XIN LẠI GIẤY TỜ QUAN TRỌNG BỊ THẤT LẠC
Date: Monday, September 22 @ 11:26:05 EDT
Topic: Cứu Trợ Thiên Tai


(Ngày cấp 9/15/08)

1.  Làm cách nào để xin lại thẻ xanh?

Gọi văn pḥng Texas Department of Public Safety nơi bạn cư ngụ. Số điện thoại có trong sổ niên giám. Địa chỉ của các văn pḥng đều nằm trên mạng lưới:  http://www.txdps.state.tx.us/

2.  Làm cách nào để xin lại thẻ an sinh xă hội?

Hiện nay chưa có thủ tục hành chách để xin lại thẻ an sinh xă hội. Hiện tại muốn làm lại thẻ mới, bạn cần phải có thẻ căn cước, như bằng lái xe. Quư vị phải điền đơn Application For A Social Security Card (Form SS-5). Bạn phải tŕnh căn cước của bạn, và các giấy tờ tùy thân khác. Tiến tŕnh làm đơn có trên mạng lưới của Sở An Sinh Xă Hội:  http://www.ssa.gov/.3.  Làm cách nào để xin lại thẻ debit (thẻ ngân hàng)?

Gọi điện thoại đến ngân hàng của bạn. Họ sẽ chỉ bạn phải làm như thế nào. Nếu bạn cất giữ giấy tờ ǵ trong hộp thư an toàn (safety deposit box) của bạn, bạn cần hỏi xem hộp đó có bị hư hại ǵ không. Nếu bạn không thể hoặc không biết cách liên lạc với ngân hàng hoặc liên hợp tín dụng (credit union) của bạn, hăy gọi cho FDIC qua số miễn phí: 1-877-275-3342 để lấy số điện thoại ngân hàng của bạn.

4.  Làm cách nào để xin chi phiếu cá nhân (check)?

Gọi ngân hàng của bạn. Họ sẽ chỉ bạn cách báo cáo và xin lại chi phiếu mới.
 
5.  Làm cách nào để xin lại thẻ thẻ tín dụng (credit card)?

Nếu thẻ tín dụng của bạn không phải do nhà băng của bạn cấp cho, bạn có thể liên lạc công ty tín dụng của bạn. Những công ty tín dụng lớn gồm có:
American Express:  1-800-992-3404  http://www.americanexpress.com/
Discover:  1-800-347-2683  http://www.discovercard.com/
MasterCard:  1-800-622-7747  http://www.mastercard.com/
TDY/TYY:  1-636-722-3749
VISA:    1-800-847-2911  http://www.usa.visa.com/

6.  Những giấy tờ ǵ có thể thay thế cho thẻ căn cước?

- Hộ chiếu
- Thẻ quân sự
- Thẻ đi làm
- Giấy xin con nuôi
- Thẻ học sinh
- Hồ sơ bảo hiểm nhân thọ
- Giấy kết hôn hoặc ly dị  Thẻ bảo hiểm sức khỏe (không phải thẻ medicare)

Nếu có thắc mắc về việc xin lại giấy tờ quan trọng, hăy gọi Lone Star Legal Aid số: 1-800-733-8394 hoặc 713-652-0077

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1388