Can Thiệp Thành Công Cho 37 Công Nhân
Date: Sunday, September 07 @ 18:19:31 EDT
Topic: Chống Buôn Người


Công Nhân Việt Ở Mă Lai Về Với Gia Đ́nh B́nh An

 

Chủ Nhật ngày 31 tháng 8, 23 nữ công nhân làm việc cho công ty Polar Twin Advance đă về với gia đ́nh b́nh an sau bốn tháng trời bị cấm đi làm, không được nhận lương và cũng không được hồi hương. Tất cả các công nhân này cùng với số 12 công nhân đă hồi hương trước đây đều nhận được ngân khoản tài trợ của do công ty mẹ của Polar Twin Advance ở Phần Lan cung cấp.

 

Họ thuộc nhóm gần 80 công nhân Việt được đưa đến Mă Lai cuối năm 2006. Họ thường xuyên bị cắt tỉa lương so với mức ấn định trong hợp đồng. Ngoài ra một số nữ công nhân c̣n bị sách nhiễu và lăng nhục công khai bởi người quản lư.

 

 

Các công nhân được hướng dẫn về thể thức nhận tiền trợ cấp nhân đạo, 27/8/08 (ảnh CAMSA)Ngày 20 tháng 5, số công nhân này cùng với gần 19 công nhân người Nam Dương yêu cầu gặp ông Tổng Giám Đốc Lư A Cẩu để hỏi về t́nh trạng bị trả lương thiếu. Ông ta gọi cảnh sát đến để giải tán vàqua ngày hôm sau cấm trên 30 nữ công nhân Việt và toàn bộ số công nhân Nam Dương không được đi làm. Vài ngày sau ông ta trục xuất 7 công nhân Việt và 15 công nhân Nam Dương bị t́nh nghi chủ chốt trong việc đ̣i công lư.

 

Cuối tháng 6, khi được tin, Liên Minh CAMSA đă phối hợp với Tenaganita, tổ chức chuyên pḥng chống buôn người ở Mă Lai, để can thiệp, và đă nhận được sự tiếp ứng của toà đại sứ Phần Lan ở Mă Lai: công ty mẹ của Polar Twin Advance là Polar Electro có bản doanh ở Phần Lan.

 

Sau nhiều buổi thương thảo trực tiếp giữa luật sư đại diện của Polar Electro và luật sư đại diện cho công nhân ở Mă Lai cũng như qua nhiều cuộc điện đàm trực tiếp giữa Liên Minh CAMSA và công ty Polar Electro, ngày 26 tháng 8, TS Nguyễn Đ́nh Thắng đại diện Liên Minh CAMSA kư thoả thuận thư với công ty Polar Electro về các khoản trợ giúp cho các công nhân Việt đă chịu thiệt tḥi và bất công.

 

Trong suốt thời gian Liên Minh CAMSA và tổ chức Tenaganita can thiệp cho công nhân th́ hai công ty “xuất khẩu lao động” Intraco và Sao Thái Dương liên tục t́m cách cản chặn để ép công nhân quay lại làm việc trong điều kiện bất lợi. Vào phút chót, hai công ty này đă cử đại diện đến kư túc xá của công nhân để ép họ cam kết không khiếu kiện th́ mới được hồi hương. Phần lớn công nhân đă không kư sau khi tham khảo với luật sư đại diện cho họ.

 

Vào ngày các công nhân hồi hương, kế hoạch của hai công ty xuất khẩu lao động là đưa họ từ phi trường về thẳng công ty làm việc. Tuy nhiên, các công nhân đă dặn trước thân nhân ra đón tại phi trường và đưa họ về thẳng nhà.

 

Hai hôm sau, các công nhân đều đă nhận được khoản trợ cấp tài chánh của công ty Polar Electro do văn pḥng luật sư đại diện ở Mă Lai chuyển thẳng về Việt Nam.

 

Hiện nay Liên Minh CAMSA tiếp tục hỗ trợ số công nhân này để khiếu kiện Tổng Giám Đốc Lư A Cẩu và công ty Polar Twin Advance ở Mă Lai cũng như khiếu kiện các công ty xuất khẩu lao động ở Việt Nam.

 

 

================================================

 

Mọi đóng góp ủng hộ cho công việc của Liên Minh CAMSA, xin gởi về:

 

BPSOS/CAMSA
PO Box 8065
Falls Church, VA 22041 - USAThis article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1380