Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HĂY CỨU CỒN DẦU
:: Đ̉I TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đ́nh
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đ́nh
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ư Kiến Độc Giả
· Liên lạc ṭa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· T́m kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
T́m Kiếm


Hit Counter
We received
23180475
page views since June 01, 2005
Trường Hợp Tàu Việt Nam Thương Tín

Định Cư Nhân Đ̐

Hoa Kỳ Cứu Xét Đơn Xin Tị Nạn Của Những Người Hồi Hương Trên Tàu Việt Nam Thương Tín

 

Tại buổi họp với Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển vào tháng 8 năm 2006, Văn Pḥng Dân Số, Tị Nạn, và Di Dân của Bộ Ngoại Giao cho biết Hoa Kỳ sẽ cứu xét cho các trường hợp năm 1975 hồi hương từ đảo Guam về Việt Nam trên tàu Việt Nam Thương Tín. Những trường hợp nào chưa ghi danh với chương tŕnh HO trước đây hoặc đă phỏng vấn HO nhưng bị từ chối th́ nay được cứu xét.

 

Những người trở về này, phần lớn là cựu công chức và quân nhân Việt Nam Cộng Hoà, bị chính quyền cộng sản đưa đi tù cải tạo trong thời gian dài. Trong những năm đầu của chương tŕnh HO, họ được cứu xét và nhận định cư vào Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau năm 1994 chính phủ Hoa Kỳ loại các hồ sơ này ra với lư do là họ đi tù v́ tội xâm phạm lănh thổ Việt Nam khi trở về từ Guam chứ không phải v́ đă từng là đồng minh của Hoa Kỳ trong cuộc chiến. Chương tŕnh HO chỉ giải quyết định cư những người bị tù đày do hậu quả của cuộc chiến.



Sự thay đổi đột ngột này trong việc cứu xét hồ sơ phản ánh chính sách mới của Bộ Ngoại Giao dưới hành pháp Clinton: cắt giảm định cư người Việt tị nạn và mở đường bang giao và mậu dịch với chính quyền Việt Nam. Các chương tŕnh HO, U11, V11, Ưu Tiên 1, con lai, thuyền nhân ngày càng thêm khắt khe.

 

Năm 1996, khi vấn đề thuyền nhân chấm dứt, UBCNVB bắt đầu can thiệp cho các hồ sơ tị nạn ở Việt Nam, trong đó có một số hồ sơ Việt Nam Thương Tín bị từ chối trong chương tŕnh HO. Sau một thời gian t́m hiểu, UBCNVB t́m ra được là trước khi chuyến tàu Việt Nam Thương Tín rời khỏi Guam, Cao Uỷ Tị Nạn Liên Hiệp Quốc đă điều đ́nh được với chính quyền lâm thời ở Việt Nam lúc bấy giờ cho họ nhập cảnh. Như vậy lập luận của Sở Di Trú Hoa Kỳ không đúng: những người trở về đă nhập cảnh hợp pháp và họ bị đi tù v́ quan hệ với Hoa Kỳ trong cuộc chiến. Hơn thế nữa, v́ họ đến đảo Guam, phần lănh thổ thuộc Hoa Kỳ, nên càng bị t́nh nghi là thành phần gián điệp được Mỹ gởi về hoạt động ở Việt Nam.

 

Với tin tức này, trong cuộc vận động mở lại chương tŕnh HO, U11, và V11, UBCNVB đă đặc biệt nêu với Bộ Ngoại Giao và Sở Di Trú Hoa Kỳ vấn đề các người trở về trên chuyến tàu Việt Nam Thương Tín. Khi chấp nhận mở lại các chương tŕnh trên với danh xưng mới là HR (Humanitarian Resettlement), Hoa Kỳ cũng thay đổi quan niệm vốn không đứng vững của họ về chuyến tàu Việt Nam Thương Tín.

 

Hiện nay, UBCNVB có chương tŕnh nhằm bảo đảm việc cứu xét công bằng và hợp lư cho các hồ sơ trong chương tŕnh HR. Mọi tin tức xin liên lạc: Khải Nguyễn, đt: 703-538-2190, email: HRP@bpsos.org.



Nguyên văn Thông Báo Chung của Chính phủ Hoa Kỳ và VN về Chương tŕnh Tái Định Cư Nhân Đạo (HR)

THÔNG BÁO CHUNG CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOA KỲ VỀ TÁI ĐỊNH CƯ NHÂN ĐẠO (HR)

Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Chính phủ Cộng hoà Xă hội chủ nghĩa Việt Nam cùng thông báo rằng, theo đề nghị của Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ Việt Nam bày tỏ thiện chí sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Hoa Kỳ để giải quyết vấn đề tái định cư nhân đạo. Đây là một tiến tŕnh hạn chế để nhận hồ sơ mới của những công dân Việt Nam là những người có thể đủ tiêu chuẩn theo ba loại đối tượng của Chương tŕnh Ra đi có Trật tự (ODP) truớc đây để được xem xét đi tái định cư tại Hoa Kỳ . Tiến tŕnh này chỉ áp dụng hạn chế đối với những người chưa thể nộp đơn hoặc chưa thể hoàn tất hồ sơ trước khi Chương tŕnh ODP kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 1994.

Ba loại đối tượng trên của Chương tŕnh ODP là các tiểu chương tŕnh HO, U-11 và V-11. Những người trước đây đă nộp đơn theo chương tŕnh ODP nhưng bị từ chối th́ không thuộc diện đủ tiêu chuẩn để đăng kư lại theo tiến tŕnh Tái định cư nhân đạo. Những người trước đây đă được thông báo rằng họ không đủ tiêu chuẩn theo các loại đối tượng của Chương tŕnh ODP th́ cũng không đủ tiêu chuẩn để đăng kư lại. Xin hăy liên hệ với Bộ phận Tái định cư Người Tị nạn thuộc Tổng Lănh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh để nhận thông tin chi tiết chính xác và miễn phí về tiến tŕnh này. Địa chỉ liên hệ được nêu ở phần dưới.

Các tiêu chuẩn được tiếp cận (tham gia) tiến tŕnh HR

Loại HO - Cựu trại viên trại cải tạo:

a) Các đương đơn người Việt Nam đă trải qua ít nhất ba năm trong trại cải tạo do có mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức của Chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện các chương tŕnh và/hoặc các chính sách của Chính phủ Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975; HOẶC

b) Các đương đơn người Việt Nam có đủ hai điều kiện sau:

- đă từng trải qua ít nhất một năm trong trại cải tạo do có mối liên hệ chặt chẽ với Chính phủ Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và
- đă được đào tạo với thời hạn bất kỳ tại Hoa Kỳ hoặc trên lănh thổ Hoa Kỳ dưới sự bảo trợ của Chính phủ Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975; HOẶC

c) Các đương đơn người Việt Nam có đủ hai điều kiện sau:

- đă từng trải qua ít nhất một năm trong trại cải tạo do có mối liên hệ chặt chẽ với Chính phủ Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và
- đă được tuyển dụng trực tiếp bởi Chính phủ Hoa Kỳ hoặc một công ty Hoa Kỳ hoặc một tổ chức Hoa Kỳ trong thời gian ít nhất là một năm trước ngày 30 tháng 4 năm 1975; HOẶC

d) Các đương đơn là người goá chồng/goá vợ của người bị đưa vào trại cải tạo do có mối liên hệ chặt chẽ của người đó với Chính phủ Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và đă chết trong trại cải tạo hoặc chết trong ṿng một năm sau khi được thả.

Loại U11 - Cựu nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ:

Những nhân viên được tuyển dụng trực tiếp bởi Chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam với thời gian làm việc được chứng minh tổng cộng từ 5 năm trở lên trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 1963 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Loại V11 - Cựu nhân viên của công ty tư nhân Hoa Kỳ hoặc tổ chức của Hoa Kỳ:

Những nhân viên được tuyển dụng trực tiếp bởi các công ty tư nhân Hoa Kỳ và/hoặc các tổ chức của Hoa Kỳ với thời gian làm việc được chứng minh tổng cộng từ 5 năm trở lên trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 1963 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Những thành viên gia đ́nh trực tiếp đủ tiêu chuẩn:

Vợ/chồng các đương đơn được chấp thuận và các con chưa lập gia đ́nh chưa tṛn 21 tuổi vào thời điểm nộp đơn của họ có thể được đưa vào tiến tŕnh Tái định cư nhân đạo.

Những lưu ư quan trọng:

1) Tiến tŕnh Tái định cư nhân đạo này là MIỄN PHÍ. Những người quan tâm cần nhận thông tin trực tiếp từ Bộ phận Tái định cư Người Tị nạn của Tổng Lănh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Không cá nhân hoặc tổ chức nào khác được uỷ quyền cung cấp thông tin hay hỗ trợ việc nộp hay giải quyết hồ sơ. Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu các công dân Việt Nam quan tâm đến tiến tŕnh này KHÔNG trả tiền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào để được hỗ trợ hoặc tư vấn.

2) Những người theo đuổi tiến tŕnh Tái định cư nhân đạo phải hiểu rằng không phải tất cả những người nộp đơn đều được chấp thuận đi tái định cư. Được gọi phỏng vấn một hoặc vài lần không có nghĩa là đương đơn sẽ được chấp thuận đi tái định cư. Mỗi cá nhân được chấp thuận đi tái định cư sẽ có đủ thời gian để thu xếp công việc, nơi cư trú và các vấn đề cá nhân ở Việt Nam trước khi xuất cảnh đi Hoa Kỳ. Đương đơn không nên có bất kỳ hành động nào để thu xếp những vấn đề này trước khi họ được Chính phủ Hoa Kỳ thông báo chính thức về việc được chấp thuận xuất cảnh sang Hoa Kỳ.

3) Đương đơn KHÔNG nên tiến hành bất kỳ kế hoạch thu xếp đi tái định cư nào (ví dụ: bán nhà, tài sản, xin thôi việc, bỏ học…) trước khi nhận được khẳng định chính thức về việc được chấp thuận đi tái định cư bằng văn bản của Tổng Lănh sự quán Hoa Kỳ.

4) Việc xin cung cấp thông tin hoặc nộp đơn theo tiến tŕnh Tái định cư là miễn phí, tất cả các đơn để khai hồ sơ đều miễn phí.

5) Chính phủ Hoa Kỳ không có quan hệ với bất kỳ cơ sở đại lư hoặc môi giới nhập cư tư nhân nào, v́ vậy không nên xin tư vấn của những tổ chức như vậy.

6) Chính phủ Hoa Kỳ sẽ xác minh tất cả các tài liệu cần thiết. Những người khai man hoặc nộp các tài liệu giả mạo cho Chính phủ Hoa Kỳ sẽ vĩnh viễn bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Địa chỉ liên hệ:

Xin hăy liên hệ với Bộ phận Tái định cư Người Tị nạn thuộc Tổng Lănh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh để nhận tài liệu về tiêu chuẩn tham gia, hướng dẫn nộp hồ sơ chi tiết theo tiến tŕnh Tái định cư nhân đạo và mọi vấn đề liên quan đến tiến tŕnh này. Địa chỉ liên hệ như sau:

Điện thoại: 08-829-2750
Từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8h00 sáng đến 5h00 chiều.
Địa chỉ thư tín: Bộ phận Tái định cư Người Tị nạn (RRS)

Tổng Lănh sự quán Hoa Kỳ
Số 4 Viet gian Lê Duẩn,
Quận 1, Thành phố Saigon

Địa chỉ E-mail: RefugeeInfo@ wrapshochiminh. org.vn

Để biết thêm thông tin, hăy xem website của RRS tại địa chỉ:
http://hochiminh. usconsulate. gov/wwwhref. html

Posted on Wednesday, February 14 @ 17:58:14 EST by khainguyen
 
Related Links
· More about Định Cư Nhân Đ̐
· News by khainguyen


Most read story about Định Cư Nhân Đ̐:
Bảo Lănh Gia Đ́nh Định Cư Tại Hoa Kỳ

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Định Cư Nhân Đ̐



Sorry, Comments are not available for this article.

 
Copyright © 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang