Cùng nhịp bước trong ngày tổng vận động
Date: Monday, March 24 @ 23:45:23 EDT
Topic: Ngày Vận Động VN


Theo Dơi Cuộc Tổng Vận Động Cho Việt Nam: Tận Dụng Kỹ Thuật Tin Học

 

BPSOS, ngày 24 tháng 3, 2014

 

http://machsong.org

 

Nhằm giúp các cư dân mạng ở Việt Nam và trên thế giới theo dơi trực tiếp cuộc tổng vận động trong hai ngày 26 và 27 tháng 3, nhóm kỹ thuật cho Ngày Vận Động Cho Việt Nam 2014 sẽ trực tiếp truyền thanh và truyền h́nh toàn bộ các sinh hoạt trong hai ngày này, và kể cả bữa cơm chiều “hội ngộ và chuẩn bị” vào ngày Thứ Ba 25 tháng 3.

 

Chúng tôi kêu gọi đồng hương tiếp tay phổ biến các thông tin dưới đây để mọi người trong và ngoài nước có thể theo dơi, tham dự, và mục kích những bước chân vận động của 700 – 800 đồng bào của họ ở ngay tại Quốc Hội Hoa Kỳ.

 

Các diễn đàn Paltalk:

 

Live: Vn Đng Nhân Quyn VN

 

Phong Trào Liên Kết Dân Chủ

 

Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ

 

T Do Dân Chủ Nhân Quyn Cho VN

 Các phương tiện trực tuyến:

 

Để theo dơi buổi điều trần chiều 26 tháng 3 lúc 2 pm giờ Hoa Thịnh Đốn:http://www.ustream.tv/channel/hclive17

 

Để theo dơi mọi diễn tiến của cuộc vận động:

http://www.justin.tv/vdnqvn#r=-rid-&s=em

 

Các phương tiện truyền thông xă hội:

Facebook: VNAD14

Twitter: #VNAD14

 

Ngoài ra, có gần 30 phóng viên thuộc các đài truyền h́nh, truyền thanh và báo chí sẽ tường thuật liên tục về các hoạt động của trên 30 phái đoàn tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam 2014.

 

Bài liên quan:

http://machsong.org/spaw/spaw/modules.php?name=News&new_topic=43This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2820