Giáo Dân Cồn Dầu Lên Tiếng Với Quốc Tế
Date: Sunday, April 07 @ 00:24:22 EDT
Topic: Cồn Dầu


Mạch Sống, Ngày 06/04/2013

Các giáo dân Cồn Dầu, qua thân nhân của họ ở Hoa Kỳ, đă góp tiếng nói với Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhằm chuẩn bị cho cuộc kiểm tra định kỳ về t́nh trạng nhân quyền ở Việt Nam. Cuộc kiểm tra sẽ diễn ra vào tháng 1 hay tháng 2 năm 2014.

Tuần tới đây, ngày 11 tháng 4, anh Trần Thanh Tiến, một giáo dân Cồn Dầu vừa đến Hoa Kỳ định cư sau gần 3 năm lánh nạn ở Thái Lan, sẽ điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ về t́nh trạng đàn áp tôn giáo, cướp đất của giáo x, và đánh đập, tra tấn, bắt bớ và giam tù những người dân tay không.

Thời điểm của buổi điều trần Hoa Thịnh Đốn trùng hợp với cuộc đối thoại nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam diễn ra ở Hà Nội.

“Tạo cơ hội cho người dân có tiếng nói đối trọng với chinh quyền đang đàn áp họ là yếu tố cần thiết để tăng thế đứng của dân trên trường quốc tế so với chế độ”, Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, nhận định.Theo Ông, như vậy sẽ chấm dứt t́nh trạng chính quyền Hoa Kỳ và quốc tế nói chung sẽ chỉ nghe những báo cáo và lập luận từ chính quyền Việt Nam mà từ nay họ sẽ c̣n tiếp nhận được ư kiến của người dân.

Ts. Thắng giải thích, “Điều này thực hiện được khi người dân trong nước có thể nương tựa vào một tổ chức đáng tin cậy và có năng lực ở hải ngoại làm 'cánh tay nối dài' cho họ.”

Trong mục đích ấy, đầu năm 2011, các thân nhân ở Hoa Kỳ của giáo dân Cồn Dầu đă thành lập Hiệp Hội Giáo Dân Cồn Dầu. Trong suốt thời gian qua, chính hiệp hội này đă đứng lên tranh đấu rất mạnh mẽ về mặt quốc tế vận để cùng với người dân ở Cồn Dầu bảo vệ xứ đạo của họ.

Theo Ts. Thắng cho biết, ngoài buổi điều trần ngày 11 th áng 4, một đại diện của hiệp hội này có thsẽ tham gia điều trần về t́nh trạng cướp đất đai của công dân Hoa Kỳ, dự trù được tổ chức vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 này.

Trong thời gian gần đây BPSOS đă cung cấp thông tin hướng dẫn và khuyến khích người dân trong nước lên tiếng trực tiếp với Hội Đồng Nhân Quyền LHQ trong tiến tŕnh Kiểm Tra Định Kỳ Toàn Diện về nhân quyền đối với Việt Nam.

Bản góp ư của các giáo dân Cồn Dầu được đặt ở trang blog: http://tiengnoicongdan.wordpress.com/. Các bản góp ư khác cũng sẽ được tuần tự đưa vào trang blog này để làm mẫu cho các nhóm ở trong nước khi soạn thảo ư kiến đóng góp với Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

Bài liên quan:

Phúc Tŕnh của Hiệp Hội Giáo Dân Cồn Dầu
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2624

Để Dân Việt Lên Tiếng Với Quốc Tế
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2617  This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2634