Đ̣i Tài Sản: bước tiến đáng kể
Date: Sunday, June 23 @ 20:09:19 EDT
Topic: Đ̣i Tài Sản


Chiến Dịch Người Mỹ Gốc Việt Đ̣i Tài Sản: Cần Thêm Hồ Sơ Ở Một Số Tiểu Bang

Thông Báo của BPSOS, ngày 23/06/2013

Vấn đề công dân Hoa Kỳ bị chính quyền Việt Nam cưỡng đoạt tài sản đă được chính thức nêu lên tại hai buổi điều trần liên tiếp trong tháng 6 ở Hạ Viện Hoa Kỳ.

Ngày 4 tháng 6, các nạn nhân và nhân chứng chuyên gia tŕnh bày với Hạ Viện về t́nh trạng lên đến cả trăm ngh́n công dân Mỹ gốc Việt đă bị chính quyền Việt Nam cưỡng đoạt tài sản vào cuối năm 2003.

Tại buổi điều trần ngay ngày hôm sau, nhiều vị dân biểu chất vấn giới chức Bộ Ngoại Giao về vai tṛ của Hành Pháp trong việc bảo vệ tài sản của công dân Hoa Kỳ đă bị Việt Nam xâm phạm tài sản. Các giới chức Bộ Ngoại Giao không có câu trả lời và hứa sẽ trả lời bằng văn thư sau khi hội ư trong nội bộ.

Đây là một bước tiến đáng kể trong chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đ̣i Tài Sản” v́ Quốc Hội là nơi làm luật và có thẩm quyền cũng như trách nhiệm theo dơi Hành Pháp trong việc thi hành luật quốc gia.

Chúng tôi đang vận động các Dân Biểu lẫn Thượng Nghị Sĩ áp lực Hành Pháp áp dụng các biện pháp chế tài luật định: lập tức ngưng mọi khoản ngoại viện cho Việt Nam, và ngăn mọi khoản tiền cho Việt Nam vay từ Ngân Hàng Thế Giới và Ngân Hàng Phát Triển Á Châu.

Song song, chúng tôi vận động từng vị thượng nghị sĩ cản chặn không cho Việt Nam tham gia vào thương ước mậu dịch tự do Hợp Tác Xuyên Thái B́nh Dương (Trans-Pacific Partnership, viết tắt là TPP) cho đến khi chính quyền Việt Nam đồng ư thương lượng việc bồi thường. TT Obama định tŕnh TPP lên cho lưỡng viện Quốc Hội chuẩn duyệt vào cuối năm nay. Dù một thượng nghị sĩ lên tiếng, Hành Pháp sẽ quan tâm v́ chỉ một thượng nghị sĩ cũng có thể tạo trục trặc hay chậm trễ cho thương ước.Trong thời gian 6 tháng tới đây, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hai mũi vận động trên nhằm đặt Hành Pháp Obama vào thế phải cân nhắc để không bị cáo buộc là cố t́nh vi luật hay bị khựng trong chính sách đối ngoại. Đây là cách ép Hành Pháp Hoa Kỳ dùng luật Hoa Kỳ để can thiệp cho quyền và lợi ích của công dân Hoa Kỳ, khác với những người trước đây tự ḿnh về Việt Nam, trong tư thế công dân Việt Nam, để xin chính quyền Việt Nam cứu xét theo luật Việt Nam.

Số cả trăm hồ sơ đ̣i tài sản mà chúng tôi đă thu nhận tập trung ở 15 tiểu bang: California, Colorado, Georgia, Hawaii, Louisiana, Maryland, Massachusetts, North Carolina, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Texas, Virginia, và Washington.  Trong giai đoạn vận động sắp đến, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận hồ sơ của đồng hương ở các tiểu bang này nhưng rất mong thu thập hồ sơ từ 35 tiểu bang c̣n lại; càng trải rộng địa bàn vận động th́ chúng ta càng có cơ hội t́m được vị thượng nghị sĩ sẵn sàng lên tiếng.

Các hồ sơ mà chúng tôi đang muốn thu thập gồm những ai đă là công dân Hoa Kỳ trước ngày 26 tháng 11, 2003 và khi bỏ nước ra đi (theo bất kỳ diện nào) tài sản để lại đă bị nhà nước Việt Nam quản lư; hoặc những ai đang là công dân Hoa Kỳ và trước đây, khi c̣n ở Việt Nam, đă bị bắt kư thác vàng bạc, của cải vào ngân hàng nhà nước mà đến nay vẫn chưa được hoàn trả.

Những ai ở một trong hai trường hợp này, xin liên lạc cô Kim Cúc qua email: taisan@bpsos.org hoặc qua điện thoại: 703-538-2190.

Rất mong quư cơ quan truyền thông và quư đồng hương giúp phổ biến rộng răi tin tức này.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2691