Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HĂY CỨU CỒN DẦU
:: Đ̉I TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đ́nh
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đ́nh
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ư Kiến Độc Giả
· Liên lạc ṭa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· T́m kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
T́m Kiếm


Hit Counter
We received
26608434
page views since June 01, 2005
MS84 - 07/09: Phúc Lợi Bồi Thường Tai Nạn Lao Động

An Toàn Lao Động

Ngọc Huỳnh

Bài viết này tŕnh bày một khái niệm cơ bản về những loại phúc lợi bồi thường tai nạn lao động dành cho công nhân ở tiểu bang Texas. Độc giả ở những tiểu bang khác, xin tham khảo thêm tài liệu về phúc lợi bồi thường tai nạn lao động ở tiểu bang quư vị cư ngụ. Bài viết được phiên dịch từ tài liệu của Texas Workers’ Compensation Commission. Để tham thảo thêm chi tiết xin gọi 1-800-252-7031 hoặc vào trang mạng www.tdi.state.tx.us.

Phúc Lợi Bồi Thường Tai Nạn Lao Động

Đây là chương tŕnh bảo hiểm lao động nằm dưới quyền điều hành của tiểu bang. Chương tŕnh này thanh toán các hóa đơn y tế của bạn và bồi thường một phần lương bổng cho bạn trong những ngày nghỉ việc, nếu:

- Bạn bị thương trong lúc làm việc hoặc bị bệnh do công việc gây ra; và

- Chủ nhân của bạn có mua bảo hiểm lao động cho bạn chiếu theo Đạo Luật Workers’ Compensation của tiểu bang Texas.

Có bốn loại phúc lợi bồi thường tai nạn lao động:

1) Phúc Lợi Y Tế
2) Phúc Lợi Tang Chế
3) Phúc Lợi Tử Vong
4) Phúc Lợi Thu Nhập

Sau đây xin mời quư vị t́m hiểu thêm về mỗi loại phúc lợi này.1. Phúc Lợi Y Tế

Phúc Lợi Y Tế thanh toán các chi phí y tế mà bạn đă dùng trong việc điều trị thương tích hay bệnh tật do công việc gây ra. Công ty bảo hiểm của chủ nhân của bạn sẽ giúp bạn trực tiếp thanh toán các chi phí y tế của bạn ở nhà thương, bác sĩ hay nơi bạn được chữa trị.

Phúc lợi y tế chỉ trả những chi phí mà bạn dùng để điều trị thương tích do công việc gây ra, và công ty bảo hiểm sẽ không phải thanh toán các chi phí trị liệu cho những thương tích hoặc bệnh tật khác, cho dù thương tích này được điều trị cùng lúc với thương tích do công việc gây ra.

Khi Nào Phúc Lợi Y Tế Bắt Đầu và Chấm Dứt?

Bạn sẽ được điều trị ngay sau khi bị thương. Nếu chủ nhân của bạn đă có hợp đồng với “hệ thống bồi thường về mặt sức khoẻ cho công nhân”, và nếu bạn cư ngụ trong vùng phục vụ của hệ thống, th́ bạn bắt buộc phải nhận sự điều trị từ hệ thống này. Bạn phải chọn ra một bác sĩ nào đó thuộc hệ thống này dựa trên bản liệt kê mà chủ nhân hoặc công ty bảo hiểm đưa cho bạn.

Nếu bạn không nằm trong vùng phục vụ của hệ thống, bạn có quyền tự chọn bác sĩ cho bạn. (Chú ư: Không phải bác sĩ nào cũng cung cấp dịch vụ y tế bồi thường cho công nhân. Để được giúp đỡ trong việc t́m kiếm bác sĩ, bạn có thể liên lạc Texas Department of Insurance, Division of Workers’ Compensation (TDI-DWC) số điện thoại 1-800-252-7031.

Trong khi được điều trị, nếu bạn không hài ḷng với bác sĩ bạn đă chọn, bạn có thể đổi bác sĩ khác, nhưng phải được sự chấp thuận của TDI-DWC.

Trở Lại Làm Việc

Nhiều chủ nhân thường tạo cơ hội “Trở Lại Làm Việc” cho công nhân bị thương để giúp cho vết thương của họ được phục hồi nhanh chóng và an toàn. Chủ nhân có thể thay đổi công việc thường ngày của bạn hoặc giao cho bạn làm những việc nhẹ nhàng hơn, phù hợp với khả năng lao động của bạn do bác sĩ của bạn ấn định. Bạn nên liên lạc với chủ nhân để t́m hiểu thêm về chương tŕnh này.

Phúc Lợi Tử Vong và Tang Chế

Phúc Lợi Tử Vong trả một khoản tiền thu nhập cho gia đ́nh và người phụ thuộc của người công nhân đă qua đời do công việc gây ra. Thân phụ của công nhân qua đời cũng có thể nhận được phúc lợi này nếu như người công nhân ấy không có con cái phụ thuộc.

Phúc Lợi Tang Chế thanh toán các chi phí cho người đảm trách tang sự của công nhân đă qua đời.

Khi Nào Phúc Lợi Tử Vong Bắt Đầu và Chấm Dứt?

Người thụ hưởng đủ tiêu chuẩn nhận phúc lợi tử vong ngay sau ngày người công nhân qua đời. Phúc lợi tử vong chấm dứt dựa trên tiêu chuẩn và điều kiện của người thụ hưởng. Phúc lợi tử vong vẫn được chi trả nếu người tử thương có:
- Người hôn phối;
- Con cái phụ thuộc;
- Cháu phụ thuộc; hoặc
- Người phụ thuộc nào khác trong gia đ́nh hội đủ điều kiện.

Ngoại trừ người hôn phối và trẻ vị thành niên, các thành viên khác trong gia đ́nh phải phụ thuộc vào mức lương của người công nhân đă qua đời trên 20% th́ mới hưởng được phúc lợi tử vong này.

Phúc Lợi Thu Nhập

Phúc Lợi Thu Nhập bồi thường cho những ngày bạn nghỉ việc v́ tai nạn hay bệnh tật do công việc gây ra. Có bốn loại phúc lợi thu nhập: 1. Phúc Lợi Lương Bổng Ngắn Hạn (TIBs); 2. Phúc Lợi Lương Bổng Suy Nhược Vĩnh Viễn (IIBs); 3. Phúc Lợi Lương Bổng Phụ Trội (SIBs); và 4. Phúc Lợi Lương Bổng Cả Đời (LIBs).

Phúc lợi thu nhập không thể vượt quá mức tối đa do tiểu bang ấn định. Những loại phúc lợi kể trên đều có mức tối đa. Mức tối thiểu và tối đa của những phúc lợi này được tính dựa trên mức lương trung b́nh hàng tuần do tiểu bang ấn định.

Cách Tính Mức Lương Trung B́nh Hàng Tuần (AWW)

Phúc lợi lương bổng được tính trên mức lương trung b́nh hàng tuần. Để được xem là làm việc toàn thời gian, nhân viên phải làm việc đều đặn ít nhất 30 giờ mỗi tuần. Để tính AWW của bạn, lấy tổng số tiền thu nhập của 13 tuần trước khi bị thương và chia cho 13. Nếu bạn không làm đủ 13 tuần trước khi bị thương, AWW của bạn sẽ được tính dựa theo mức thu nhập của một công nhân khác làm cùng hoặc tương tự công việc của bạn.
Thí dụ:
Mức lương của 13 tuần:
$10,714.99
Phí Bảo Hiểm Sức Khỏe:
$1,066.00
Lương bổng hàng tuần:
$11,780.99 ÷ 13 = $906.23

Phúc Lợi Lương Bổng Ngắn Hạn (TIBs)

Bạn có thể hưởng phúc lợi lương bổng ngắn hạn nếu bạn bị nghỉ việc trên bảy (7) ngày v́ bị thương hoặc bị bệnh do công việc gây ra.

Cách Tính Phúc Lợi Lương Bổng Ngắn Hạn

Phúc lợi lương bổng ngắn hạn là 70% của mức chênh lệch giữa AWW của bạn trước khi bị thương và sau khi bị thương.

Thí dụ, nếu trước khi bị thương, AWW của bạn là $500, sau khi bị thương, v́ không đi làm nên thu nhập của bạn là 0, tất AWW của bạn sau khi bị thương cũng là 0, th́ TIBs của bạn sẽ là $350 một tuần.
Mức lương trung b́nh hàng tuần (AWW): $500
Trừ đi mức lương sau khi bị thương: 0
Khoản lương bị mất: $500
70% của $500 (.70 x 500) = $350

Thí dụ, trước khi bị thương, AWW của bạn là $500, và sau khi bị thương, bạn trở lại làm việc với mức lương $200 một tuần và làm việc chỉ có 4 tiếng 1 ngày, TIBs của bạn sẽ là $210 một tuần.
Mức lương trung b́nh hàng tuần: $500
Trừ đi mức lương sau khi bị thương: $200
Khoản lương bị mất: $300
70% của $300 (.70 x 300) = $210

Vậy nếu trở lại làm việc, bạn sẽ nhận được tổng cộng $410 một tuần. Khoản tiền này bao gồm tiền lương bạn kiếm được ($200) cộng với TIBs ($210) do hăng bảo hiểm của công ty bồi thường cho bạn.

Khi nào Phúc Lợi Lương Bổng Ngắn Hạn Bắt Đầu và Kết Thúc?

Bạn sẽ hội đủ tiêu chuẩn thụ hưởng TIBs nếu bạn nghỉ việc trên bảy (7) ngày. Bạn sẽ không được thụ hưởng TIBs cho tuần đầu, trừ khi bạn mất khả năng lao động trên hai (2) tuần hoặc 14 ngày.

TIBs kết thúc ngay ngày vết thương của bạn hồi phục đến mức vết thương tự nó có thể dần dần phục hồi không cần đến thuốc men hoặc trị liệu (Maximum Medical Improvement - MMI). Ngày này thường do bác sĩ ấn định: ngày bạn có thể kiếm tiền được như trước khi bị thương; hoặc sau 104 tuần.

Phúc Lợi Lương Bổng Suy Nhược Vĩnh Viễn (IIBs)

Bạn có thể thụ hưởng IIBs nếu bạn vĩnh viễn mất khả năng lao động v́ thương tích hoặc bệnh tật do công việc gây ra. Một khi bác sĩ nhận định vết thương của bạn đă đến lúc có thể tự hồi phục không cần đến thuốc men (MMI), th́ họ sẽ chẩn đoán xem vết thương đó có để lại suy nhược vĩnh viễn nào trên toàn diện cơ thể hay không. Mức độ tổn thương vĩnh viễn được gọi là (IR).

Nếu công nhân chưa đến thời kỳ MMI, th́ theo luật, MMI sẽ được tính ngay 104 tuần sau đó. Nếu trước khi TIBs kết thúc (104 tuần) mà bác sĩ của bạn vẫn chưa ấn định mức độ tổn thương vĩnh viễn (IR), bạn sẽ không được hưởng IIBs cho đến khi bác sĩ đưa ra IR. TIBs sẽ chấm dứt sau 104 tuần (hoặc MMI). IR chính là yếu tố quyết định tiêu chuẩn thụ hưởng IIBs của bạn. Một phần trăm IR bằng 3 tuần phúc lợi IIBs.

Thí dụ, nếu mức độ tổn thương vĩnh viễn (IR) của bạn là 10%, bạn sẽ được hưởng 30 tuần IIBs (10 x 3 = 30 tuần).
Cách tính IIBs
IIBs bằng 70% của AWW.
Thí dụ, nếu AWW của bạn là $500, th́ IIBs của bạn sẽ là $350.
AWW: $500
70% của $500 = $350

Khi nào Phúc Lợi Lương Bổng Suy Nhược Vĩnh Viễn Bắt Đầu và Kết Thúc

Bạn sẽ hội đủ tiêu chuẩn thụ hưởng IIBs ngay ngày vết thương của bạn hồi phục đến mức vết thương tự nó có thể dần dần phục hồi không cần đến thuốc men hoặc trị liệu (MMI). IIBs kết thúc sau khi bạn nhận được hết phúc lợi của bạn theo ba (3) tuần cho mỗi mức độ suy yếu (IR) của bạn. Thí dụ, nếu bạn có IR là 6%, bạn sẽ được nhận IIBs cho 18 tuần.

Phúc Lợi Lương Bổng Phụ Trội

Phúc Lợi Lương Bổng Phụ Trội là phúc lợi bạn có thể thụ hưởng theo từng quí (4 lần 1 năm, hoặc 3 tháng một lần) và trả cho bạn hàng tháng nếu hội đủ vài tiêu chuẩn đặc biệt.

Bạn có thể thụ hưởng SIBs nếu bạn hội đủ những điều kiện sau đây:
- Mức độ tổn thương vĩnh viễn (IR) của bạn trên 15%;
- Bạn không thể làm việc tiếp v́ thương tích của ḿnh, hoặc nếu bạn trở lại làm việc với mức lương thấp hơn 80% AWW của bạn trước đây;
- Bạn không thể kiếm việc khác theo khả năng làm việc của ḿnh; và
- Bạn không nhận được phúc lợi lương bổng trả một lần.

Cách Tính Phúc Lợi Lương Bổng Phụ Trội

Phúc lợi lương bổng phụ trội bằng 80% hiệu số của 80% AWW của bạn trước khi bị thương và 100% AWW của bạn sau khi bị thương.

Thí dụ, trước khi bị thương, AWW của bạn là $500, và v́ bị thương nên không có thu nhập, SIBs của bạn là $320 một tuần:
Mức lương trung b́nh hàng tuần (AWW): $500
80% của $500 (.80 x 500) = $400
Trừ đi mức lương hiện tại: 0
Bằng $400
80% of $400 (.80 x 400) = $320

Phúc lợi lương bổng phụ trội được trả theo tháng. Để biết SIBs của bạn là bao nhiêu, nhân phúc lợi với số tuần trung b́nh trong một tháng (4.34821). Trong thí dụ trên th́ SIBs của bạn là $1,391.43.
$320 x 4.34821 = $1,391.43 (SIBs hàng tháng)
Nếu bạn có thu nhập trong thời gian nhận được SIB, th́ thu nhập này được khấu trừ khi tính SIBs.

Thí dụ:
Mức lương trung b́nh hàng tuần: $500
80% của $500 (.80 x 500): $400
Trừ đi AWW hiện tại: - $200
Bằng  $200
80% của $200 (.80 x 200) bằng $160
$160 x 4.34821 = $695.71 (SIBs hàng tháng)

Khi Nào Phúc Lợi Lương Bổng Phụ Trội Bắt Đầu và Kết Thúc?

Nếu bạn hội đủ điều kiện, SIBs sẽ bắt đầu ngay sau khi IIBs của bạn kết thúc. Nếu IR của bạn trên 15%, TDI-DWC sẽ tự động thông báo và cho bạn biết cần những giấy tờ ǵ để bổ sung vào đơn xin SIBs cho quí đầu. Bạn phải nộp đơn xin SIBs đến TDI-DWC. Đơn từ bổ sung gồm những chứng từ chứng minh bạn đă có cố gắng kiếm việc làm và mức lương của bạn, nếu có, trong 13 tuần trước khi IIBs kết thúc. Thời gian này gọi là thời gian thẩm định.

TDI-DWC sẽ duyệt xem bạn có đủ tiêu chuẩn dựa trên những ǵ bạn khai trong đơn. Họ sẽ nhận định xem bạn có cố gắng đi kiếm việc làm hay không, xem lại giấy bác sĩ ghi rơ nguyên do tại sao bạn không thể làm việc, nhận định xem bạn bị mất khả năng lao động có phải v́ bị thương hay không.

Công ty bảo hiểm sẽ gởi cho bạn đơn xin SIBs cho quí kế tiếp kèm theo số tiền bồi thường SIBs của quí đầu. Bạn phải gởi tất cả đơn xin SIBs tới công ty bảo hiểm để chứng minh bạn đủ điều kiện thụ hưởng SIBs. Nếu công ty bảo hiểm thấy bạn đủ tiêu chuẩn, họ sẽ trả một kỳ (quí) phúc lợi cho bạn. Mỗi lần bạn nộp đơn đến công ty bảo hiểm, bạn phải chứng minh rằng: mỗi tuần bạn đều có cố gắng kiếm việc, hoặc bạn có giấy y tế của bác sĩ xác nhận và giải thích rơ ràng tại sao thương tích hoặc bệnh tật của bạn lại là lư do khiến bạn không thể làm việc trong thời gian này.

Bạn được quyền hưởng SIBs cho đến 401 tuần (gần bằng 7 năm rưỡi) kể từ ngày bạn bị thương. Nếu là bị bệnh th́ ngày này được tính từ khi bạn hội đủ tiêu chuẩn thụ hưởng phúc lợi.

Phúc Lợi Lương Bổng Cả Đời (LIBs)

Phúc Lợi Lương Bổng Cả Đời (LIBs) sẽ được trả cho bạn nếu bạn:
- Vĩnh viễn mù cả hai mắt;
- Mất cả hai bàn chân (tính từ mắc cá);
- Mất cả hai bàn tay (tính từ cùm tay);
- Mất một bàn chân từ mắc cá trở lên và mất một bàn tay từ cùm tay trở lên;
- Bị chấn thương ngay cột sống và vĩnh viễn trực tiếp làm tê liệt toàn phần của hai tay, hai chân, hoặc một tay và một chân;
- Bị chấn thương nơi năo bộ và làm cho bị khờ dại, điên loạn, mất trí vĩnh viễn; hoặc
- Bị cháy phỏng ở mức độ 3 trên 40 phần trăm cơ thể và cần ghép da, hoặc bị cháy phỏng ở mức độ 3 ở cả hai tay hoặc một tay và cả mặt.

Cách Tính Phúc Lợi Lương Bổng Cả Đời

Phúc lợi lương bổng cả đời bằng 75% AWW, và tăng 3% mỗi năm.
Thí dụ, nếu WWW của bạn là $500, phúc lợi lương bổng cả đời của bạn là $375 một tuần:
75 phần trăm của $500 (.75 x 500) = $375

LIBs có mức tối đa và tối thiểu. Thí dụ, nếu AWW của bạn là $1,200, phúc lợi lương bổng cả đời của bạn không thể là $900 mỗi tuần, v́ mức tối đa của loại lương bổng này là $750. Mức tối đa và tối thiểu thay đổi vào ngày 1 tháng 10 mỗi năm, và sự thay đổi này dựa trên AWW của cả tiểu bang.

Khi Nào Phúc Lợi Lương Bổng Cả Đời Bắt Đầu?

Phúc Lợi Lương Bổng Cả Đời bắt đầu ngay từ lúc vết thương của bạn hội đủ một trong những điều kiện của phúc lợi lương bổng cả đời. Nếu có tranh luận nào về điều kiện hưởng phúc lợi lương bổng cả đời, vấn đề sẽ được giải quyết qua quá tŕnh giải quyết tranh chấp.

Khi Nào Phúc Lợi Lương Bổng Cả Đời Kết Thúc?

Bạn sẽ nhận Phúc Lợi Lương Bổng Cả Đời cho đến suốt đời.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]

Posted on Friday, June 19 @ 10:36:58 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about An Toàn Lao Động
· News by ngochuynh


Most read story about An Toàn Lao Động:
An Toàn Cơ Khí

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly

 
Copyright © 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang