Gy Quỹ Gip Người Việt Tị Nạn
Date: Friday, February 01 @ 12:36:02 EST
Topic: Tị Nạn


BPSOS knh mời qu vị tham dự bữa Tiệc Gy Quỹ Gip Người Tị Nạn Việt Nam ở Thi Lan v M Lai, được tổ chức vo ngy 9 thng 3, 2013 tại:

Nh hng Ocean Palace 2
6731 Westminster Ave, Westminster CA 92683

Mọi chi tiết xin lin lạc: Huệ (562-458-2285).

This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2585