DỊCH VỤ TRỢ GIÚP HIỆN CÓ
Date: Monday, September 22 @ 11:23:11 EDT
Topic: Cứu Trợ Thiên Tai


DÀNH CHO NGƯỜI DI DÂN DI TẢN SAU BÃO IKE?
(Ngày cấp 9/18/08)

1.  Những loại cứu trợ nào hiện có dành cho nạn nhân thiên tai bất kể tình trạng di trú của họ?
Ngọai trừ những loại cứu trợ về phương diện tài chánh mang tính chất lâu dài, nạn nhân đều được trợ giúp về các mặt khác bất kể tình trạng di trú của họ. Những loại trợ giúp này bao gồm: nhà trú, lương thực, nước uống, nước đá, y tế, thuốc uống, hướng dẫn, quần áo, và đôi khi tiền mặt để nạn nhân chi tiêu trong lúc khẩn cấp. Nhiều loại hỗ trợ này có tại các cơ quan bất vụ lợi, trung tâm cộng đồng, ngay cả FEMA và cơ quan chính phủ tiểu bang và địa phương.2.  Những người di dân không có căn cước được trợ giúp về mặt nào?
Trợ cấp của chính phủ hoặc những loại cứu trợ dài hạng thường chỉ đặc biệt dành cho công dân Hoa Kỳ và ngoại kiều đủ điều kiện (qualified aliens). Chương trình “Individuals and Households Program” của FEMA và chương trình cho vay của U.S. Small Business Administration là một vài loại hỗ trợ về mặt tài chánh để giúp nạn nhân sửa chữa nhà cửa, nơi kinh doanh, hoặc tài sản của họ.

3.  Tôi có phải là ngoại kiều đủ điều kiện không?
Ngoại kiều đủ điều kiện là người có tình trạng di trú đặc biệt và được hợp pháp cư ngụ tại hoa kỳ. Những người này gồm có: thường trú nhân (thẻ xanh), người tỵ nạn, nạn nhân chính trị, những người tạm thời không bị trục xuất, người được đặc miễn sống tại Hoa Kỳ ít nhất một năm, người Cu Ba hoặc Haitian, và nạn nhân bạo hành trong gia đình. Nạn nhân buôn người không phải là ngoại kiều đủ điều kiện, nhưng họ vẫn đủ tiêu chuẩn hưởng những loại cứu trợ như người tị nạn.

4.  Nếu con tôi là công dân Hoa Kỳ hoặc là ngoại kiều đủ điều kiện, nhưng tôi thì không?
Bất cứ thành viên nào trong gia đình nếu là công dân Hoa Kỳ hoặc là ngoại kiều đủ điều kiện, họ đều đủ tiêu chuẩn thụ hưởng trợ cấp. Thí dụ, cha mẹ không đủ tiêu chuẩn, nhưng nếu con họ là công dân Hoa Kỳ dưới 18 tuổi, họ vẫn có thể thay mặt cho đứa con để xin trợ cấp FEMA.

5.  Nếu giấy tờ tình trạng di trú của tôi bị mất rồi thì sao?
Cơ quan cung cấp dịch vụ hỗ trợ thiên tai đều hiểu rằng những giấy tờ loại này thường bị đánh mất khi có thiên tai, và họ sẽ dễ dãi hơn trong việc chứng minh tình trạng di trú hoặc đòi hỏi thẻ căn cước của nạn nhân.

6.  Nếu tôi không nói được Anh ngữ, và cần giúp đỡ thì phải làm sao?
Nhiều cơ quan hỗ trợ nạn nhân thường có nhân viên nói nhiều thứ tiếng hoặc họ có người thông dịch. Nếu cần, nạn nhân không nên ngần ngại yêu cầu có người thông dịch.

7.  Nhận trợ cấp có ảnh hưởng gì đến việc tôi xin “thẻ xanh” hoặc nhập tịch không?
Không, đối với người di dân, nhận trợ cấp không ảnh hưởng gì đến việc xin thẻ xanh hoặc nhập tịch. Tuy nhiên, nếu cố ý cung cấp thông tin sai trật trên đơn xin trợ cấp, họ sẽ gặp trở ngại trong việc xin thẻ xanh và thi quốc tịch hoặc có thể bị khởi tố. Nạn nhân thiên tai không nên cung cấp thông tin sai trật về số an sinh xã hội, tình trạng di trú, để nhận những loại trợ cấp mà họ không đủ tiêu chuẩn thụ hưởng.

Nếu có thắc mắc về dịch vụ hỗ trợ và cứu trợ của FEMA, gọi Lone Star Legal Aid số: 1-800-733-8394 hoặc 713-652-0077

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1387