Tu Chính Án McCain – Davis
Date: Friday, September 07 @ 17:44:57 EDT
Topic: Định Cư Nhân Đ̐


Thượng Viện Hoa-Kỳ Đă Chấp Thuận Gia Hạn Tu Chính Án McCain – Davis Thêm Hai Năm (2007-2009) và Những Điều Cần Biết về Tu Chánh Án Này

 

Nguyễn Quốc Khải

BPSOS 07-09-2007

 

Tu chánh án mang tên của Thượng Nghị Sĩ John McCain và Dân Biểu Tom Davis đă được Thượng Viện Hoa-Kỳ chấp thuận gia hạn thêm hai năm (2008 - 2009).  Chúng tôi hi vọng vọng rằng sau một tháng nghỉ hè lưỡng viện Quốc Hội Hoa-Kỳ sẽ cùng thảo luận và chấp thuận tu chánh án này trong tháng 9.

 

Thu chánh án này cho phép con của các cựu tù nhân cải tạo trong chương tŕnh HO được định cư theo diện tị nạn dù đă quá tuổi vị thành niên (21 tuổi) nếu c̣n độc thân. Trong suốt 10 năm qua, Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển (BPSOS) đă làm việc với Dân Biểu Christopher Smith và Dân Biểu Tom Davis để gia hạn từng hai năm một và nới rộng tu chánh án này.Tu Chánh Án McCain–Davis sẽ hết hiệu lực vào ngày 30-09-2007, do đó phải xin triển hạn. BPSOS không thấy trở ngại ǵ về vấn đề này, v́ chương tŕnh Định Cư Nhân Đạo (Humanitarian Resettlement Program – HR) đă được Quốc Hội Hoa-Kỳ chấp thuận và tiếp tục nhận đơn cho tới hết ngày 25-06-2008. Tu Chánh Án McCain–Davis cần phải tiếp tục v́ chúng tôi ước lượng sẽ có hàng ngàn cựu tù nhân cải tạo sẽ đến Hoa Kỳ định cư trong chương tŕnh HR. Con cái trên 21 tuổi nhưng c̣n độc thân của họ cũng sẽ được định cư theo Tu Chánh Án McCain–Davis.

 

Song song với việc gia hạn, BPSOS đang hợp tác với một số tổ chức từ thiện Hoa-Kỳ lo về tị nạn để xin nới rộng Tu Chánh Án McCain–Davis để áp dụng cả cho những trường hợp trong diện U11 và V11. Diện U11 bao gồm những người Việt làm cho Chính Phủ Hoa-Kỳ (cơ quan dân sự hoặc quân sự), được chính phủ Mỹ trực tiếp mướn và trả lương trong thời gian chiến tranh. Diện V11 bao gồm những người Việt được các tổ chức và công ty tư nhân Hoa-Kỳ trực tiếp mướn và trả lương trong thời gian chiến tranh.

 

Trước ngày 01-04-1995, những người tị nạn được chấp nhận cho định cư tại Hoa-Kỳ được phép mang con cái theo, kể cả những người con trên 21 tuổi, miễn là những người con sống với cha mẹ và chưa bao giờ lập gia đ́nh. Vào ngày 01-04-1995 Sở Di Trú và Công Dân Hoa-Kỳ (U.S. Immigration and Naturalization Service – INS) thay đổi cách giải thích luật để loại những người con trên 21 tuổi, mặc dù những người con này chưa hề lập gia đ́nh bao giờ.

 

Theo Luật Sư Di Trú Hoa-Kỳ Marc Ellis, một lư do cho hành động này, đă được nêu lên nhưng không được chính thức xác nhận, là sau khi Hoa-Kỳ băi bỏ cấm vận đối với Việt-Nam vào năm 1994 và b́nh thường hoá bang giao với Việt-Nam vào năm 2005, Chính Phủ Clinton muốn chấm dứt các chương tŕnh tị nạn tại Việt-Nam. Dù v́ lư do ǵ chăng nữa, “người tị nạn phải đương đầu với một sự chọn lựa rất khó khăn: Tiếp tục sống dưới chế độ cộng sản đến hết cuộc đời hoặc bỏ lại các con trên 21 tuổi,” như DB Tom Davis (CH, Virgina) từng tuyên bố. “Đây là một sự chọn lựa không thể chấp nhận được”, Ông nói tiếp.

 

Vào năm 1996, Quốc Hội Hoa-Kỳ thông qua Tu Chánh Án McCain để sửa đổi những sai lầm của INS. Tuy nhiên, INS tiếp tục loại hai nhóm người đáng lẽ cũng đủ tiêu chuẩn:

 

(1)     Những con chưa lập gia đ́nh của cựu tù nhân cải tạo đă qua đời, nhưng người hôn phối (vợ hay chồng của cựu tù nhân cải tạo đă chết).

(2)     Những người con chưa lập gia đ́nh của cựu tù nhân cải tạo đă định cư tại Mỹ theo diện di dân (immigrant -  ODP) không phải là tị nạn (HO).

 

Nhờ sự can thiệp của TNS John McCain, cha đẻ của tu chánh án người ta thường gọi là Tu Chánh Án McCain, vào năm 1998 Quốc Hội Hoa-Kỳ sửa lại tu chánh án này để bao gồm những nhóm đă bị Bộ Ngoại Giao Hoa-Kỳ của Chính Phủ Clinton từ chối.

 

Sau đó Dân Biểu Christopher Smith đă hai lần đề xướng việc gia hạn Tu Chánh Án McCain, được tổng cộng 4 năm. Vào năm 2001, DB Tom Davis đệ nạp một dự luật (H.R. 1840) để triển hạn Tu Chánh Án McCain thêm hai năm và để sửa đổi một số vấn đề kỹ thuật của tu chánh án này như sau:

 

(1)     Cho phép những người con của cựu tù nhân cái tạo, bị từ chối nhầm lẫn trước ngày 01-04-1995 v́ lư do tuổi, nay được nộp đơn xin cứu xét định cư tại Hoa-Kỳ.

(2)     Cho phép những người con của cựu tù nhân cái tạo, trước đây bị viên chức cộng sản “gác cửa ải” tham nhũng không cho tiếp xúc với Toà Tổng Lănh Sự Hoa-Kỳ ở Saigon, nay được làm đơn xin tị nạn.

(3)     Cho phép những người con của cựu tù nhân cái tạo, chưa lập gia đ́nh vào lúc cha mẹ được chấp nhận cho sang Mỹ, nay dù trên 21 tuổi và có gia đ́nh rồi vẫn được nộp đơn để xin cứu xét trong chương tŕnh McCain-Davis.

 

Sau đây là nguyên văn lá thư của BPSOS gửi cho DB Tom Davis về Tu Chánh Án McCain-Davis vào cuối tháng 7 vừa qua.

 

July 24, 2007

 

Congressman Tom Davis

U.S. House of Representatives.

Rayburn HO Building, Room 2348

Washington, DC 20515

 

Dear Congressman Tom Davis:

 

The McCain-Davis Amendment will expire on September 30, 2007.  This Amendment has been extended every two years by the U.S. Congress particularly with your strong support to allow unmarried children of former political prisoners detained in re-education camps (HO category) to resettle to the United States with their parents.

 

We urge you once again to introduce a legislation to re-authorize the McCain-Davis Amendment for an additional two years. This legislation is also necessary to supplement the on-going Humanitarian Resettlement Program (HRP) which started in June 2006. It is similar to the Orderly Departure Program (ODP) back in 1980 - 1994.

 

As you said before, “This bill provides much-needed relief to small and carefully defined group of people… This is a matter of fairness, not one of opening up the floodgates to uncontrolled immigration.”

 

Boat People SOS has provided assistance to HR applicants since January 2007. Our daily contacts with former members of the South Vietnamese government and armed forces indicate that they and their families continue to be discriminated by the Communist regime in various forms.

 

We also urge you to include in this Amendment the children of two other refugee categories:

 

(1) Former U.S. Government employees (U-11).

(2) Former employees of private U.S. companies or organizations (V-11).

 

These U-11 and V-11 children should be treated equally to HO children.  We do not see any reasons to exclude them.

 

Your continued support of Vietnamese refugees is greatly appreciated by Vietnamese Americans in Northern Virginia as well as across the country.

 

Sincerely,

 

Nguyen Dinh Thang, PhD.

Executive DirectorThis article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1090