Nạn Nhân Bạo Hành: Vấn Đề Nhà Ở
Date: Thursday, August 13 @ 10:33:16 EDT
Topic: Bạo Hành Gia Đ́nh


Thiên Thơ
Phụ trách chương tŕnh CADV

Nhà ở là vấn đề quan trọng và khó khăn nhất đối với những người bị bạo hành trong gia đ́nh. Một trong những lư do gay go khiến phụ nữ không thể từ bỏ kẻ bạo hành là v́ vấn đề nhà ở. Nếu bạo hành xảy ra trong căn nhà thuê của ḿnh, phụ nữ phải làm ǵ? Chủ cho thuê có thể giúp đỡ ḿnh những ǵ? Họ có thể đuổi ḿnh ra khỏi căn nhà ḿnh đang thuê không?

Trong tuần lễ huấn nghiệp cho các cộng sự viên do Liên Minh Quốc Gia Chống Bạo Hành trong Gia Đ́nh (National Coalition Against Domestic Violence) tổ chức tại Hoa Thịnh Đốn từ ngày 18 đến 23 tháng 7, 2008 các giám đốc, luật sư, quản lư sự vụ, và nhân viên trong ngành đă thảo luận tĩ mĩ về quyền hạn về nhà ở của các nạn nhân bị bạo hành trong gia đ́nh sinh sống tại Hoa Thịnh Đốn.

Chúng tôi xin phổ biến những thông tin về vấn đề nhà ở trong các lănh vực tư nhân hay chánh quyền tại Hoa Thịnh Đốn đến với những người phải đối diện với nạn bạo hành trong gia đ́nh trong vùng này. Nạn nhân cần hiểu biết những quyền hạn về nhà ở để so sánh xem thông tin nào thích hợp và hữu ích hơn khi được giới thiệu đến những cơ quan liên hệ. Những thông tin trong bài viết này có tính cách tham khảo để các bạn t́m hiểu thêm về vấn đề nhà ở trong các lănh vực tư nhân hay chánh quyền tại Hoa Thịnh Đốn. Các bạn luôn luôn cần đến sự giúp đỡ của các luật sư về vấn đề nhà ở khi bạo hành xảy ra trong những tiểu bang khác tại Mỹ.Nếu nạn nhân đang thuê nhà trong thủ đô Hoa Thinh Đốn và trong gia đ́nh xảy ra hành hung, họ cần hiểu một chút về luật lệ để giải quyết những vấn đề khó khăn liên quan đến việc bị trục xuất ra khỏi nhà, đặt hệ thông an toàn hay thay đổi ổ khóa trong nhà, hay làm thế nào có thể chấm dứt hợp đồng thuê nhà sớm, v.v. để bảo vệ sự an toàn của bản thân và gia đ́nh. Chúng tôi xin mạn phép tŕnh bày cùng các bạn những vấn đề sau đây:

1/ Chủ nhà không thể trục xuất hay đuổi nạn nhân ra khỏi nhà thuê v́ nạn bạo hành xảy ra trong căn nhà ấy.  Người thuê nhà cần phải xuất tŕnh Lệnh Bảo Vệ của ṭa án với chủ nhà để ngăn chặn việc bị đuổi nhà. Trường hợp nạn nhân không có Lệnh Bảo Vệ, ṭa án vẫn ngăn cản việc bị đuổi nhà với điều kiện nạn nhân có biên bản của cảnh sát chứng minh đă bị bạo hành trong ṿng 60 ngày và hiện đang xin Lệnh Bảo Vệ của ṭa án.

2/ Trựng hợp kẻ bạo hành không sống chung trong nhà đang thuê với nạn nhân, nạn nhân có thể xin chủ nhà đặt hệ thống an toàn trong nhà, thay các ổ khoá để t́m cách ngăn chặn kẻ bạo hành vào nhà. Chủ nhà phải thay ổ khóa trong ṿng 5 ngày, phải trả tiền thay đổi ổ khóa và có thể thâu lại tiền này nơi người thuê nhà với biên nhận. Người chủ nhà không thể giao ch́a khóa mới cho kẻ bạo hành hay cho phép họ vào nhà nếu không có lệnh của ṭa án. Chủ nhà không thể tính tiền nhiều hơn số tiền phải trả nếu nạn nhân yêu cầu thay thêm những ổ khóa khác.

3/ Nạn nhân cũng có thể sớm giải quyết hợp đồng thuê nhà để dọn đi một nơi khác an toàn hơn cho bản thân và các con. Cần đưa Lệnh Bảo Vệ cho chủ nhà xem để xin chấm dứt hợp đồng thuê nhà sớm hơn thời gian quy định trong hợp đồng.  Nếu không có Lệnh Bảo Vệ, nạn nhân có thể thay thế bằng một lá thư do một người nào có thẩm quyền kư tên xác nhận bạo hành đă xảy ra trong ṿng 90 ngày trong nhà thuê của nạn nhân.  Những người có thẩm quyên này có thể là:

- nhân viên thi hành luật pháp

- cố vấn về vấn đề bạo hành trong gia đ́nh

- các bác sĩ, hay y tá

- Văn Pḥng Đặc Trách Nhà Đất Hoa Thinh Đốn

- Nhân Viên An Toàn Công Cộng (Public Safety Officer)

Sau đó, nạn nhân phải chấm dứt hợp đồng thuê nhà trong ṿng 14 ngày hay khi có người khác thuê căn nhà ấy sớm hơn. Nạn nhân phải chịu trách nhiệm trả tiền thuê nhà tính theo tỷ lệ trên tiền thuê nhà hàng tháng. Tiền nhà sẽ tính 14 ngày hay ngày có người thuê nhà ấy sớm hơn. Chẳng hạn nếu tiền thuê nhà là $1000 mỗi tháng, nạn nhân phải trả tiền thuê nhà trong 14 ngày là: ($1000: 30) x 14 = $466.66.  Sau khi nạn nhân gởi thư xin chấm dứt hợp đồng thuê nhà, trả tiền thuê nhà đầy đủ và dọn ra, chủ nhà sẽ hủy bỏ hợp đồng thuê nhà của nạn nhân bị bạo hành.

Ngoài ra, chủ nhà không thể giữ tiền kư gởi an toàn (security deposit) v́ nạn nhân chấm dứt hợp đồng trước kỳ hạn.  Chủ nhà phải hoàn trả tiền kư gởi an toàn trong ṿng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng thuê nhà chấm dứt.  Chủ nhà cũng không thể khấu trừ chi phí đặc biệt nào khác v́ lư do nạn nhân chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước hạn định.  Nhưng chủ nhà có quyền khấu trừ những khoản tiền sửa chửa cần thiết, có biên nhận chứng minh về những hư hại do bạo hành gây ra.

4/ Chủ nhà không thể phân biệt đối xử (discriminate) với người thuê nhà bị bạo hành chẳng hạn như từ chối sửa nhà thuê hay bắt người thuê chờ đợi sửa chửa quá lâu chỉ v́ liên hệ đến bạo hành gia đ́nh.  Các bạn có thể liên lạc với:

District of Columbia Office of Human Rights
(Văn Pḥng Nhân Quyền Hoa Thịnh Đốn)
Điện thoại: 202-727-4559

Nếu nghĩ rằng ḿnh bị đối xử bất công hay thiên vị trong vấn đề thuê hay bán nhà tại Hoa Thịnh Đốn.  Chủ nhà không thể ngăn cấm, phạt tiền hay giới hạn quyền gọi cảnh sát hay gọi các dịch vụ khẩn cấp khác để báo cáo bạo hành trong gia đ́nh. Chủ đất hay chủ tài sản không được giới hạn hay cấm đoán người thuê nhà bị bạo hành sử dụng các pḥng ốc hay dịch vụ  trên phần đất hay tài sản dành cho những người thuê nhà.  Họ cũng không được từ chối cho thuê các căn nhà liên quan đến người thuê nhà bị bạo hành.

5/ Người thuê có thể dọn ra khỏi  nhà do chánh phủ cung cấp như nhà ở công cộng (public housing) hay nhà ở thuộc Khu vực 8 (Section 8 housing) để tránh bị bạo hành hay không?

Nếu bạn cần dọn ra khỏi “public housing” ngay, bạn có thể nói chuyện với các giới chức chuyên trách về nhà ở (housing authority) để xin di chuyển khẩn cấp.  Nhưng các viên chức này có thể từ chối yêu cầu của bạn.  Nếu bạn đang bị nguy hiểm và sống trong “Section 8 houśng”, các viên chức này phải cấp cho bạn môt phiếu thanh toán tiền nhà để thuê một chỗ ở khác.  Đương nhiên, bạn phải hội đủ các điều kiện mới hưởng dụng đươc phiếu thanh toán tiền nhà này.

6/ Nếu bạn đang sống trong nhà do chánh phủ cấp như “public housing” hay “Section   8 housing”, bạn có thể xin phép các giới chức liên hệ buộc người hành hung ḿnh      phải dọn ra khỏi nhà không?

Nếu cả hai người cùng kư hợp đồng và giới chức chuyên trách về nhà ở là chủ nhà, người bị bạo hành có thể xin các giới chức chuyên trách này trục xuất kẻ hành hung ḿnh.  Nếu chỉ có người bạo hành kư tên vào hợp đồng thuê nhà, nạn nhân bị bạo hành có thể xin để tên ḿnh vào hợp đồng thuê nhà hay vào phiếu thanh toán tiền nhà tại “Section 8 Housing”.  Nhưng nạn nhân sẽ phải hội đủ diều kiện để được ở “public housing” hay sử dụng phiếu thanh toán của “Section 8 housing”.

Nếu các bạn cần t́m hiểu thêm về luật lệ về vấn đề nhà ở khi bị bạo hành, có thể liên lạc với:
Legal Aid Society of the District of Columbia
1331 H Street NW, Suite 350
Washington, DC 20005
Điện thoại:  202-628-1161

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1674