Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HĂY CỨU CỒN DẦU
:: Đ̉I TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đ́nh
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đ́nh
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ư Kiến Độc Giả
· Liên lạc ṭa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· T́m kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
T́m Kiếm


Hit Counter
We received
26736552
page views since June 01, 2005
MS43 - 01/06: Chuyện Thuế Đầu Năm

Tài Chánh

Thuư Chi & Thành Phan

Đầu năm, hỏi cô Thuế Vụ: Tôi Có Phải Khai Thuế Không?

- Thưa có, nếu… quư vị phải khai và nộp hồ sơ thuế lợi tức cá nhân nếu quư vị là công dân, thường trú nhân Hoa Kỳ, hoặc là cư dân Puerto Rico; đồng thời quư vị cũng phải hội đủ các điều kiện áp dụng trong các trường hợp sau:

1. Cương vị cá nhân nói chung. (Quy định này áp dụng chung cho hầu hết mọi hồ sơ khai thuế cá nhân, không có ngoại lệ đặc biệt cho người goá bụa, các chuyên viên cao cấp, nhân viên quản lư, người đại diện pháp luật, công dân Hoa Kỳ và thường trú nhân sinh sống ở ngoại quốc, cư dân Puerto Rico và mọi người có lợi tức từ các thuộc địa Hoa Kỳ.)

2. Người sống phụ thuộc.

3. Trẻ em dưới 14 tuổi.

4. Những người làm tư.

5. Các công dân nước ngoài.

Các quy định về việc nộp hồ sơ khai thuế vẫn được áo dụng bất luận quư vị có nợ thuế hay không. Trong nhiều trường hợp, mặc dù quư vị không phải nộp hồ sơ khai thuế, quư vị cũng nên khai thuế v́ quyền lợi của quư vị.

Quư vị chỉ phải khai một hồ sơ thuế lợi tức cho tất cả công việc quư vị làm trong năm, không kể bao nhiêu tờ báo lương (W–2) quư vị nhận được, hoặc bao nhiêu tiểu bang quư vị sinh sống trong năm.

1. Khai thuế với cương vị cá nhân – Individual-in-general:

Nếu quư vị là công dân hay thường trú dân của Hoa Kỳ, quư vị có phải nộp hồ sơ khai thuế hay không sẽ tuỳ thuộc vào ba điều kiện sau đây:

a) Tổng lợi tức trong năm của quư vị (gross income),

b) Cương vị khai thuế (filing status), và

c) Tuổi tác (age)

Quư vị có thể tham khảo thêm chi tiết cụ thể về từng trường hợp những ai phải khai thuế từ bảng 1-1, 1-2 và 1-3 trang 4-7 - Ấn bản số 17: Thuế Lợi Tức Liên Bang (Table 1-1 and 1-2, page 4-7 – Publication 17: Your Federal Income Tax). Các bản liệt kê có thể cho thấy quư vị không cần phải khai thuế, nhưng nếu có tiền refund, quư vị cũng nên nộp hồ sơ thuế để nhận lại tiền của ḿnh.

a) Tổng lợi tức
Lợi tức gồm tất cả các khoản thu nhập quư vị nhận được dưới h́nh thức tiền mặt, tài sản và dịch vụ không được miễn thuế. Lợi tức cũng bao gồm các nguồn thu nhập đến từ nước ngoài; quư vị phải ghi rơ trên hồ sơ khai thuế tất cả các khoản lợi tức ngoại quốc mặc dù một phần hay toàn bộ nguồn tiền này được miễn thuế.

Lợi tức chung với người phối ngẫu (Community income): Nếu quư vị là người có gia đ́nh và thường trú ở tiểu bang theo luật tài sản chung (a community property state), một nửa của bất cứ nguồn thu nhập nào đă được quy định rơ theo luật tiểu bang có thể xem là lợi tức của quư vị. Nếu quư vị khai riêng hồ sơ thuế với người phối ngẫu, điều này sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ khai thuế Liên Bang của quư vị, bao gồm việc quư vị có phải khai và nộp thuế hay không. Xin tham khảo thêm ấn bản số 555 và Luật Tài Sản Chung để biết thêm các chi tiết cần thiết (Publication 555 – Community Property).

Đối với người làm tư (Self-employed individuals): Nếu quư vị là người làm tư, tổng thu nhập của quư vị bao gồm các khoản tiền ghi trên các ḍng sau đây:

- Ḍng số 7 trên mẫu Schedule C. Schedule C là mẫu đơn khai báo các khoản lời lỗ trong kinh doanh (Profit or Loss From Business),

- Ḍng số 1 trên mẫu Schedule C-EZ. Schedule C-EZ là mẫu đơn khai lăi ṛng trong kinh doanh (Net Profit From Business), và

 - Ḍng số 11 trên mẫu Schedule F. Mẫu đơn này dùng để khai lời lỗ trong sản xuất nông nghiệp.

Trường hợp quư vị không khai đầy đủ các nguồn thu nhập từ các hoạt động kiếm sống bằng nghề tự do, lợi tức an sinh xă hội của quư vị có thể thấp hơn khi quư vị đến tuổi nghỉ hưu.

b) Cương vị khai thuế
Cương vị khai thuế của quư vị tuỳ theo t́nh trạng hôn nhân (độc thân, kết hôn), và gia cảnh của quư vị (widow/er, head of household). Đối với hầu hết mọi người đóng thuế, cương vị khai thuế được xác định dựa vào t́nh trạng hôn nhân vào ngày cuối cùng của năm, ngày 31 tháng 12.

c) Tuổi tác
Nếu quư vị trên 65 tuổi vào ngày cuối cùng của năm thuế, quư vị thường được hưởng mức khấu trừ thuế cao hơn những người khai thuế khác (higher standard deduction). Người thọ thuế được xem như đă đủ 65 tuổi một ngày trước ngày sinh nhật thứ 65 của họ. Chẳng hạn, nếu sinh nhật của quư vị là ngày 1 tháng Giêng, năm 2006, quư vị đă đủ 65 tuổi vào ngày 31, tháng 12 năm 2005.

2. Người phụ thuộc
Nếu quư vị là ngời sống phụ thuộc vào cha mẹ, con cái hay thân nhân, xin tham khảo thêm bảng 1–2, trang 5, ấn bản số 17 (publication 17) để biết rơ quư vị có cần nộp hồ sơ khai thuế hay khôn, bảng 1–3, trang 7 của ấn bản này cũng sẽ giúp quư vị biết được quư vị có cần phải khai thuế hay không.
Khi khai con cái là người sống phụ thuộc vào quư vị, xin lưu ư hai điều sau đây:

Trách nhiệm của cha mẹ: Nói chung, con nhỏ cũng có trách nhiệm khai thuế và đóng thuế căn cứ trên mức thu nhập khai trên hồ sơ thuế. Nếu như con cái sống chung với cha mẹ đều phải khai thuế nhưng không thể nộp hồ sơ thuế v́ một vài lư do, chẳng hạn, c̣n quá nhỏ, th́ cha mẹ hoặc người bảo dưỡng hay người đại diện pháp luật sẽ phải giúp nộp hồ sơ thuế cho đứa trẻ. Nếu đứa trẻ không thể kư tên vào hồ sơ thuế, cha mẹ hay người bảo dưỡng phải kư tên của đứa trẻ trên hồ sơ thuế của nó, và ghi “By (chữ kư), parent for minor child.”

• Lợi tức của đứa trẻ: Tổng thu nhập của đứa trẻ là lợi nhuận từ nguồn đầu tư của đứa trẻ, tiền đứa trẻ kiếm được khi đi làm. Điều này hoàn toàn đúng ngay cả khi theo luật tiểu bang và luật địa phương cha mẹ đứa trẻ có quyền hạn trên các khoản tiền này, và có thể là người nhận các khoản tiền đó. Nếu đứa trẻ không phải đóng thuế cho nguồn lợi tức này, cha mẹ có trách nhiệm phải đóng thuế trên số tiền họ nhận cho đứa trẻ.

3. Trẻ em dưới 14 tuổi – Children Under Age 14
Trường hợp nguồn lợi tức duy nhất của đứa trẻ là các khoản lăi tiết kiệm ngân hàng và lăi đầu tư, bao gồm các khoản lợi nhuận phân phối (capital gain distributions) và lăi từ các nguồn đầu tư vào quỹ Alaska Permanent Fund; đồng thời, nếu một số điều kiện khác được thoả đáng, cha mẹ của đứa trẻ có thể chọn khai các khoản lợi tức của đứa con trên hồ sơ thuế của ḿnh. Nếu quư vị phương pháp này được chọn để khai các nguồn lợi tức cho con  em của ḿnh, th́ đứa trẻ đó  không cần khai và nộp hồ sơ thuế riêng.

4. Những người làm nghề tự do – Self-Employed Persons
Quư vị là người làm nghề tự do nếu quư vị:

Điều hành một vụ mua bán hay thương mại với tư cách chủ doanh nghiệp cá nhân. Là người hùn hạp làm ăn, kinh doanh chung với người khác,
Hoạt động kinh doanh dưới những h́nh thức khác những h́nh thức kể trên.

Công việc tự doanh có thể bao gồm những h́nh thức làm thêm ngoài hoạt động kinh doanh chính, chẳng hạn, một số việc quư vị làm thêm ở nhà hoặc bên cạnh những công việc b́nh thường hằng ngày.

Quư vị cần phải nộp hồ sơ khai thuế nếu tổng thu nhập của quư vị ít nhất bằng với khoản tiền ghi trên bảng 1 – 1, trang 4, ấn bản số 17, căn cứ theo t́nh trạng hôn hân của quư vị. Ngoài ra, quư vị cũng phải sử dụng bộ hồ sơ 1040 và mẫu Schedule SE để khai thuế cho nguồn thu nhập từ nghề tự do nếu:

a) Lợi nhuận ṛng (sau khi trừ đi các chi phí kinh doanh) trong năm từ $400 trở lên, hoặc

b) Quư vị là người giúp việc trong nhà thờ hay các tổ chức tôn giáo chính thức khác, lợi tức nhận được từ công việc này là $108.28 hoặc nhiều hơn.

Sử dụng mẫu Schedule SE thuộc bộ đơn khai thuế 1040 để tính tiền thuế phải đóng cho nguồn lợi tức từ các hoạt động kinh doanh tự do. Thuế tự doanh (self-employed tax) tương tự như thuế tạm thu từ lương của công nhân để trả các loại thuế an sinh xă hội và y tế của họ. Xin tham khảo thêm tài liệu từ ấn bản 334 để biết thêm các chi tiết về những hướng dẫn khai thuế cho các h́nh thức kinh doanh nhỏ (Publication 334 – Tax Guide for Small Business).

Nhân viên làm việc cho chính quyền ngoại quốc, hoặc tổ chức quốc tế. Nếu quư vị là công dân của Hoa Kỳ làm việc cho cơ quan nước ngoài, hay tổ chức quốc tế, hoặc cơ sở thuộc quyền sở hữu của một chính phủ ngoại quốc ngay tại quê nhà, và chủ nhân của quư vị không yêu cầu quư vị phải đóng thuế tạm thu cho các loại thuế an sinh xă hội và y tế, quư vị cũng vẫn phải khai tất cả các khoản thu nhập từ các dịch vụ thực hiện trên lănh thổ Hoa Kỳ để tính mức thu nhập ṛng từ những công việc tư  doanh này.

• Các cha cố và thầy tu. Quư vị phải tính tất cả các nguồn thu nhập từ những công việc quư vị thực hiện trong năm với tư cách cha cố đạo hoặc thầy tu hay ni sư để biết được nguồn thu nhập ṛng từ những công việc được xem như các hoạt động tự quản lư này, ngoại trừ trường hợp quư vị không phải đóng loại thuế self-employment. Quy định này cũng áp dụng chung cho những người dự ṭng (những người đang t́m hiểu về khoa học tôn giáo – Christian Science Practitioners) và các thành viên của hàng giáo phẩm không tuyên thệ giữ lời khấn khó nghèo (members of a religious order haven’t taken a vow of poverty).

Để biết chi tiết hơn về vấn đề này, xin tham khảo thêm ấn bản 517 (Publication 517 – Social Security and Other Information for Members of the Clergy and Religious Workers).

5. Người ngoại quốc - Aliens
Nếu quư vị là kiều dân sinh sống ở Hoa Kỳ - thường trú (resident), không thường trú (nonresident), hay mang hai quốc tịch (dual-status), t́nh trạng cư trú của quư vị sẽ quyết định việc quư vị có cần phải khai và nộp hồ sơ thuế hay không.

Các quy định được dùng để khẳng định t́nh trạng cư trú của quư vị tŕnh bày trong ấn bản 519 (Publication 519 – U.S. Tax Guide for Aliens), dưới đây là định nghĩa tổng quát về t́nh trạng cư trú của kiều dân.

Thường trú nhân: Nếu quư vị là ngoại kiều sinh sống ở Hoa Kỳ cả năm thuế (chẳng hạn, năm thuế 2005), quư vị phải khai và nộp hồ sơ thuế như mọi công dân Hoa Kỳ. Khi khai thuế, quư vị cũng sử dụng các mẫu đơn thuế thích hợp để khai tất cả các nguồn lợi tức của quư vị.

Không phải thường trú nhân: Trường hợp quư vị không phải là thường trú nhân của Hoa Kỳ, nếu phải khai thuế, quư vị sẽ sử dụng những mẫu đơn và áp dụng những quy định khác với công dân và thường trú dân. Xin đọc thêm ấn bản 519 để biết các quy định nào áp dụng cho trường hợp của quư vị và quư vị có cần phải nộp đơn khai thuế hay không.

Người mang hai quốc tịch: Nếu trong cùng một năm thuế, quư vị vừa là thường trú nhân, vừa là ngoại kiều, t́nh trạng cư trú của quư vị được gọi là “lưỡng tịch – dual-status.” Quư vị phải khai và nộp hồ sơ thuế (dual-status taxpayer). Các quy định khác nhau được áp dụng cho mỗi phần trong năm. Ấn bản 519 cung cấp các chi tiết về vấn đề này, xin tham khảo để hiểu rơ hơn.

Những ai nên khai và nộp hồ sơ thuế?
Sau khi đă kiểm qua tất cả các trường hợp những ai cần phải khai thuế ở Hoa Kỳ, quư vị đă có thể biết được quư vị có cần phải khai thuế lợi tức Liên Bang hay không. Điều quan trọng là khi quư vị không cần phải khai và nộp hồ sơ thuế, quư vị cũng nên khai thuế nếu quư vị thuộc một trong các điều kiện sau đây:

a) Quư vị có tiền thuế tạm thu trích từ lương đă đóng cho chính phủ liên bang.

b) Quư vị đủ tiêu chuẩn để nhận tín thuế dành cho người có nguồn thu nhập thấp (EIC).

c) Quư vị đủ tiêu chuẩn để nhận tín thuế trả thêm cho người có nhiều con (hơn hai con).

Mạch Sống Số 43, tháng 1, 2006

 

Posted on Thursday, January 26 @ 16:46:16 EST by tuyethoang
 
Related Links
· More about Tài Chánh
· News by tuyethoang


Most read story about Tài Chánh:
T́m Hiểu Về Luật Phá Sản

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Tài Chánh


 
Copyright © 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang