Ngày Vận Động Cho VN 2014: Lời Mời
Date: Thursday, January 02 @ 01:06:26 EST
Topic: Nhân Quyền


(English at the bottom)

http://machsong.org

Lời Mời Tham Gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam: 26 & 27 tháng 3, 2014

Ngày 1 tháng 1, 2014

Chúng tôi kính mời Quư Vị tham gia Ngày Vận Động Cho Việt Nam năm 2014 sẽ được thực hiện trong hai ngày 26 và 27 tháng 3, 2014, với 3 mục đích:

(1)    Vận động Uỷ Ban Đối Ngoại của Thượng Viện thông qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam (S. 1649)

(2)    Vận động cả Thượng Viện lẫn Hạ Việt cài điều kiện nhân quyền vào tiến tŕnh thương thảo Hợp Tác Xuyên Thái B́nh Dương (TPP)

(3)    Tạo cơ hội cho các nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ ở trong nước theo dơi và tham gia các sinh hoạt xă hội dân sự ở hải ngoại

Để tạo ảnh hưởng cần thiết lên chính sách Hoa Kỳ, chúng tôi dự kiến sẽ huy động từ 1000 đến 1500 đồng hương ở khắp Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác tham dự, so với 500 đồng hương cho năm 2012 và 800 đồng hương cho năm 2013.

Ngày Thứ Tư 26 tháng 3, cuộc vận động tập trung vào Thượng Viện:

Buổi họp khoáng đại tại Ngày Vận Động Cho Việt Nam, ngày 4/6/2013 (ảnh NQK) ·         9:30 am – 12:00 pm: Phái đoàn từng tiểu bang tiếp xúc các thượng nghị sĩ của ḿnh và họp với các nhân viên lập pháp của Thượng Viện

·         1:30 pm – 3:30 pm:  Họp khoáng đại với các thượng nghị sĩ thủ lănh thuộc lưỡng đảng

·         4:00 pm – 4:30 pm: Họp báo

Ngày Thứ Năm 27 tháng 3, Hội Nghị Xă Hội Dân Sự Việt Nam được tổ chức ở Hạ Viện:

·         9:00 am – 12:00 pm: Phiên thảo luận khoáng đại

·         1:30 pm – 3:00 pm: Điều trần trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos về các tổ chức tôn giáo

·         1:30 pm – 5:00 pm: Các phiên thảo luận chuyên đề về nhân quyền và dân chủ

Qua các phương tiện tin học, Ngày Vận Động Cho Việt Nam sẽ được mở ra cho mọi người theo dơi trực tuyến, kể cả những người ở Việt Nam.

Đối với những Quư Vị đă từng tham gia một hay cả hai Ngày Vận Động Cho Việt Nam trong hai năm 2012 và 2013, chúng tôi rất mong Quư Vị sẽ trở lại vào cuối tháng 3 tới đây v́ đă có kinh nghiệm và có thể hướng dẫn cho những người mới tham gia lần đầu.

V́ chỉ có không đầy 3 tháng để tổ chức, chúng tôi xin Quư Vị giúp ban tổ chức bằng cách ghi danh sớm và trước ngày 15 tháng 1, 2014. Xin ghi danh tại: http://tiny.cc/VNAD14.

Hoặc Quư Vị có thể ghi danh với chúng tôi qua địa chỉ email: VN2014@bpsos.org và cung cấp tên họ, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email để chúng tôi tiện liên lạc. Nếu gặp trở ngại, xin liên lạc cô Kim Cúc: 703-538-2190.

Cũng xin quư vị bắt đầu để dành ngày nghỉ và tiền nong vận chuyển cho cuộc vận động rất quan trọng này.

Các thông tin về Ngày Vận Động Cho Việt Nam 2014 sẽ được thường xuyên cập nhật tại trang mang: http://www.bpsos.orghttp://machsong.org.  

Kính thư,

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng
Giám Đốc
BPSOS

 

Invitation to Participate in Vietnam Advocacy Day: March 26 & 27, 2014

January 1, 2014

Dear fellow advocates,

We would like to invite you to return to the National Capital for the 2014 Vietnam Advocacy Day, to be held on March 26 and 27, 2014. The objectives of the third Vietnam Advocacy Day include:

(1)    To advocate for the passage of Vietnam Human Rights Act (S. 1649) by the Senate Foreign Relations Committee

(2)    To call on both houses of Congress to include human rights conditions in the Trans-Pacific Partnership negotiations with Vietnam

(3)    To create opportunities for human rights champions and pro-democracy advocates in Vietnam to observe and participate in civil society activities outside of Vietnam

To generate sufficient influence on US policies, we aim for 1,000 – 1,500 participants coming from across the US and also from other countries, compared to 500 in 2012 and 800 in 2013.

The first day of the event, Wednesday March 26, will focus on the Senate.

·         9:30 am - 11:30 am:  Breakout sessions

·         1:30 pm - 3:30 pm:  Plenary session

·         4:00 pm - 4:30 pm:  Press conference

On the second day, the Vietnam Civil Society Conference will be held in the House of Representatives.

·         9:00 am – 12:00 pm: Plenary session    

·         1:30 pm – 3:00 pm: Tom Lantos Human Rights Commission’s hearing on religious organizations

·         1:30 pm – 5:00 pm: Breakout sessions on human rights and democracy

Via video live streaming, activities of the Vietnams Advocacy Day will be made accessible to all interested individuals, including those in Vietnam.

For those who participated in the Vietnam Advocacy Day in prior years, we hope you would again join us in 2014 because your prior experience would prove valuable to many first-time participants.

If you plan to participate, please register soon and before January 31, 2014. We have less than three months to organize this major event. You can register at http://tiny.cc/VNAD14.

Or you can contact us at: vn2014@bpsos.org and provide us with your full name, address, email and phone number for ready contact.

Also please mark your calendar and start planning for the trip to the National Capital. We look forward to seeing you.

We will send you regular updates, which can also be found at http://www.bpsos.org and http://machsong.org.

Sincerely,

Nguyen Dinh Thang, PhD
CEO & President
BPSOS

 

 

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2776