Thẻ Thường Trú Nhân Không Có Ngày Hết Hạn
Date: Tuesday, October 02 @ 13:41:43 EDT
Topic: Định Cư Nhân Đ̐


Hỏi: Tại sao cần thay thế mẫu I-551 không ghi ngày hết hạn?

Đáp: Các Thẻ Thường Trú Nhân (mẫu I-551) được cấp cho thường trú nhân để chứng minh tình trạng di trú, đăng ký, nhận dạng, và được phép đi làm; các thẻ này cũng được dùng làm chứng từ trở vào nước Mỹ khi từ bên ngoài nước Mỹ trở về. Thẻ quá cũ, có hình ảnh quá xưa, không thể phục vụ các mục tiêu nói trên. Luật được đề nghị này là một chương trình quan trọng. Một khi được chung quyết, nó sẽ giúp USCIS cập nhật thông tin người có thẻ, tiến hành kiểm tra quá trình hoạt động, và lưu giữ bằng phương tiện điện tử các thông tin về dấu tay và hình ảnh của người nạp đơn. Điều cần nhớ là những thẻ chịu ảnh hưởng của chương trình này bây giờ đã cũ từ 17 đến 30 năm. Thẻ mới sẽ là một ấn bản hiện đại, an ninh hơn, khó làm giả hơn, và sẽ có ngày hết hạn để buộc phải đổi mới theo định kỳ.Hỏi: Tại sao bây giờ mới loan báo đề nghị thay thế các mẫu I-551 không có ghi ngày hết hạn?

Đáp: Thay thế các thẻ thường trú không có ghi ngày hết hạn còn sót lại là chuyện quan trong cho nhiệm vụ giữ an ninh quốc gia của USCIS. Thay thế các thẻ này sẽ giúp cập nhật dấu tay và hình ảnh người có thẻ, cũng như để chứng minh tốt hơn lý lịch người có thẻ, lưu hành các thẻ hiện đại và an ninh hơn, và các thẻ thay thế sẽ khó làm giả hơn. Trong quá khứ, USCIS đã thu hồi và thay thế các ấn bản cũ của Thẻ Thường Trú Nhân nào không có ghi ngày hết hạn. Đã đến lúc USCIS cần ngưng lưu hành ấn bản cuối cùng của Thẻ Thường Trú Nhân không có ghi ngày hết hạn.

Vì chương trình thay thế chỉ mới đề nghị, người bị ảnh hưởng chưa bắt buộc phải thay thẻ. Tuy nhiên, họ có thể nạp đơn bây giờ để thay thẻ. Nạp đơn sớm có thể được giải quyết trong vòng thời gian ngắn hơn so với nạp sau này, vì số người bị ảnh hưởng rất đông.

Hỏi: Làm thế nào để tôi nạp đơn theo luật đề nghị này?

Đáp: Luật đề nghị buộc người có Thẻ Thường Trú Nhân không có ghi ngày hết hạn nào chưa nạp đơn xin thẻ mới có ghi ngày hết hạn phải nạp trong vòng thời hạn 120 ngày, như sẽ được ghi trong quyết định chung cuộc, bằng cách nạp mẫu I-90, cùng với lệ phí nạp đơn và sinh trắc. Hiện nay, chi phí tổng cộng là $370.

Hỏi: Tôi có thể nạp đơn qua Internet được không?

Đáp: Được, chúng tôi khuyến khích làm thế. Chỉ cần vào website http://www.uscis.gov/ để biết thêm thông tin về cách này. Người nạp đơn sẽ nhận được thông báo để đích thân đến một văn phòng của USCIS chụp hình và lăn tay. (Nếu không thể đích thân tới do lớn tuổi hoặc bệnh hoạn, USCIS có thể cung cấp phương tiện thay thế thích đáng để chụp hình và lăn tay).

Hỏi: Thẻ của tôi có còn hiệu lực cho tới khi USCIS cấp cho tôi thẻ mới hay không?

Đáp: Luật đề nghị là những thẻ bị ảnh hưởng vẫn còn hiệu lực cho tới khi USCIS loan báo ngày chấm dứt bằng thông báo trong Công Báo tiếp theo thời hạn 120 ngày thay thế. Ý định của cơ quan USCIS chúng tôi là để biết chắc mỗi thường trú nhân đủ điều kiện nạp đơn trong vòng thời hạn quy định sẽ nhận được thẻ mới qua bưu điện trước khi chúng tôi chấm dứt hiệu lực các thẻ cũ.

Hỏi: Nạp đơn xin thẻ mới trước ngày thi hành luật được không?

Đáp: Được. Có thể nạp đơn cho thẻ mới trước ngày thi hành luật bằng cách nạp mẫu I-90. Trong phần 2 của đơn, cần đánh dấu vào ô “j” (cho biết quý vị có ấn bản cũ của thẻ thường trú nhân).

Hỏi: Thường trú nhân có phải nạp lại “thẻ xanh” cũ khi nhận được thẻ mới không?

Đáp: Không. Như đã nói trước đây, người nạp đơn phải mang theo chứng minh có quyền hợp pháp để sống và làm việc tại Hoa Kỳ. “Thẻ xanh” là chứng minh đó. Vì người nạp đơn thường nhận thẻ thường trú trong vòng vài tuần sau khi thực hiện xong cuộc hẹn, họ cần giữ thẻ cũ cho tới khi nhận thẻ mới. Theo luật đề nghị, USCIS sẽ loan báo trong Công Báo ngày mà tất cả thẻ không có ngày hết hạn sẽ chấm dứt hiệu lực.

Hỏi: USCIS có chấp nhận nạp đơn trễ sau khi thời hạn 120 ngày đã hết không?

Đáp: Có. Tuy nhiên, USCIS không thể bảo đảm với người nạp đơn sẽ có một quyết định cho lá đơn đó trước khi tới ngày chấm dứt hiệu lực của các thẻ đang có.

Hỏi: Nếu không chịu nạp đơn có bị phạm luật hay không?

Đáp: Bất kỳ thường trú nhân nào từ 18 tuổi trở lên bắt buộc phải mang theo thẻ thường trú có hiệu lực. Không làm như thế có thể sẽ bị phat tiền hoặc tù. Tuy nhiên, chúng tôi không định áp dụng hành động đó trong lúc này. Thay vì nhấn mạnh các biện pháp có thể có, chúng tôi khuyến khích người mang thẻ xét đến những lợi ích nếu tuân thủ bằng cách nạp đơn đúng hạn.

Hỏi: Thẻ trước đây và thẻ mới sắp cấp khác nhau ra sao?

Đáp: Ngoài ngày hết hạn, thẻ mới sẽ có hình cập nhật và các dữ liệu sinh trắc khác. Thẻ mới cũng khó làm giả hơn.

Hỏi: Thường trú nhân có thể chọn cách nạp đơn nhập tịch thay vì xin thẻ mới, theo luật đề nghị được không?

Đáp: USCIS khuyến khích người đủ điều kiện xét đến chuyện nạp đơn nhập tịch. Thông tin và đơn có sẵn trên website http://www.uscis.gov/ của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi không thể bảo đảm đơn xin nhập tịch nạp bây giờ có thể hoàn tất trước khi thẻ thường trú hiện nay của người nạp đơn hết hiệu lực, nhưng các cải tiến gần đây về thời gian giải quyết mang lại cho người nạp đơn nhập tịch một lựa chọn thực tế so với chuyện nạp đơn thay thế thẻ. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn chờ cho thời hạn 120 ngày thực sự chấm dứt rồi mới nạp đơn nhập tịch, quý vị cần nạp đơn thay thế mẫu I-155 của mình, để tránh rủi ro có khoảng cách khá dài từ ngày thẻ hiện nay hết hiệu lực đến ngày hoàn tất thủ tục nhập tịch.

Hỏi: Có bao nhiêu thường trú nhân bị ảnh hưởng của luật đang đề nghị này?

Đáp: Nếu xét đến khoảng thời gian từ khi loại thẻ này được cấp phát, ảnh hưởng của chuyện nhập tịch và sự thay thế tự nhiên của những thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp trong nhiều năm qua, chúng tôi ước tính có khoảng 750 ngàn thường trú nhân sẽ bị ảnh hưởng bởi chương trình này và phải nạp đơn xin thẻ mới.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1121