiến của mọi người Việt Nam, trong và ngoài nước, về các vấn đề hệ trọng cho tiền đồ của dân tộc và tổ quốc.

Chúng tôi kêu gọi mọi người quan tâm đến tinh h́nh rất chênh vênh của đất nước hiện nay cùng nhau chuyển bản thăm ḍ này đến thật rộng răi ở trong nước và khắp hải ngoại.

Xin đa tạ.

Dưới đây là bản thăm ḍ ư kiến về “Biện Pháp Ứng Xử Đối Với Trung Quốc”, với nội dung:Câu Hỏi 1:

Khi bị xâm phạm lănh thổ hay lănh hải, chính quyền của một quốc gia phải bày tỏ thái độ qua nhưng biện pháp thích đáng và mang tính cách “leo thang” về cường độ. Dưới đây là một số biện pháp tiêu chuẩn được thực hiện trên thế giới. Theo bạn, chính quyền Việt Nam hiện nay nên thi hành những biện pháp nào? (Chọn một hay nhiều biện pháp dưới đây.)

Các biện pháp ứng xử thích đáng:

_ Trục xuất một số giới chức lănh sự Trung Quốc

_ Triệu hồi đại sứ Việt Nam ở Bắc Kinh về nước

_ Ngưng cấp visa cho các giới chức chính quyền cao cấp Trung Quốc và các kẻ thân tín của họ

_ Huỷ hợp đồng (như khai thác tài nguyên, xây đường xá cầu cống…) với Trung Quốc

_ Ngưng nhập hàng hoá Trung Quốc

_ Kiện Trung Quốc ra các toà án quốc tế

_ Huỷ các hiệp ước song phuong với Trung Quốc

_ Tuyên bố Trung Quốc là “nước thù địch”

Câu Hỏi 2:

Theo bạn nghĩ, liệu có triển vọng chính quyền Việt Nam hiện nay sẽ áp dụng các biện pháp ứng xử leo thang mà bạn đề nghị? (1 điểm là triển vọng rất thấp, 5 điểm là rất cao)

 

Câu Hỏi 3:

Quốc gia nơi bạn sinh sống:

 

Ghi chú: Chúng tôi muốn phân biệt người Việt ở trong nước với người Việt ở ngoài nước để so sánh. Cuộc thăm ḍ ư kiến này hoàn toàn không lấy thông tin cá nhân.

 

Bài liên quan:

Hai Yếu Tố Tiên Quyết Để Bảo Vệ Tổ Quốc

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2848

Posted on Sunday, May 18 @ 23:59:28 EDT by ngochuynh

 

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2859