Thất Vọng Về Tổng Thống Obama
Date: Tuesday, September 21 @ 23:34:19 EDT
Topic: Tin Cập Nhật


Thiếu Đại Diện Người Việt Trong Uỷ Hội Cố Vấn Của Toà Bạch Ốc

 

Hôm nay Tổng Thống Barack Obama chính thức công bố thành phần Uỷ Hội Cố Vấn Cho Tổng Thống Về Người Mỹ Gốc Á Châu và Thái B́nh Dương, trong đó không có người Việt nào.

 

“Đây là một thiếu sót trầm trọng của chính phủ Obama v́ số 1.5 triệu người Việt không phải là ít ỏi”, Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc Điều Hành của BPSOS, nhận định.

 

Buổi ra mắt và tuyên thệ thành viên của Uỷ Hội được tổ chức chiều Thứ Ba 21 tháng 9 tại hội trường của “Trung Tâm Quan Khách” của Quốc Hội Hoa Kỳ.

 

Số ít người Việt tham dự đều chia sẻ nhận định của Ts. Thắng. Một vài người thuộc sắc dân khác cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi hoàn toàn thiếu vắng khuôn mặt người Việt trong Uỷ Hội mà lẽ ra phải mang tính cách đại biểu cho các sắc dân gốc Á Châu và Thái B́nh Dương.Ngày 14 tháng 10, 2009 Tổng Thống Obama kư sắc lệnh thành lập Đề Xuất Về Người Mỹ Gốc Á Châu và Thái B́nh Dương của Toà Bạch Ốc, đặt dưới sự đồng chủ toạ của Bộ Trưởng Giáo Dục Arne Duncan và Bộ Trưởng Thương Mại Gary Locke. Sắc lệnh này cũng thành lập ra Uỷ Hội Cố Vấn kể trên.  

 

“Điều này cho thấy tiếng nói của cộng đồng người Việt chưa đủ mạnh, c̣n thua cả các cộng đồng nhỏ bé như Hmong và Lào”, Ts. Thắng nói.

 

Hai cộng đồng này đều có người đại diện trong Uỷ Hội.

 

Theo Ông, lẽ ra các vị dân biểu liên bang, nhất là cùng đảng với Tổng Thống Obama, ở những nơi đông người Việt như ở Orange County, Bắc Cali, hay Houston đă phải tranh đấu cho tiếng nói đại diện cho khối cử tri người Mỹ gốc Việt của họ.

 

“Tôi thắc mắc là các vị dân biểu này đă làm ǵ trong suốt thời gian gần một năm qua, khi mà Toà Bạch Ốc đang tuyển chọn người vào uỷ hội này và trong khi các sắc dân khác được tiến cử”, Ts. Thắng nói.

 

Thành phần nhân viên của Uỷ Hội cũng không có người Việt.

 

Ông đề nghị cộng đồng người Việt ở khắp nơi, nhất là ở những khu đông dân Việt cư ngụ và có các vị dân cử liên bang thuộc Đảng Dân Chủ, cần lên tiếng thật mạnh mẽ với các vị dân cử này và đ̣i hỏi họ áp lực Toà Bạch Ốc phải công bằng.

 

“Họ đại diện quyền lợi của cử tri. Lẽ ra họ đă phải lên tiếng mà không cần nhắc nhở. Bây giờ chúng ta lớn tiếng đ̣i hỏi, tuy trễ nhưng hy vọng v́ áp lực của cuộc tranh cử Toà Bạch Ốc có thể sẽ lắng nghe”, Ông kết luận.

 

Thông tin thêm về Uỷ Hội có thể t́m thấy ở trang mạng: http://www2.ed.gov/about/inits/list/asian-americans-initiative/index.html.

 

 

   This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2007