Tâm Sự của người tị nạn HR
Date: Monday, March 17 @ 16:07:44 EDT
Topic: Định Cư Nhân Đ̐


Nguyễn Vui

Trước năm 1975, tôi làm việc cho Hội World Vision Việt Nam và sau gần một năm liên lạc với Hội World Vision, tôi được giấy xác nhận là cựu nhân-viên, làm việc từ tháng 9/1969 đến tháng 4/1975.

Trước hết, chúng tôi được biết chương tŕnh "Tái Định Cư Nhân Đạo" c̣n được gọi là HR qua các bạn trong hội nhà thơ cho biết, rồi chúng tôi cũng xem thông báo trên các báo chí tại Việt Nam. Tôi và mọi người dân tại Việt Nam đều đến nhận đơn phát không, trước Ṭa Đại Sứ Hoa Kỳ Việt Nam số 4 Lê Duẩn, sau khi điền đơn, gửi theo đường bưu-điện và chờ đợi theo diễn tiến như sau:Nguyễn Vui

Trước năm 1975, tôi làm việc cho Hội World Vision Việt Nam và sau gần một năm liên lạc với Hội World Vision, tôi được giấy xác nhận là cựu nhân-viên, làm việc từ tháng 9/1969 đến tháng 4/1975.

Trước hết, chúng tôi được biết chương tŕnh "Tái Định Cư Nhân Đạo" c̣n được gọi là HR qua các bạn trong hội nhà thơ cho biết, rồi chúng tôi cũng xem thông báo trên các báo chí tại Việt Nam. Tôi và mọi người dân tại Việt Nam đều đến nhận đơn phát không, trước Ṭa Đại Sứ Hoa Kỳ Việt Nam số 4 Lê Duẩn, sau khi điền đơn, gửi theo đường bưu-điện và chờ đợi theo diễn tiến như sau:

1) Ngày 19/12/2005 nộp đơn đến Lănh Sứ quán Hoa Kỳ Việt Nam, 4 đường Lê Duẩn, Quận 1.

2) Tháng 6/2006, nhận được giấy báo chấp nhận với so hồ sơ: HR-V11 Reference Number: 10122.

3) Chờ đến 24/12/2006, nhận được giấy báo case number: VM 105777.

4) Chờ đến 10/8/2007 được giấy báo mời sơ vấn.

5) Chờ đến 7/11/2007 được giấy báo mời phỏng vấn.

6) Chờ đến 29/11/2007 Khám sức khoẻ.

- Chờ thông báo kết-quả khám sức khoẻ, chờ IOM thông báo lấy vé máy bay... và trước ngày lên phi cơ, khám sức khoẻ lần cuối (nếu hoàn toàn tốt) mới được đi. Theo như thư của ông Khải viết nếu vượt qua sơ vấn, phỏng vấn và nếu khám sức khoẻ (xấu) cũng bị loại, nên chúng tôi vô cùng lo lắng.

Qua 6 giai đoạn trên, chúng tôi chờ đợi hơn 2 năm (với bao nỗi niềm vui, buồn, lo lắng...) mới được ra đi.

Điều chúng tôi muốn nói và quan tâm hơn hết là được xem trang website: www.machsong.org. Qua trang website này, chúng tôi liền báo con trai tôi tại Denver để liên lạc với ông Nguyễn Quốc Khải và UBCNVB.

Ông Khải rất sẵn ḷng, đă liên-lạc điện thoại với con trai tôi, chỉ-dẫn tỉ-mỉ mọi điều và c̣n gửi cho tôi qua email 32 câu hỏi để chuẩn bị trước khi vào Lănh Sự quán Hoa Kỳ Việt Nam sơ vấn và phỏng vấn. Tôi thường xuyên liên lạc email thông báo với ông Khải từng giai đoạn và điều cảm động hơn hết, trước ngày phỏng vấn ông Khải điện thoại về Việt Nam để thực tập phỏng vấn cho tôi và cả vợ tôi nữa; qua đó vợ chồng có một số kinh nghiệm để trả lời các viên chức phỏng vấn của Lănh Sự quán Hoa Kỳ tai Việt Nam.

Điều sau hết, chúng tôi muốn nói lên tỉ lệ được xuất cảnh theo chương tŕnh HR này thật rất thấp và vợ chồng tôi thật cảm tạ Chúa và sự giúp đỡ của quư vị được "tai qua nạn khỏi" như lời trong thư của ông Khải viết về chúc mừng ngày tôi vượt qua sơ vấn, phỏng vấn và khám sức khoẻ.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1259