Đón Tiếp Phái Đoàn Đến Từ Nga
Date: Thursday, September 11 @ 21:41:42 EDT
Topic: Chống Buôn Người


Đẩy Mạnh Nỗ Lực Chống Buôn Người Trên Thế Giới

UBCNVB đón tiếp phái đoàn từ Nga

 

Ngày 11 tháng 9, 2008 - Phái đoàn đại diện của nhiều tổ chức ngoài chính phủ đến từ Nga viếng thăm văn pḥng trung ương của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển ở Bắc Virginia để t́m hiểu về kinh nghiệm pḥng chống nạn buôn người.

 

Luật Sư Lisa Lynn Chapman, Giám Đốc Ban Dịch Vụ Cho Người Sống Thoát, và cô Maryna Pim, Cán Sự Quản Lư Hồ Sơ Nạn Nhân Buôn Người,  của UBCNVB tŕnh bày với phái đoàn về các khía cạnh của công việc giải cứu và can thiệp cho nạn nhân.

 

Phaùi ñoaøn caùc toå chöùc ngoaøi chính phuû ñeán töø Nga cuøng vôùi moät soá nhaân vieân cuûa UBCNVB, 11/09/08 (aûnh BPSOS)Chúng tôi đă làm việc chặt chẽ với các giới chức công lực Hoa Kỳ trong việc giải cứu nạn nhân và truy tố thủ phạm”, Cô Lisa Lynn giải thích.

 

Chúng tôi muốn biết làm sao mà quư vị có thể ảnh hưởng được chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, một điều mà chúng tôi ở Nga không bao giờ dám mơ ước đến, Ông Eduard Perepelkin thuộc Trung Tâm Đối Phó Khủng Hoảng Thanh Thiếu Niên, thắc mắc.

 

Theo TS Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc Điều Hành của UBCNVB, muốn pḥng chống nạn buôn người hiệu quả th́ bắt buộc phải có sự phối hợp giữa các tổ chức ngoài chính phủ và các cơ quan chính quyền, và cũng phải có hậu thuẫn của đại khối quần chúng. Theo Ông, hệ thống chính trị Hoa Kỳ tạo điều kiện cho sự phối hợp và hậu thuẫn này.

 

Các thành viên của phái đoàn cho biết rằng hệ thống chính trị ở Nga c̣n rất bảo thủ và các tổ chức ngoài chính phủ c̣n rất ít và rất yếu.

 

TS Thắng khuyến khích các tổ chức ở Nga vận dụng phong trào chống buôn người đang phát triển và lan rộng trên thế giới bằng cách hăy tham gia vào các liên minh quốc tế về pḥng chống nạn buôn người. 

 

Dùng Đài Loan làm ví dụ, TS Thắng cho phái đoàn thấy rằng cách đây ba năm th́ các tổ chức phi chính phủ ở quốc gia này c̣n rất yếu, nhưng nhờ biết nương vào thế quốc tế mà họ đă ảnh hưởng được chính sách quốc gia: chính phủ Đài Loan đang có nhiều nỗ lực để pḥng chống buôn người. Với chính sách thuận lợi, các tổ chức ngoài chính phủ ở Đài Loan đă phát triển rất nhanh và mạnh.

 

Phái đoàn đặc biệt chú ư đến vụ giải cứu trên 250 người Việt và Hoa ở đảo American Samoa cũng như các hoạt động của UBCNVB ở Đài Loan, Jordan và Mă Lai.

 

Trong 5 năm qua, UBCNVB là điểm thăm viếng của các phái đoàn đến từ nhiều quốc gia để t́m hiểu và học hỏi về phương cách pḥng chống nạn buôn người. Tuần trước, ngày 5 tháng 9, UBCNVB đă đón tiếp phái đoàn của chính phủ Nhật Bản và ngày 12 tháng 9 sẽ đón tiếp phái đoàn đến từ Sri Lanka. Ngày 24 tháng 9, phái đoàn của Đài Loan sẽ viếng thăm UBCNVB để t́m hiểu về các hoạt động pḥng chống buôn người ở Hoa Kỳ cũng như ở nhiều nơi trên thế giới.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1382