Thường Trú Cho Nạn Nhân Buôn Người
Date: Tuesday, September 23 @ 09:25:02 EDT
Topic: Chống Buôn Người


Thông Báo Về Điều Chỉnh Tư Cách Pháp Lư

Dành Cho Các Nạn Nhân Buôn Người Đă Có Chiếu Khán T

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển, 17 tháng 9, 2008

 

Chúng tôi ra thông báo này để giải đáp các thắc mắc mà chúng tôi đă nhận được trong thời gian gần đây từ nhóm đồng bào trước đây được giải cứu khỏi t́nh trạng buôn người của công ty Daewoosa American Samoa.

 

Những đồng bào này đă được cấp chiếu khán T (T-visa) để ở lại Hoa Kỳ và đă được đưa thân nhân trực hệ đến Hoa Kỳ đoàn tụ. Hiện nay mọi người trong nhóm đều nôn nóng trong việc xin trở thành thường trú nhân. Chúng tôi cũng nôn nóng không kém và trong suốt bao năm qua đă liên tục vận động, kêu gọi, đôn đốc các cơ quan chính quyền Hoa Kỳ hữu trách sớm công bố thể thức xin thường trúc nhân.

 

 Tin mừng mà chúng tôi muốân chia sẻ là thể thức này sẽ được ban hành trước cuối năm nay. Hiện này thể thức đang được Pḥng Quản Trị và Ngân Sách thuộc Toà Bạch Ốc duyệt xét lần chót trước khi công bố. Đây là bước cuối cùng trong tiến tŕnh duyệt xét.

 

Một khi thể thức được ban hành th́ Sở Di Trú sẽ tự động cứu xét các đơn xin quy chế thường trú mà số đồng bào này đă nộp từ nhiều năm nay. Do đó những ai đă nộp đơn xin quy chế thường trú th́ nay không phải làm ǵ thêm ngoại trừ bổ túc dấu lăn tay nếu có sự yêu cầu của Sở Di Trú.  Xin lưu ư là không phải thuê mướn luật sư để can thiệp. Mọi người đều có thể tự phối kiểm t́nh trạng hồ sơ đến đâu qua hệ thống internet (nếu cần, xin liên lạc Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển) để nhận sự chỉ dẫn.

 

Việc cứu xét bị lâu lắc một phần là v́ việc chuyển từ T-visa sang quy chế thường trú là điều hoàn toàn mới nên đ̣i hỏi sự tham khảo kỹ lưỡng của tất cả các cơ quan liên hệ nhằm tránh các mâu thuẫn về pháp lư các lỗ hổng về thể thức có thể xẩy ra.

 

Chúng tôi tiếp tục theo dơi sát diễn tiến trong thời gian tới đây và sẽ có những thông tin cập nhật.  Để nhận được những thông tin này, xin các đồng bào liên hệ gởi cho chúng tôi địa chỉ nhà hay địa chỉ e-mail.

 

Xin liên lạc với Cô Thảo: 703-538-2190, hoặc thao.vo@bpsos.org <mailto:thao.vo@bpsos.org>.

 

Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng

Giám Đốc Điều Hành UBCNVBThis article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1393