Vận Động Quốc Tịch Cho Con Lai Bắt ĐN
Date: Thursday, August 16 @ 14:47:53 EDT
Topic: Tin Trang Nhất


Qua các buổi tiếp xúc với cộng đồng người Việt trong thời gian gần đây, nữ Dân Biểu Zoe Lofgren khẳng định sự ủng hộ cuộc vận động quốc tịch cho các con lai do Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển khởi xướng.

“Hiện nay chúng ta phải t́m một cơ hội để đưa dự luật nhập tịch cho con lai vào Hạ Viện”, bà giải thích với TS Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc Điều Hành của UBCNVB, ngày 21 tháng 6 vừa qua.TS Nguyễn Đ́nh Thằng tiếp xúc với một trong các anh chị em con lai.

DB Lofgren cũng chia sẻ quan điểm này với một phái đoàn con lai tại vùng cử tri của bà. Ngày 30 tháng 5, Cô Louise Ngô, nhân viên của UBCNVB ở Sacramento, hướng dẫn một nhóm con lai từ Santa Clara và San Jose đến gặp Bà Lofgren tại văn pḥng địa phương.

Cùng tham gia trong phái đoàn là Nghị Viên Madison Nguyễn và Cô Jean Libby, một tác giả và cựu giáo sư đại học có ḷng với cộng đồng Việt.
Với khả năng hùng biện, cô Madison Nguyễn giúp tŕnh bày cảnh ngộ và nguyện vọng của các anh chị con lai.

“Họ là con cái của Hoa Kỳ và chính Sở Di Trú xác nhận điều này khi đưa họ đến Hoa Kỳ trong chương tŕnh Hồi Hương Con Lai. Thế nhưng sau gần 20 năm họ vẫn không được thừa nhận là công dân Hoa kỳ.”

Nữ DB Lofgren giải thích t́nh h́nh tế nhị và khó khăn hiện nay v́ các phe phái ở Hoa Kỳ đang đấu tranh kịch liệt trong vấn đề cải tổ di dân. Dự luật nhập tịch cho con lai, nếu không khéo, có thể trở thành nạn nhân v́ trâu ḅ húc nhau, ruồi muỗi chết.

Trước buổi họp với DB Lofgren, cô Madison và TS Thắng cùng hội thoại trên chương tŕnh phát thanh ở San Jose để kêu gọi sự tham gia và hậu thuẫn của cộng đồng.

Buổi họp với các anh chị con lai tại Phoenix, Arizona.

Ngày 19 tháng 6, phái đoàn vận động cho nhân quyền Việt Nam cũng đă nêu vấn đề nhập tịch cho con lai tại buổi họp với nữ DB Lofgren ở Hoa Thịnh Đốn.
Từ năm 2001, UBCNVB đă làm việc chặt chẽ với Bà Lofgren trong việc soạn thảo dự luật nhập tịch cho con lai. Dự luật này đă hai lần được đưa vào Hạ Viện nhưng không được biểu quyết v́ một số dân biểu thuộc Đảng Cộng Hoà ngăn cản.

Một số vị dân biểu Cộng Hoà khác như Christopher Smith và Tom Davis ủng hộ dự luật này nhưng cũng không đủ sức để vượt qua rào cản.

Đầu năm nay, UBCNVB phát động trở lại cuộc vận động nhập tịch cho con lai. TS Nguyễn Đ́nh Thắng đă đến một số tiểu bang để kêu gọi các con lai tập hợp lại thành tổ chức để có tiếng nói và ảnh hưởng. Một số nơi các con lai đă đến với nhau và đề cử người phối hợp và liên lạc viên để dễ bề thông tin cho nhau.

“Bước kế đến chúng tôi sẽ tổ chức các phái đoàn con lai đi tiếp xúc với chính dân biểu và thượng nghị sĩ của họ”, TS Thắng giải thích.

“Chúng tôi cũng sẽ phải huy động sự ủng hộ của các cựu chiến binh Hoa Kỳ và các tổ chức nhân đạo.”

Đầu tháng 7, một sinh viên từ đại học University of California at Los Angeles sẽ làm việc toàn thời gian trong ba tháng hè để tổ chức các phái đoàn vận động và liên lạc với các cựu chiến binh.

Để hỗ trợ cho cuộc vận động, một số anh chị em con lai và người trẻ Việt đă thành lập hội trang http://www.amerasianusa.org/ để qua đó ghi lại các tin tức cập nhật.

Hiện nay UBCNVB đă thu thập được danh sách của 6,500 các anh chị con lai ở khắp Hoa Kỳ để qua đó tổ chức các nhóm vận động ở từng địa phương một.
Ngoài ra UBCNVB cũng đang can thiệp hồ sơ định cư cho các con lai đang kẹt ở Việt Nam.

[Để có thêm tin tức về cuộc vận động nhập tịch, xin liên lạc Ông Thành: (703) 538-2190. Về hồ sơ con lai c̣n ở Việt Nam, xin liên lạc Ông Khải cùng số điện thoại.]

Mạch Sống Số 62 - 09/07This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1070