Vận Động Đạo Luật tại Hoa Kỳ
Date: Thursday, June 09 @ 12:23:27 EDT
Topic: Phát Triển CĐ


Ngô Thị Hiền

Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ. Đời sống của chúng ta luôn chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp bởi những đạo luật thông qua tại Quốc Hội. Hoa Kỳ lại là một đại cường quốc duy nhất trên thế giới; và trong thế giới ngày nay, một đạo luật của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng trực tiếp và sâu xa đến các quốc gia khác. Trường hợp đạo luật nhân quyền cho Việt Nam là một thí dụ điển h́nh.Trong vấn đề vận động, có một nguyên tắc căn bản: phương pháp vận động càng dễ th́ càng ít hiệu quả, v́ mọi người đều làm được. Chúng tôi sẽ đi từ những phuơng pháp dễ nhất, phổ thông nhất, đến những phương pháp tương đối khó khăn hơn. Phương pháp càng khó, hiệu lực càng cao. Tuy nhiên những phương pháp dễ không có nghĩa là không cần thiết. Chúng đóng vai tṛ chuẩn bị và hỗ trợ cho những phương pháp tốn nhiều công sức hơn.

1. Thỉnh nguyện thư (petition letter)

Thỉnh nguyện thư là những lá thư gởi cho các dân cử của ḿnh. Thỉnh nguyện thư được gởi bằng cách:
- email
- gởi bằng bưu điện
- gởi bằng fax

Một h́nh thức thỉnh nguyện khác là gọi điện thoại vào văn pḥng các dân cử để nói lên những điểm chính yếu và tóm tắt trong thỉnh nguyện thư. Nội dung của thỉnh nguyện có thể rất đơn giản. Ví dụ: “Please say yes to (tên của đạo luật). Thank you.”

Phối hợp các cách thức thỉnh nguyện khác nhau, chúng ta có thể tăng hiệu quả nói chung. Chẳng hạn, đồng lúc gọi điện thoại cho các vị dân cử, th́ chúng ta gởi thỉnh nguyện thư để giải thích rơ ràng hơn và nêu những lư do chính xác để yêu cầu vị dân cử bỏ phiếu cho đạo luật.

Trong những giai đoạn cần gởi thỉnh nguyện thư, các hội đoàn, uỷ ban thường đưa các thư mẫu lên internet, báo chí, hoặc tại trang nhà, quí vị chỉ cần in ra, thêm tên của vị dân cử, tên và địa chỉ của ḿnh và gởi đi.

Đây là một phương pháp rất cần, nếu không có số đông vận động đồng loạt ở khắp các tiểu bang, đạo luật không hy vọng thành công. Mỗi người dân có hai thượng nghị sĩ và một dân biểu.

Muốn biết tên và địa chỉ của các dân biểu và thượng nghị sĩ, qui vị chỉ cần nhớ 2 websites:
http://www.senate.gov/
http://www.house.gov/

2. Phương pháp thứ hai: Lập phái đoàn đến gặp phụ tá các dân biểu, thượng nghị sĩ địa phương ḿnh.

Cuộc gặp gỡ có thể tại văn pḥng của các vị dân cử ở Washington DC, hay tại các địa phương của họ.

Khi gặp gỡ, phái đoàn nên sửa soạn một trang “các điểm nói” (talking points) để tŕnh bày một cách găy gọn về đạo luật mà chúng ta muốn vận động, kèm với các tài liệu hỗ trợ cho từng điểm một. Điều này rất quan trọng v́ nếu các vị dân cử không hiểu th́ làm sao họ đồng ư giúp ḿnh.

Vận động tại văn pḥng địa phương hay tại Washington DC đều hữu hiệu như nhau nếu chúng ta cùng hành xử cùng một mức độ.

Đă có lần chúng tôi được hỏi câu: “Vận động ở Washington DC th́ có “le” hơn vận động tại địa phương không?”. Dể làm vừa ḷng người hỏi, chúng tôi đă trả lời: “le” bằng nhau!

Thật ra vận động quốc hội là do tấm ḷng của chúng ta đối với đất nước. Vận động quốc hội không có ǵ là “le” cả. Văn pḥng các dân biểu, thượng nghị sĩ mở cửa hàng ngày. Bất cứ người dân nào, nhất là cử tri, muốn gặp, gọi hẹn là họ phải cho giờ tiếp, không phân biệt màu da, nghề nghiệp và bức thang giai cấp. Nghe nói trước đây, vấn đề vận động chưa được phổ cập trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại. Một nhân vật sau khi vào Hạ Viện vận động, khi trở về địa phương nổ vang theo kiểu, chỉ nhờ ḿnh quen biết lớn nên mới vào được Quốc Hội. Thưa quí vị, cửa Quốc Hội luôn rộng mở, quí vị cứ tự do ra vào, chẳng cần phải đưa bằng lái xe để chứng minh; chỉ cần phải qua máy kiểm soát an toàn thông thường mà thôi.

3. Vận động hành lang toàn thời gian

Một hội hay một ủy ban có thể thuê một nhân viên thường trực để vận động chính sách cho cộng đồng người Việt hải ngoại tại Quốc Hội. Công việc của người này gồm có:

- Nghiên cứu và cập nhật t́nh h́nh liên quan đến mục tiêu vận động
- Gởi các thông tin báo chí đến các văn pḥng dân cử
- Đến vận động tại các văn pḥng dân biểu và thượng nghị sĩ
- Gọi điện thoại yêu cầu thúc hối các dân cử làm một việc ǵ
- Phối hợp các nỗ lực toàn vùng hay toàn quốc

Một người làm việc toàn thời gian như vậy rất cần thiết v́ công cuộc vận động thường kéo dài và có những ngơ ngách bất ngờ, đ̣i hỏi sự theo dơi thường xuyên để nắm sát t́nh h́nh VN, liên tục cập nhật thông tin cho các văn pḥng dân cử, và đối phó với những chiêu thức của đối phương. Thiếu một người như vậy chúng ta sẽ rơi vào t́nh trạng làm việc năm th́ mười hoạ, thiếu liên tục, năng lực bị phân tán. Việc thường xuyên liên lạc sẽ phát triển mối quen biết cũng là cách tốt để tranh thủ cảm t́nh và sự hậu thuẫn của các vị dân cử.

Để chứng minh sự cần thiết cho vai tṛ vận động hành lang toàn thời gian, xin thưa Do Thái là cộng đồng có đông vận động viên tại quốc hội nhất. Cuba cũng có nhiều vận động viên hành lang. Cách đây 2 năm, Tổng Thống Bush phải hỏi ư kiến cộng đồng Mỹ gốc Cuba trước khi làm chính sách đối với đất nước Cuba. C̣n đối với Việt Nam, khi nối lại bang giao với CSVN, kư kết thương ước Việt Mỹ, có ai hỏi ư kiến cộng đồng Việt Nam không? Tại sao? Cộng đồng của chúng ta đông nhưng không mạnh. V́ cho đến thời điểm đó, cộng đồng chưa có một vận động viên toàn thời gian.

4. Vận động giai đoạn “hư không”

Chúng ta thường nghe: DB Christopher Smith là tác giả đạo luật Nhân Quyền cho Việt Nam, DB Frank Wolf là tác giả đạo luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ... Các vị này đă bước vào đạo luật trong thời kỳ hư không. Để qua nhiều giai đoạn đạo luật được thành lập, được thông qua tại quốc hội và được thi hành. Tuy nhiên, ít ai biết rằng giữa giai đoạn hư không đến lúc các dân biểu nhận lănh trách nhiệm là cha đẻ đạo luật, nhất là các đạo luật liên quan đến VN, cần có những người có ḷng và có khả năng để làm đầu cầu:

 - Cung cấp các tin tức chính xác
 - Đề nghị kế sách và thời điểm
 - Thuyết phục các vị dân cử rằng đây là việc đáng làm và
 - Đôi khi c̣n phải phụ viết cho các vị này phần ngôn ngữ của đạo luật.

Văn pḥng các vị dân cử thường vô cùng bận rộn. Do phải hoàn tất nhiệm vụ đối với cử tri địa phương và phải chăm lo các vấn đề quốc gia, thường họ không muốn hay không có th́ giờ để gánh thêm việc mới. Nếu chúng ta không tạo điều kiện và không phụ họ, và đôi khi c̣n phải chủ động, th́ dù có ḷng họ cũng không thể giúp đỡ chúng ta. Đây là giai đoạn quan trọng nhất nhưng ít người biết, và trong giai đoạn này, chúng ta chỉ cần một ít người nắm rơ đường đi nước bước, có mối quen biết đặc biệt với các dân cử, âm thầm dọn đường cho đạo luật.

Xin kêu gọi những người trẻ, có khả năng, nên tập làm quen với các văn pḥng dân cử; đặc biệt tại những vùng đông cư dân Việt Nam như Cali, Texas... để tạo ảnh hưởng, hoàn thành những đạo luật trong giai đoạn hư không này.

5. Vận động điều trần quốc hội

Điều trần tại quốc hội là một trong những phương pháp thật tốt để vận động đạo luật cũng như những vấn đề chúng ta cần thông tin sâu rộng.

Chắc quí vị c̣n nhớ biến cố năm 2001, khi Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo vận động để Lm Nguyễn Văn Lư và TT Thích Thái Ḥa điều trần trước quốc hội ngày 13-2.

Trước ngày này, quốc hội Hoa Kỳ và ngay cả cộng đồng VN biết rất giới hạn t́nh h́nh tự do tôn giáo tại Việt Nam. Sau buổi điều trần này, kiến thức về TDTG tại quốc hội và hành pháp thăng tiến hơn nhiều. Và từ đó chúng ta mới được những vị dân cử yểm trợ  những tranh đấu ngoạn mục cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt:

 - Điều trần (testimony) và tường tŕnh (briefing) có hai ư nghĩa và hữu hiệu hoàn toàn khác nhau.

Điều trần như đi xe hơi. Tường tŕnh như là đi bộ. Đi bộ không có ǵ xấu, nhưng giá trị hữu hiệu th́ ít hơn nhiều. Có nhiều tổ chức, chắc chắn biết sự khác biệt này, nhưng vẫn dùng chữ “điều trần” cho những “briefing”...

6. Lập phái đoàn chuyên viên quốc hội đến VN để tham sát t́nh h́nh

Chúng ta cần gởi một tín hiệu cho chính quyền Việt Nam nhận thức rằng nhất cử nhất động của họ đều bị những người yêu chuộng tự do trên thế giới theo dơi chặt chẽ. V́ vậy họ phải tự thay đổi; nếu không họ sẽ bị thay đổi và đào thải.

Sự hiện diện của phái đoàn không những sẽ gây phấn khởi cho các giáo hội và những ai tranh đấu cho nhân quyền ở trong nước mà c̣n là sức mạnh giúp Đạo Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam được thông qua.

Kết Luận

Có rất nhiều phương pháp vận động các đạo luật từ dễ đến khó. Từ hiệu quả ít đến hiệu quả nhiều. Điều quan trọng là biết phối hợp các phương pháp với nhau th́ mới đạt được hiệu quả tối đa. Chẳng hạn, chúng ta cần huy động thật đông đảo đồng hương lên tiếng bằng thỉnh nguyện thư, gọi điện thoại để hỗ trợ cho các phái đoàn tiếp xúc với các vị dân cử. Đồng thời chúng ta vận động các vị dân cử này đi tham sát t́nh h́nh ở Việt Nam, tiếp xúc với các lănh đạo tôn giáo và thành phần phản kháng, rồi khi về lại Hoa Kỳ tổ chức các buổi điều trần để chuẩn bị cho các dự luật về nhân quyền, hay tác động đến chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ với Việt Nam.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2231