Mạch Sống Online
· Truyền Thông Mạch Sống
· Trang Nhà BPSOS
· Chống Nạn Buôn Người


Chuyên Mục

:: HĂY CỨU CỒN DẦU
:: Đ̉I TÀI SẢN
:: NGÀY VẬN ĐỘNG CHO VN

40 Năm Tị Nạn
An Toàn Lao Động
Bạo Hành Gia Đ́nh
Chống Nạn Buôn Người
Chủ Quyền Quốc Gia
Cứu Trợ Thiên Tai
Di Dân & Nhập Tịch
Định Cư Nhân Đạo
Lịch Sử Qua Lời Kể
Mái Ấm Gia Đ́nh
Nhân Quyền
Nhân Vật Trong Tháng
Phát Triển Cộng Đồng
Quan Điểm
Sống Đẹp
Sức Khoẻ
Tài Chánh
Tị Nạn
Thế Hệ Trẻ
Thư Toà Soạn
Tin Cập Nhật
Tin Sinh Hoạt
Tin Trang Nhất
Tin Tức Thời Sự
Truyện Ngắn
TPP
Tuổi Hạc
Tù Nhân Lương Tâm
Tự Do Tôn Giáo
Văn Khố Thuyền Nhân
Xoá Bỏ Tra Tấn

Chức Năng Thông Dụng
· Đọc Theo Chủ Đề
· Đọc Theo Số Báo
· Ghi Danh vào Email List
· Quảng Bá Mạch Sống
· Top 15
· Ư Kiến Độc Giả
· Liên lạc ṭa soạn
· Gửi bài cho Mạch Sống
· Phiếu Đóng Góp
· Census 2010
· T́m kiếm

Ghi Danh Nhận Tin
Ghi Danh Nhận Bản Tin Mạch Sống
T́m Kiếm


Hit Counter
We received
23191002
page views since June 01, 2005
Đón Tiếp Phái Đoàn Đến Từ Nga

Chống Buôn Người

Đẩy Mạnh Nỗ Lực Chống Buôn Người Trên Thế Giới

UBCNVB đón tiếp phái đoàn từ Nga

 

Ngày 11 tháng 9, 2008 - Phái đoàn đại diện của nhiều tổ chức ngoài chính phủ đến từ Nga viếng thăm văn pḥng trung ương của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển ở Bắc Virginia để t́m hiểu về kinh nghiệm pḥng chống nạn buôn người.

 

Luật Sư Lisa Lynn Chapman, Giám Đốc Ban Dịch Vụ Cho Người Sống Thoát, và cô Maryna Pim, Cán Sự Quản Lư Hồ Sơ Nạn Nhân Buôn Người,  của UBCNVB tŕnh bày với phái đoàn về các khía cạnh của công việc giải cứu và can thiệp cho nạn nhân.

 

Phaùi ñoaøn caùc toå chöùc ngoaøi chính phuû ñeán töø Nga cuøng vôùi moät soá nhaân vieân cuûa UBCNVB, 11/09/08 (aûnh BPSOS)Chúng tôi đă làm việc chặt chẽ với các giới chức công lực Hoa Kỳ trong việc giải cứu nạn nhân và truy tố thủ phạm”, Cô Lisa Lynn giải thích.

 

Chúng tôi muốn biết làm sao mà quư vị có thể ảnh hưởng được chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, một điều mà chúng tôi ở Nga không bao giờ dám mơ ước đến, Ông Eduard Perepelkin thuộc Trung Tâm Đối Phó Khủng Hoảng Thanh Thiếu Niên, thắc mắc.

 

Theo TS Nguyễn Đ́nh Thắng, Giám Đốc Điều Hành của UBCNVB, muốn pḥng chống nạn buôn người hiệu quả th́ bắt buộc phải có sự phối hợp giữa các tổ chức ngoài chính phủ và các cơ quan chính quyền, và cũng phải có hậu thuẫn của đại khối quần chúng. Theo Ông, hệ thống chính trị Hoa Kỳ tạo điều kiện cho sự phối hợp và hậu thuẫn này.

 

Các thành viên của phái đoàn cho biết rằng hệ thống chính trị ở Nga c̣n rất bảo thủ và các tổ chức ngoài chính phủ c̣n rất ít và rất yếu.

 

TS Thắng khuyến khích các tổ chức ở Nga vận dụng phong trào chống buôn người đang phát triển và lan rộng trên thế giới bằng cách hăy tham gia vào các liên minh quốc tế về pḥng chống nạn buôn người. 

 

Dùng Đài Loan làm ví dụ, TS Thắng cho phái đoàn thấy rằng cách đây ba năm th́ các tổ chức phi chính phủ ở quốc gia này c̣n rất yếu, nhưng nhờ biết nương vào thế quốc tế mà họ đă ảnh hưởng được chính sách quốc gia: chính phủ Đài Loan đang có nhiều nỗ lực để pḥng chống buôn người. Với chính sách thuận lợi, các tổ chức ngoài chính phủ ở Đài Loan đă phát triển rất nhanh và mạnh.

 

Phái đoàn đặc biệt chú ư đến vụ giải cứu trên 250 người Việt và Hoa ở đảo American Samoa cũng như các hoạt động của UBCNVB ở Đài Loan, Jordan và Mă Lai.

 

Trong 5 năm qua, UBCNVB là điểm thăm viếng của các phái đoàn đến từ nhiều quốc gia để t́m hiểu và học hỏi về phương cách pḥng chống nạn buôn người. Tuần trước, ngày 5 tháng 9, UBCNVB đă đón tiếp phái đoàn của chính phủ Nhật Bản và ngày 12 tháng 9 sẽ đón tiếp phái đoàn đến từ Sri Lanka. Ngày 24 tháng 9, phái đoàn của Đài Loan sẽ viếng thăm UBCNVB để t́m hiểu về các hoạt động pḥng chống buôn người ở Hoa Kỳ cũng như ở nhiều nơi trên thế giới.

Posted on Thursday, September 11 @ 21:41:42 EDT by ngochuynh
 
Related Links
· More about Chống Buôn Người
· News by ngochuynh


Most read story about Chống Buôn Người:
Công Nhân Việt Ở Jordan Được Cứu

Article Rating
Average Score: 0
Votes: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad

Options

 Printer Friendly Printer Friendly


Associated Topics

Chống Buôn Người


 
Copyright © 2005 by MachSong, Inc.
PHP-Nuke © 2004 by Francisco Burzi
Mach Song Online.
Publisher: Nguyen Dinh Thang