Mùa Thống Kê Dân Số
Date: Wednesday, March 17 @ 10:10:00 EDT
Topic: Tin Cập Nhật


Chuyện Mọi Nhà ở Hoa Kỳ Cần Biết

Tâm Việt

Cuối tuần qua, mỗi một đơn vị gia cư (tức là mỗi một địa chỉ có người ở) trên 50 tiểu bang và lănh thổ ở Hoa Kỳ đều nhận được thư của U.S. Census Bureau đề ngày 8 tháng 3, 2010, thông báo là “khoảng một tuần kể từ hôm nay, quư vị sẽ nhận được một mẫu Census 2010 qua đường bưu điện.” Khi nhận được mẫu này, xin làm ơn điền vào và gửi đi mau mắn giùm,” bức thư mang chữ kư của ông Robert M. Graves, Giám Đốc Pḥng Thống Kê Dân Số (Director, U.S. Census Bureau) yêu cầu.

Tầm quan trọng của việc thống kê dân số

Mỗi 10 năm, Pḥng Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ được Hiến Pháp và Quốc Hội Hoa Kỳ giao cho trọng trách phải làm một cuộc thống kê dân số thật cặn kẽ để chúng ta có thể biết được một cách thật khoa học con số chính xác của dân số nước này, trong đó có khoảng 1 triệu rưởi người Mỹ gốc Việt. Là công dân Mỹ, chúng ta không những có vinh dự được tính trong tổng dân số Hoa Kỳ, chúng ta c̣n có bổn phận phải tiếp tay cho Pḥng Thống Kê Dân Số hoàn thành nhiệm vụ của họ một cách xuất sắc. V́ sao?V́ “bản trả đáp [mẫu thống kê dân số] của quư vị rất quan trọng. Kết quả thống kê sẽ được dùng để cho các cộng đồng trên toàn quốc nhận được phần ngân quỹ của chính phủ dành cho các dự án xa lộ, nhà trường, cơ sở y khoa, và nhiều chương tŕnh khác mà quư vị cũng như hàng xóm của quư vị cần. Nếu không có một sự thống kê đầy đủ và chính xác, cộng đồng nơi quư vị ở có thể sẽ không được nhận phần chính đáng về với ḿnh,” lá thư của ông Graves viết tiếp.

Quả vậy, thống kê dân số trong một quốc gia gần 300 triệu dân không phải là dễ. Do đó mà Pḥng Thống kê Dân số rất cần sự tiếp tay của tất cả chúng ta. Chúng ta càng cung cấp những dữ liệu chính xác bao nhiêu th́ chính chúng ta là những người được hưởng lợi đầu tiên: chính chúng ta sẽ hiểu rơ về cộng đồng Việt của chúng ta, tránh phải huênh hoang khoác lác hoặc tự ty mặc cảm dựa trên những dữ kiện không chính xác. Các dữ kiện có chính xác, tỷ như về tŕnh độ học vấn của người Việt trên đất Mỹ, mức lợi tức cá nhân trung b́nh, sự kiện ta có là chủ nhà, chủ xe của ta không v.v. cũng như thang tuổi tác, các ngành nghề chúng ta đi vào, tŕnh độ hội nhập của chúng ta vào xă hội Mỹ (tỷ dụ: bao nhiều người nói tiếng Anh, để nếu cần người ta c̣n tổ chức những lớp học tiếng Anh cho ḿnh)… đều là những dữ kiện sẽ giúp cho chúng ta và các sử gia sau này vẽ nên một bức tranh trung thực về cộng đồng của chúng ta.

Chỉ mất mười phút

Đa phần các đơn vị gia cư chỉ nhận được một mẫu Thống Kê Dân Số rất đơn sơ, gọi là “Mẫu ngắn”. Đối với người biết tiếng Anh th́ chỉ mất khoảng 10 phút là đă có thể điền xong và gởi đi.

Đối với người không biết tiếng Anh, hay biết nhưng muốn được điền bằng tiếng Việt cho chắc chắn, th́ ta có thể gọi đến văn pḥng thống kê dân số địa phương để lấy mẫu tiếng Việt hoặc t́m sự giúp đỡ bằng tiếng Việt. Ta cũng có thể gọi đến những tổ chức dịch vụ địa phương của người Việt như BPSOS, có mười mấy văn pḥng trên toàn quốc, để nhờ họ hướng dẫn đi lấy những mẫu tiếng Việt hay giúp điền mẫu thống kê. Ở trên toàn quốc th́ có Nghị Hội, ĐT (703) 971 9178, là một CIC (Census Information Center, Trung tâm Thông Tin về Thống Kê Dân số) làm việc với Pḥng Thống Kê Dân Số Hoa kỳ. Ta cũng có thể gọi về đây để lấy những thông tin cập nhật.

Ngoài các “Mẫu ngắn” Pḥng Thống Kê Dân số cũng có một “Mẫu dài” sẽ được gởi đến một số nhà được chọn một cách ngẫu nhiên để t́m hiểu một cách cặn kẽ hơn một số khu vực trên toàn quốc. Những mẫu dài này th́ có thể trên 10 trang và để trả lời, sẽ mất công hơn nhiều. Trường hợp này, nếu ta không chắc ta có thể đi t́m sự chỉ dẫn, giúp đỡ của các tổ chức dịch vụ vô vị lợi trong cộng đồng để có thể điền một cách thật đầy đủ và chính xác. (Tuy nhiên, nhận được Mẫu Dài Thống Kê Dân số sẽ chỉ là một thiểu số rất nhỏ và có lẽ nằm ngoài kinh nghiệm của đa phần chúng ta.)

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1827