Góp một bàn tay cho tù nhân lương tâm
Date: Thursday, April 10 @ 17:33:47 EDT
Topic: Tù Nhân Lương Tâm


Kết Nghĩa Với Tù Nhân Lương Tâm: góp gió thành băo

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng

Ngày 10 tháng 4, 2014

http://machsong.org

Chương tŕnh kết nghĩa với tù nhân lương tâm là một bộ phận quan trọng của chiến dịch Đ̣i Tự Do Cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam. Việc kết nghĩa không đ̣i hỏi bao nhiêu công, của hay thời gian nhưng, do có phối hợp, nên đóng góp đáng kể cho công cuộc bảo vệ cho tù nhân lương tâm và giải thoát họ khỏi cảnh tù đày.

Nhiệm vụ của người kết nghĩa rất đơn giản:

(1)    Một tháng gọi điện thoại tối thiểu một lần để hỗ trợ tinh thần cho gia đ́nh người tù lương tâm. Mỗi lần như vậy thường từ 15 đến 30 phút.

(2)    Tuỳ theo khả năng của ḿnh mà giúp đỡ vật thể cho gia đ́nh tù nhân lương tâm để đi thăm nuôi, gửi thuốc men.

(3)    Nếu phát hiện tù nhân lương tâm có nhu cầu khác thường, báo động gấp cho BPSOS để can thiệp đặc biệt.  

Sự phối hợp nhịp nhàng này giúp huy động được nhiều trăm người có ḷng ở hải ngoại, mỗi người kết nghĩa với một tù nhân lương tâm trong nước mà không sợ bị trùng lập hay bỏ sót.  Sự phân nhiệm giữa người kết nghĩa và BPSOS vừa duy tŕ sự uỷ lạo tinh thần và trợ giúp vật thể đều đặn vừa bảo đảm những trường hợp có nhu cầu bất chợt sẽ được can thiệp kịp thời và đúng đắn.

Ts. Cù Huy Hà Vũ trao đổi quan điểm với Ông Scott Busby, Trợ Lư Phụ Tá Ngoại Trưởng về Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Đông, và Ls. Jack Harrington thuộc hăng luật WilmerHale. Phái đoàn đón tiếp c̣n gồm có Ông Ryan Fioresi, nhân viên đặc trách về nhân quyền Đông Á và Thái B́nh Dương của BNG Hoa Kỳ; các luật sư David Bowker và Brian Smith thuộc hăng luật WilmerHale; cô Hồ Xuân Phương, thực tập sinh của Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos; và Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng,  Giám Đốc BPSOS. Phi trường Dulles International Airport ngày 7 tháng 4, 2014 (ảnh BPSOS)     

 Không những vậy, BPSOS c̣n đóng vai tṛ tổng hợp thông tin do nhiều trăm người kết nghĩa cung cấp để rút ra những điều hữu ích để chia sẻ đồng đều với mọi người kết nghĩa hay để kiện toàn kế hoạch can thiệp và đ̣i tự do cho tù nhân lương tâm. Vai tṛ của BPSOS c̣n là thu hút những cựu tù nhân lương tâm, khi đă được tự do, thêm hơi tiếp sức cho công cuộc tranh đấu cho những tù nhân lương tâm vẫn c̣n đang trong tù.

Mới đây, Ts. Cù Huy Hà Vũ và vợ là Ls. Nguyễn Thị Dương Hà đă đến Hoa Kỳ. Đây là một thành quả của công cuộc tranh đấu đ̣i tự do cho mọi tù nhân lương tâm. Tôi tin rằng thành quả này sẽ được thu hoạch để tăng thêm khả năng can thiệp cho những tù nhân lương tâm c̣n lại. Như vậy, mỗi tù nhân lương tâm được tự do th́ đều tăng triển vọng cho mọi tù nhân lương tâm được bảo vệ và cuối cùng cũng được tự do.

Tôi kêu gọi những ai có ḷng, thay v́ khoanh tay đứng yên hay làm riêng rẽ, xin hăy cùng góp một bàn tay trong một nỗ lực chung. Mỗi người sức yếu nhưng góp gió sẽ thành băo.

Để kết nghĩa với tù nhân lương tâm, xin liên lạc: bpsos@bpsos.org.

Bài liên quan: 

Trách Nhiệm Đối Với Tù Nhân Lương Tâm: Đúng việc, đúng cách

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2816

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2832