Câu hỏi cho người hoạt động: Ở, đi?
Date: Wednesday, April 23 @ 13:36:16 EDT
Topic: Quan Điểm


Ở Hay Đi: Vấn Đề Hiệu Quả

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng

Ngày 21 tháng 4, 2014

http://machsong.org

Sự việc gần đây Ts. Cù Huy Hà Vũ rời khỏi nhà tù Việt Nam và đến Hoa Kỳ dấy lên những b́nh luận về tính hiệu quả của một người hoạt động sau khi bỏ nước ra đi. Đây là một đề tài cần được suy xét nghiêm chỉnh và thấu đáo v́ nó ảnh hưởng đến công cuộc tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền.

Đă nói về hiệu quả th́ phải có các chuẩn mực để đo lường thành quả.

Thành quả được định nghĩa là sự thăng tiến phúc lợi của đối tượng ḿnh phục vụ. Đối tượng phục vụ có thể là nông dân bị cướp đất, người theo đạo bị ngăn cản hoạt động tôn giáo, công nhân bị bóc lột sức lao động, người tù bị tra tấn hay cưỡng bức lao động, phụ nữ bị buôn bán...

Mức thăng tiến phúc lợi của đối tượng phục vụ chính là thước đo hiệu quả của công việc. Chẳng hạn bao nhiêu tù nhân lương tâm không c̣n bị biệt giam, tra tấn hay cưỡng bức lao động, và bao nhiêu được trả tự do… Hoặc, bao nhiêu người đi lánh nạn cộng sản được bảo vệ pháp lư, bao nhiêu nạn nhân buôn người được giải cứu, bao nhiêu nhà tranh đấu được quốc tế can thiệp khi bị đàn áp hay sách nhiễu bởi chính quyền, một xứ đạo chặn đứng hiểm hoạ cưỡng chế đất đai được bao lâu…  Phúc lợi của đối tượng phục vụ là thước đo duy nhất cho thành quả. Do đó muốn đạt thành quả th́ người hoạt động, dù ở bất kỳ môi trường nào, trong hay ngoài nước, đều phải tự đặt các câu hỏi sau đây cho chính ḿnh:

-          Đối tượng phục vụ của ḿnh là ai?

-          Những phúc lợi nào ḿnh tranh đấu cho họ?

-          Mức phúc lợi sẽ đạt được đến đâu trong từng thời điểm?     

Nói tóm lại, vấn đề không c̣n là nên ở hay nên đi mà là hiệu quả của hoạt động, bất luận ở nơi nào – trong nước hay ngoài nước.

Tấm gương của Đức Đạt Lai Lạt Ma là một minh chứng. Ở ngoài nước, Đức Đạt Lai Lạt Ma đă rất hiệu quả trong việc xây dựng cộng đồng Tây Tạng lưu vong và vận động quốc tế để yểm trợ cho cuộc đấu tranh đ̣i tự chủ của người Tây Tạng ở trong nước. Chắc chắn Đức Đạt Lai Lạt Ma không thể đạt hiệu quả như vậy nếu vẫn c̣n ở Tây Tạng.

Một ví dụ gần gũi hơn là Bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh. Qua các cuộc điều trần và các cuộc tiếp xúc ở nhiều quốc gia, chỉ trong vài tháng Bà Ngọc Minh đă góp phần đáng kể để nâng mức quan tâm của quốc tế đối với tù nhân lương tâm Việt Nam nói chung. Chắc chắn Bà Ngọc Minh đă không thể đạt hiệu quả này nếu c̣n ở trong nước.

Như vậy, sự thiếu hiệu quả của những nhà đấu tranh lưu vong là do làm sai việc, phần lớn là do môi trường đă thay đổi mà vẫn làm việc cũ, chẳng khác nào một nông gia đă ra đến biển khơi thay v́ học câu cá lại khư khư trồng lúa để sinh tồn. Không hiệu quả là phải.

Muốn đạt thành quả th́ phải làm đúng việc. Việc đúng phải thoả đáng cả 3 yếu tố:

-          Nhắm vào thành quả

-          Đúng cương vị của ḿnh, dù là trong hay ngoài nước

-          Phù hợp với sở trường của ḿnh

Làm đúng việc để đạt thành quả là nguyên lư áp dụng cho cả những người ở trong nước.

Tóm lại những ai thực tâm v́ lợi ích lâu dài của dân tộc và đất nước, cần tự đặt cho ḿnh 3 câu hỏi đă nêu ra trước đây và rồi chọn đúng việc mà làm. Rồi cứ định kỳ, 3 tháng một lần chẳng hạn, lại tự đánh giá mức thành quả của công việc, nghĩa là đối tượng phục vụ có tăng phúc lợi hay không và tăng đến mức nào. Nếu muốn kêu gọi ai khác th́ phải báo trước – tôi nhấn mạnh chữ “trước” – để họ theo dơi công việc của ḿnh và đánh giá thành quả đă đạt được trước khi quyết định hợp tác hay yểm trợ.

Không làm thế th́ sẽ là bất công với những người đang yểm trợ hay hợp tác với ḿnh, gây thiệt tḥi cho đối tượng ḿnh mưu cầu phục vụ nhưng không đem lại phúc lợi ǵ cho họ, và mất dần sự tin tưởng của những người và tổ chức dày dạn kinh nghiệm hoạt động mà ḿnh đang cần họ hợp tác hay yểm trợ.

Bài liên quan:

Muốn Thành Công: Phải Đạt Thành Quả

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2668   

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2837