DB Wolf Thất Vọng Về Đại Sứ Michalak
Date: Saturday, July 11 @ 18:53:52 EDT
Topic: Tin Tức Thời Sự


Dân Biểu Hoa Kỳ: Đại Sứ Michalak Là Một Thất Vọng Lớn

 

Lập trường và thái độ của Ông Đại Sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam không chỉ tạo thất vọng cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt và các tổ chức nhân quyền; vị dân biểu đồng chủ tịch của Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos của Quốc Hội Liên Bang mới đây cũng bày tỏ sự ngao ngán về vị đại sứ này. 

 

Ngày 9 tháng 7 vừa qua Dân Biểu Frank Wolf, trong lời phát biểu được đưa vào hồ sơ Quốc Hội, nhận xét rằng Đại Sứ Michael Michalak đă băi bỏ lời đề nghị của Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế là đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia đáng quan tâm đặc biệt”, thường gọi tắt là CPC. Đại Sứ Michalak nêu lư do là không đủ chứng cớ về sự đàn áp tôn giáo ở Việt Nam.Đây cũng chính là vị đại sứ mà mới đây đă trích dẫn những từ ngữ vượt thời gian của bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ trong lời phát biểu nhân dịp Lễ Độc Lập, nhưng lại không đả động ǵ đến t́nh trạng áp bức và thiếu tự do ở Việt Nam”, DB Wolf noùi.

 

DB Wolf là tác giả của Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế được Quốc Hội thông qua và Tổng Thống Clinton kư ban hành năm 1998. Luật này đ̣i hỏi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lập ra Văn Pḥng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế với nhiệm vụ theo dơi t́nh trạng tự do tôn giáo trên thế giới để hàng năm phúc tŕnh với Quốc Hội và Toà Bạch Ốc. Bản phúc tŕnh này phải liệt kê vào danh sách CPC những quốc gia nào vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo. Các quốc gia trong bảng phong thần này sẽ bị chế tài trừ khi được Tổng Thống Hoa Kỳ đặc miễn với hứa hẹn có sự cải thiện.

 

Đồng thời, luật này thành lập Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, một cơ cấu độc lập với nhiệm vụ cố vấn cho Quốc Hội và Hành Pháp. Vai tṛ của Uỷ Hội là tạo sự cân bằng đối với Bộ Ngoại Giao nhiều khi bị thiên lệch v́ theo đuổi những quyền lợi như là mậu dịch, quốc pḥng, chống khung bố. 

 

Trong hai năm liên tiếp, 2004 và 2005, Việt Nam bị đưa vào danh sách CPC và do đó đă phải hứa hẹn sửa đổi để được ra khỏi danh sách. Trong cả hai năm này Tổng Thống Bush đặc miễn cho Việt Nam không bị chế tài, với hứa hẹn là sẽ gia tăng áp lực để Việt Nam phải cải thiện t́nh trạng tự do tôn giáo. Năm 2006, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ rút Việt Nam ra khỏi danh sách CPC bất chấp sự phản đối của Uỷ Hội. Năm ngoái và năm nay, Đại Sứ Michalak tuyệt nhiên cản trở việc đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC.

 

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, nhận xét rằng ở Hoa Kỳ hiện nay chỉ có hai đạo luật nối vấn đề nhân quyền với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ với biện pháp chế tài dành cho các quốc gia vi phạm trầm trọng: Luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người và Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, và Đại Sứ Michalak đă t́m cách chống đỡ cho Việt Nam trong cả hai lănh vực này.

 

Trước t́nh trạng này, chúng ta cần tập trung vào một vài trường hợp vi phạm tự do tôn giáo rất cụ thể mà không ai chối căi được và yêu cầu Đại Sứ Michalak có hành động giải quyết, Ts. Thắng kêu gọi.

 

Ông cho biết đang làm việc với các vị dân biểu như Frank Wolf, Cao Quang Ánh, Christopher Smith, Zoe Lofgren, Howard Berman để tập trung sự quan tâm của Quốc Hội Hoa Kỳ vào một hoặc hai vấn đề mũi nhọn trong lănh vực tự do tôn giáo.

 

Đây sẽ là những chuẩn mực để đánh giá thực tâm cải thiện t́nh trạng tôn giáo ở Việt Nam. Nếu giải quyết được th́ quả thực có tiến bộ, bằng không th́ sẽ khó cho Đại Sứ Michalak tiếp tục che chắn cho Việt Nam, Ts. Thắng giải thích.

 

Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos mới được thành lập bởi Quốc Hội Hoa Kỳ. Tom Lantos là vị dân biểu người Do Thái tị nạn từ Hung Gia Lợi. Trước khi qua đời năm 2008, Ông là một trong những tiếng nói mạnh mẽ trong Hạ Viện Hoa Kỳ về nhân quyền, kể cả nhân quyền ở Việt Nam. DB Cao Quang Ánh là một trong tám thành viên của Hội Đồng Điều Hành của uỷ hội này.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1643