Cuộc Vận Động Bắt Đầu
Date: Sunday, March 23 @ 23:55:13 EDT
Topic: Ngày Vận Động VN


Giờ Đă Điểm: Cuộc Tổng Vận Động Cho Việt Nam Bắt Đầu

 

Thông Cáo Báo Chí                          
L
iên lạc:
bpsos@bpsos.org, 703-538-2190

Ngày 24 tháng 3, 2014 

===========================

Để theo dơi buổi điều trần chiều 26 tháng 3 lúc 2 pm giờ Hoa Thịnh Đốn: http://www.ustream.tv/channel/hclive17

Để theo dơi mọi diễn tiến của cuộc vận động:

Live streaming: http://vdnqvn.com

Twitter: #VNAD14

Facebook: VNAD14

Ghi danh tham gia: http://tiny.cc/VNAD14

=============================

  

Hôm nay hàng trăm người Việt và bạn bè Hoa Kỳ thuộc 30 phái đoàn đang trên đường đến Hoa Thịnh Đốn để tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2014. Đây là cuộc tổng vận động lần 3 trong 3 năm liền cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam. Năm nay đặc biệt c̣n có nhiều phái đoàn từ Canada và Âu Châu nhập cuộc. Bằng kỹ thuật trực tuyến, người dân trong nước và đồng hương ở khắp thế giới đều có thể theo dơi mọi diễn tiến của cuộc tổng vận động quy mô này.

Trong hai ngày 26 và 27 tháng 3, các phái đoàn sẽ tiếp xúc với thượng nghị sĩ và dân biểu Hạ Viện để kêu gọi thông qua hai dự luật liên quan đến Việt Nam: Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam và Luật Chế Tài Các Vi Phạm Nhân Quyền Ở Việt Nam, và cài điều kiện nhân quyền vào cuộc thương thảo với Việt Nam về Hợp Tác Xuyên Thái B́nh Dương (Trans-Pacific Partnership hoặc TPP).  

Trong ngày 26, một phái đoàn gồm các đại diện tôn giáo sẽ tách ra để đến họp với Bộ Ngoại Giao. Một phái đoàn thứ hai sẽ tiếp xúc Pḥng Đại Diện Mậu Dịch Hoa Kỳ, cơ quan chịu trách nhiệm về TPP.

 

 Cũng trong ngày 26 tháng 3, lúc 2 giờ chiều, Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos triệu tập buổi điều trần về đàn áp tôn giáo và các dân tộc bản địa. Trong số các nhân chứng điều trần có 2 người ở Việt Nam: LM Phan Văn Lợi và nữ Chánh Trị Sự Cao Đài Nguyễn Bạch Phụng.

Sang ngày hôm sau, buổi họp khoáng đại bắt đầu lúc 9 giờ sáng với trên một chục vị dân biểu và thượng nghị sĩ và lúc 11:30 sẽ có buổi họp báo. Sau bữa cơm trưa chung với các dân biệu và thượng nghị sĩ là Hội Nghị Xă Hội Dân Sự Việt Nam với 18 tham luận viên gồm các nhà đấu tranh ở trong nước, các nhà vận động ở hải ngoại, các chuyên gia nhân quyền và dân chủ quốc tế, và giới chức chính quyền Hoa Kỳ.

Buổi họp đúc kết sẽ bắt đầu lúc 8 giờ chiều cùng ngày, nhằm đưa ra kế hoạch hành động chung cho người ở trong và ngoài nước.

Toàn bộ cuộc vận động sẽ được truyền h́nh và truyền thanh trực tuyến để mọi người trên thế giới, kể cả ở Việt Nam, có thể theo dơi. Sau đó các tài liệu video và audio sẽ được chuyển ngay lên youtube để làm tài liệu tham khảo. Mục đích của ban tổ chức là tạo cơ hội cho đồng bào trong nước trải nghiệm các h́nh thức sinh hoạt dân chủ, và tạo sự cộng hưởng giữa các nỗ lực tranh đấu ở trong và ngoài nước.

Số người tham gia cuộc tổng vận động năm nay ước lượng khoảng 700-800 người.

Có 2 thượng nghị sĩ và 6 dân biểu Hạ Viện Hoa Kỳ là Đồng Chủ Tịch Danh Dự của ban tổ chức Ngày Vận Động Cho Việt Nam 2014.

Bài liên quan:

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&new_topic=43

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2819