TRÁNH BỊ LƯỜNG GẠT
Date: Monday, September 22 @ 11:19:31 EDT
Topic: Cứu Trợ Thiên Tai


KHI SỬA CHỮA NHÀ CỬA SAU BĂO IKE
(Phát Hành 9/15/08)

1. Xem bản kê khai giá cả từ vài thầu khoán
Nếu có thể, bạn nên ḍ hỏi và yêu cầu cho xem bản kê khai giá cả từ nhiều thầu khoán khác nhau

2. T́m hiểu nhà thầu
• Viết xuống tên, địa chỉ, và số điện thoại của người thầu
• Hỏi tên và điện thoại của vài người biết về nhà thầu và liên lạc những người này
• Gọi điện tới Cơ Quan Thăng Tiến Tiểu Thương (Better Business Bureau) hoặc trụ sở ṭa án để kiểm tra xem những thầu khoán này có tiền án ǵ không
• Nếu chi phí sửa chữa cao hơn $10,000, bạn nên yêu cầu thầu khoán cho xem Chứng Chỉ Xây Dựng Nhà Cửa do Hội Đồng Tiểu Bang cấp phát3. Mọi thứ phải viết trên giấy
• Phải có văn bản hợp đồng
• Ghi rơ tất cả những ǵ cần phải sửa
• Ghi rơ giá cả ấn định
• Đừng kư bất cứ tờ đơn nào nếu quư vị không hiểu rơ

4. Kiểm Tra Tiền Bạc
• Không nên trả tiền công hết một lần trước khi công việc sửa chữa hoàn tất. Nhất quyết chỉ trả hết tiền sau khi mọi thứ đă hoàn tất.
• Đừng để nhà thầu dụ quư vị trả tiền trước (hoặc đ̣i quư vị trả thêm tiền so với giá cả đă thỏa thuận trước đây)
• Kiểm tra và xem xét lại những nơi đă sửa trước khi trả phần tiền c̣n lại

Nếu phát hiện có gian lận, lường gạt, quư vị có thể báo cho Cơ Quan Thăng Tiến Thương Mại, Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang, Luật Sư Quận Hạt, và Lone Star Legal Aid số: 800-733-8394 hoặc 713-652-0077

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1386