LM Nguyễn Văn Lư Được Trả Tự Do
Date: Friday, March 19 @ 10:34:08 EDT
Topic: Tin Cập Nhật


Trong nhiều năm qua BPSOS đă hỗ trợ cho những vận động thay đổi Việt Nam, qua các lănh vực tự do tôn giáo, bênh vực quyền của người lao động, đào tạo nhân sự cho hoạt động xă hội dân sự, bảo vệ những người gặp nguy hiểm qua con đường tị nạn, và vận động chính sách Hoa Kỳ và quốc tế đối với Việt Nam. Đến nay, những hoạt động này chưa được nhiều người ở hải ngoại biết đến. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động, BPSOS sẽ tuần tự tŕnh bày với cộng đồng ở khắp nơi về những nỗ lực này nhằm kêu gọi sự hỗ trợ và hợp tác. Đây là một phần trong sách lược 10 năm để phát triển cộng đồng và thay đổi Việt Nam.

Xin mời quư vị bấm vào đây để theo dơi cuộc phỏng vấn của đài Radio Saigon Houston với LM Nguyễn Văn Lư và Dân Biểu Liên Bang Cao Quang Ánh, anh Nguyễn Văn Dũng, cháu ruột của LM Lư, và Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng.









This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1829