Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HĂY CỨU CỒN DẦU
:: Đ̉I TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đ́nh
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đ́nh
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ư Kiến Độc Giả
· Liên lạc ṭa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· T́m kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
T́m Kiếm


Hit Counter
We received
23180041
page views since June 01, 2005
Thông Cáo: Chương Tŕnh Định Cư Nhân Đạo

Định Cư Nhân Đ̐

Thông Cáo Báo Chí: Chương Tŕnh Định Cư Nhân Đạo (Humanitarian Resettlement Program - HR) và Chương Tŕnh Định Cư Con Lai.

 

Ngày 15 tháng 11, 2005 Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo mở chương tŕnh Định Cư Nhân Đạo (HR) “nhằm xem xét lại cho những công dân Việt Nam đă từng là quân nhân hoặc là công chức của chính quyền miền Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, và đă từng trải qua các trại cải tạo sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 (chương tŕnh HO), hoặc cựu nhân viên chính phủ Hoa Kỳ (U-11) và cựu nhân viên của các công ty tư nhân Hoa Kỳ hoặc tổ chức của Hoa Kỳ (V-11).” Đây là kết quả 10 năm vận động của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển. Nhằm bảo đảm mọi thành phần hội đủ tiêu chuẩn sẽ có cơ hội tham gia chương tŕnh HR, UBCNVB sẽ giúp can thiệp cho những hồ sơ bị loại trừ do nhầm lẫn.

 

Một vài chi tiết quan trọng của chương tŕnh HR do Bộ Ngoại Giao Hoa-Kỳ cho biết như sau: 

Thời gian xem xét hồ sơ từ ngày 25 tháng 6 năm 2006 cho đến ngày 25 tháng 6 năm 2008.  Tiến tŕnh này áp dụng hạn chế cho những người chưa thể nộp đơn hoặc chưa hoàn tất hồ sơ trước khi chương tŕnh ra đi có trật tự (chương tŕnh ODP) kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 1994.I. Điều kiện để được cứu xét:

 

A. Loại  HO - Cựu trại viên trại cải tạo:

 

a) Các đương đơn người Việt Nam đă trải qua ít nhất ba năm trong trại cải tạo do có mối liên hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975; HOẶC

b) Các đương đơn người Việt Nam hội hai điều kiện sau:

- đă từng trải qua ít nhất một năm trong trại cải tạo do có mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và

- đă được đào tạo với thời hạn bất kỳ tại Hoa Kỳ hoặc trên lănh thổ Hoa Kỳ dưới sự bảo trợ của chính phủ Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975; HOẶC

c) Các đương đơn người Việt Nam có đủ hai điều kiện sau:

- đă từng trải qua ít nhất một năm trong trại cải tạo do có mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và

- đă được tuyển dụng trực tiếp bởi chính phủ Hoa Kỳ, một công ty Hoa Kỳ hoặc một tổ chức Hoa Kỳ trong thời gian ít nhất một năm trước ngày 30 tháng 4 năm 1975; HOẶC

d) Các đương đơn là người góa chồng/goá vợ của người bị đưa vào trại cải tạo do họ có mối liên hệ chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 và đă chết trong trại cải tạo hoặc chết trong ṿng một năm sau khi được thả.

 

B. Loại U11 - Cựu nhân viên chính phủ Hoa Kỳ:

 

Những nhân viên được tuyển dụng trực tiếp bởi chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam có thời gian làm việc được chứng minh tổng cộng từ 5 năm trở lên trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 1963 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.

 

C. Loại V11 - Cựu nhân viên của công ty tư nhân Hoa Kỳ hoặc tổ chức của Hoa Kỳ:

 

Những nhân viên được tuyển dụng trực tiếp bởi các công ty tư nhân Hoa Kỳ và/hoặc các tổ chức của Hoa Kỳ có thời gian làm việc được chứng minh tổng cộng từ 5 năm trở lên trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 1963 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.

 

Những thành viên trực tiếp của gia đ́nh đủ tiêu chuẩn:

 

Vợ/chồng của đương đơn được chấp thuận và các con chưa lập gia đ́nh chưa tṛn 21 tuổi vào thời điểm đương đơn nộp đơn có thể được nộp đơn theo HR.

 

II. Những trường hợp không được chương tŕnh HR cứu xét:

 

1. Những người trước đây thuộc các diện HO, U11, V11 đă nộp đơn theo chương tŕnh ODP và đă bị từ chối nay sẽ không được ghi danh theo tiến tŕnh HR. 

2. Những người trước đây đă được thông báo rằng họ không đủ tiêu chuẩn theo các loại của chương tŕnh ODP cũng không đủ tiêu chuẩn được ghi danh lại.

 

III. Địa chỉ liên lạc trực tiếp với Chương Tŕnh HR:

 

Đương đơn có thể liên lạc văn pḥng Tổng Lănh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài G̣n để nhận thông tin về tiêu chuẩn tham gia, cách hướng dẫn nộp hồ sơ của tiến tŕnh HR và mọi vấn đề liên quan. 

Điện thoại: 08-829-2750

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8h00 sáng đến 5h00 chiều.

Địa chỉ gửi thư: Tiến Tŕnh Tái Định Cư Nhân Đạo

                       Tổng Lănh Sự Quán Hoa Kỳ

                       Số 4 Lê Duẩn,

                       Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ E-mail: HRInfo@wrapshochiminh.org.vn

Để biết thêm thông tin, hăy truy cập trang website:

http://hochiminh.usconsulate.gov/hr.html 

 

IV. Chương Tŕnh Con Lai

 

Năm 1988 chính phủ Hoa Kỳ mở chương tŕnh định cư con lai. Đến nay khoảng 18 ngàn con lai và gia đ́nh đă định cư ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiều trường hợp c̣n kẹt ở Việt Nam với các lư do khác nhau. Mặc dù đôi lần Bộ Ngoại Giao đề nghị chấm dứt chương tŕnh định cư con lai, Quốc Hội Hoa Kỳ đến nay vấn quyết định duy tŕ chương tŕnh này. Năm 1996 UBCNVB bắt đầu quan tâm t́m giải pháp cho các hồ sơ bị trục trặc.

 

V. Trợ Giúp Của UBCNVB

 

Giải quyết các hồ sơ HR và con lai là một trọng điểm của UBCNVB trong năm 2007. Đối với chương tŕnh HR, th́ đây là cơ hội cuối cùng cho những đồng bào đă hy sinh rất nhiều trong cuôc chiến và sau đó. Chúng tôi sẽ nhận giúp các loại hồ sơ:

 

(1)   Các hồ sơ đủ tiêu chuẩn theo chương tŕnh HO nhưng bị từ chối sau khi được phỏng vấn: cung cấp giấy từ chối của phái đoàn Hoa Kỳ và lời giải thích cùng những chứng cớ bổ trợ.

(2)   Các hồ sơ thuộc nhóm Việt Nam Thương Tín trước đây không được phỏng vấn hay bị từ chối sau khi phỏng vấn.

(3)   Các hồ sơ đủ tiêu chuẩn theo chương tŕnh HR nhưng không được phỏng vấn hay bị từ chối sau khi phỏng vấn: cung cấp giấy từ chối của phái đoàn Hoa Kỳ và lời giải thích cùng những chứng cớ bổ trợ.

(4)   Các hồ sơ con lai: cung cấp h́nh ảnh, mọi chi tiết về người cha Mỹ nếu có và những giấy tờ bổ trợ.

 

Xin điền và gởi đơn đính kèm cùng với hồ sơ. Chúng tôi chỉ nhận các hồ sơ hội đủ tiêu chuẩn của chương tŕnh HO, HR hay con lai.

 

Chúng tôi kêu gọi sự tiếp tay của các hội cựu quân cán chính, các tổ chức cộng đồng và tôn giáo, và các cá nhân có từ tâm bằng cách:

 

- giúp phổ biến bản thông báo này;

- hỗ trợ cho chúng tôi trong việc thu thập chứng cớ bổ trợ;

- gây quỹ để tài trợ cho việc can thiệp hồ sơ.

 

Trong khi chờ đợi những đóng góp từ các vị hảo tâm, chúng tôi trích 100 ngàn Mỹ kim từ quỹ dự pḥng để trang trải cho một nhân viên toàn thời và các phí tổn cho việc thiết lập hồ sơ. Quyết định này là do chúng ta chỉ c̣n trên một năm cho chương tŕnh HR.

 

VI. Địa chỉ liên lạc trong trường hợp cần trợ giúp 

 

Attn: Khải Nguyễn

Boat People SOS – Inc.

6066 Leesburg Pike, Suite 100

Falls Church, Virginia 22041-2234

U.S.A.

Điện thọai:

Trực tiếp: (703) 647-6491

Tổng đài: (703) 538-2190, nhánh 244.

Fax: (703) 538-2191

E-mail: HRP@bpsos.org

Mạng của UBCNVB: http://www.bpsos.org/

Mạng tin tức: www.machsong.org

 

Posted on Wednesday, February 14 @ 00:00:00 EST by khainguyen
 
Related Links
· More about Định Cư Nhân Đ̐
· News by khainguyen


Most read story about Định Cư Nhân Đ̐:
Bảo Lănh Gia Đ́nh Định Cư Tại Hoa Kỳ

Article Rating
Average Score: 1
Votes: 3


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Định Cư Nhân Đ̐Sorry, Comments are not available for this article.

 
Copyright © 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang