Xoá bỏ độc tài để cứu nước
Date: Friday, May 16 @ 20:52:46 EDT
Topic: Quan Điểm


Ts. Cù Huy Hà Vũ: Xóa bỏ độc tài mới giữ được nước!

RFA, Việt-Long phỏng vấn Ts. Cù Huy Hà Vũ
2014-05-16

 

Việt-Long: Ông nhận định ra sao về chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam?

Ts. Cù Huy Hà Vũ: Không phải riêng tôi mà tất cả mọi người Việt Nam đều rơ chính sách của Trung Quốc đối với biển Đông nói chung và với Việt Nam nói riêng.  Từ hằng ngh́n năm nay Việt Nam luôn là mục tiêu xâm lược của nhà cầm quyền Trung Quốc. Bao nhiêu triều đại của nước ta đă phải chống chọi với các triều đại Trung Hoa trong suốt chiều dài lịch sử hai nước. Điều này th́ ai cũng rơ.

Bây giờ tại sao Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD-981 vào thời điểm này? Có rất nhiều lư do. Thứ nhất, đó là sự tiếp tục chính sách bành trướng mà nhà cầm quyền Cộng Sản Trung Quốc kế thừa từ các triều đại phong kiến trước đây của Trung Hoa. Vấn đề thứ hai là Trung Quốc luộn tận dụng cái gọi là "liên thông tư tưởng", cái gọi là "đồng chí Cộng Sản" với nhà cầm quyền Việt Nam để ép nhà cầm quyền Cộng Sản Việt nam nhường đất đai. Nếu không nhường, Trung Quốc sẵn sàng dùng vũ lực đánh chiếm. Họ biết rằng hiện nay cái thế của Việt Nam nói chung, hay cái thế của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam là vô cùng yếu, cực kỳ yếu, rất cô đơn trong thế giới ngaày nay.

Trung Quốc đă chuẩn bị phương án chiến tranh với Việt Nam ngay sau vụ đặt giàn khoan. Không phải bây giờ tôi mới nói, mà từ tháng ba năm 2010 tôi đă phân tích rất rơ là Trung Quốc sẵn sàng dùng vũ lực để thôn tính lănh thổ Việt Nam th́ Việt Nam bắt buộc phải t́m đồng minh, cụ thể là các cường quốc quân sự, để chống lưng cho Việt Nam, v́ Việt Nam không thể tiến hành chiến tranh mà không có sự chống lưng của các cường quốc khác.

Tôi đă nói trong giai đoạn chống thực dân Pháp, Việt Nam đă có sự ủng hộ rất tích cực của Liên Xô, Trung Quốc. Đến giai đoạn chiến tranh việt nam vừa qua, mà tôi gọi là cuộc nội chiến, có sự tham gia của Mỹ, Việt Nam có thể tiến hành chiến tranh đi đến thống nhất Việt Nam, cũng nhờ có sự chống lưng của Liên Xô và Trung Quốc, cụ thể với những vũ khí và các phương tiện hậu cần. Đến năm 1979 khi Trung Quốc Cộng Sản đánh người em thân thiết Việt Nam Cộng Sản th́ Việt Nam Cộng Sản cũng phải dựa vào một đồng minh Cộng Sản khác là Liên Xô, một cường quốc.

Xem video phỏng vấn: https://www.youtube.com/watch?v=Ip_IlOw7it4&feature=player_embedded

 

 Xem tiếp: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/itw-with-dr-cu-huy-ha-vu-05162014133903.html

Bài liên quan:

Hai Yếu Tố Tiên Quyết Để Bảo Vệ Tổ Quốc

http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2848

Giải pháp duy nhất cho đảng CSVN để bảo vệ chủ quyền quốc gia

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2853This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2854