Cảnh Giác Với Những Hành Vi Khai Man Thuế
Date: Wednesday, May 09 @ 14:50:22 EDT
Topic: Tài Chánh


Thuý Chi – Thành Phan

Hành vi khai man thuế thường liên quan đến việc giúp khai và nộp những bộ hồ sơ thuế không đúng sự thật của những nhà khai thuế “chuyên nghiệp” khi họ cố vấn khách hàng thổi phồng các khoản chi phí cá nhân hoặc chi phí kinh doanh, khai nhận các mức thuế giảm không đúng cách, thay đổi các chi tiết để đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế và yêu cầu nhận các xuất miễn giảm cá nhân nhiều hơn thực tế trên hồ sơ thuế của khách hàng. Trong giai đoạn hiện nay, những hành vi khai man thuế bao gồm việc giúp khách hàng nộp đơn thuế yêu cầu nhận những khoản tiền refund điện thoại viễn liên khổng lồ. Người giúp khai thuế cũng có thể tạo ra những con số lợi tức giả mạo để khách hàng đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế, chẳng hạn tín thuế EITC.Trong nhiều trường hợp người thọ thuế thường không có kiến thức và kinh nghiệm để phân biệt được thế nào là các chi phí giả (false expenses), các khoản thuế giảm (deductions), các suất miễn thuế (exemptions) và tín thuế (credits). Mặc dù vậy khi Sở Thuế Vụ nhận ra những chỗ sai của hồ sơ thuế, chính người thọ thuế, chứ không phải người giúp khai thuế, phải đóng thuế bổ xung, tiền lời, và thậm chí các khoản phạt vạ.

Chương trình “IRS RETURN PREPARER” của Sở Thuế Vụ tập trung vào việc tuân thủ các định chế của luật thuế trong phạm vi hoạt động của những người/công ty khai thuế qua thẩm tra và đưa những hành vi phạm pháp của người hoặc cơ sở khai thuế giúp ra trước toà án để khởi tố và/hoặc khẳng định các mức phạt dân sự thích đáng đối với những cá nhân và cơ sở khai thuế gian trá này.

Trong khi hầu hết mọi người và các cơ sở giúp khai thuế cung cấp những dịch vụ hữu hiệu và đáng tin cậy cho khách hàng, vẫn có có một số người lợi dụng sự ngây thơ, thiếu kinh nghiệm và cả tin của người thọ thuế để thủ lợi. Sở Thuế Vụ khuyến khích người khai thuế nên thận trọng khi chọn người khai và chuẩn bị hồ sơ giúp cho mình. Công việc chọn lựa này cũng quan trọng như khi chúng ta tìm thầy thuốc hay để chữa bệnh hoặc luật sư giỏi để biện hộ và bảo vệ mình. Điều đặc biệt quan trọng hơn cả người thọ thuế cần phải nhớ rõ là bất kể ai giúp chuẩn bị hồ sơ khai thuế, trách nhiệm cung cấp thông tin trên hồ sơ khai thuế sau cùng vẫn là người thọ thuế.

Hầu hết những người làm công việc khai thuế cho người khác là những người trung thực, rất thông thạo nghiệp vụ và có trình độ chuyên môn thuế vụ cao. Trường hợp quý vị phải trả tiền công cho người giúp quý vị khai thuế, hãy chọn lựa kỹ càng vì chính quý vị là người đóng thuế phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về những điều khai trên hồ sơ thuế mặc dù hồ sơ của quý vị do người khác khai giúp.

Dưới đây là một số điều cần nhớ khi quý vị nhờ người khác khai giúp hồ sơ thuế cho quý vị:

1) Luật pháp quy định rằng người giúp khai thuế cho quý vị lấy tiền công cũng phải ký tên của họ trên hồ sơ thuế họ khai giúp cho quý vị. Họ phải điền đầy đủ vào phần dành cho người khai thuế giúp trên mẫu đơn thuế và đưa cho quý vị một bản sao của hồ sơ thuế.

2) Trước khi quý vị ký tên của mình trên hồ sơ thuế, hãy xem lại toàn bộ bộ hồ sơ thuế để bảo đảm các thông tin về thuế, tên họ của quý vị, địa chỉ cư trú và các số an sinh xã hội của quý vị và thân nhân trong gia đình khai trên hồ sơ thuế được ghi chép chính xác. Đồng thời, quý vị cũng cần hiểu rõ các mục khai trên hồ sơ thuế của mình và hài lòng với các chi tiết khai trên hồ sơ.

3) Xin đừng bao giờ ký tên của quý vị trên một hồ sơ trống hoặc chưa điền đầy đủ, và cũng đừng bao giờ ký tên bằng bút chì.

4) Nếu quý vị đã đồng ý để người khác làm người đại diện pháp lý cho quý vị và đã cung cấp cho IRS giấy chứng nhận sự uỷ thác của quý vị (specific authorization in a power of attorney), người đại diện cho quý vị có thể nhận được bản sao của các thơ thông báo hoặc ngân phiếu về số tiền thuế quý vị đã đóng dư (tiền refund) có thể sẽ được gởi cho người đại diện của quý vị, nhưng chỉ quý vị mới có thể ký tên nhận số tiền thuế được trả lại cho quý vị.

5) Nếu quý vị khai thuế với mẫu đơn 1040, nên nhớ mục chỉ định người đại diện cho quý vị với ô nhỏ để đánh dấu chọn (A Third Party Designee Check Box) cho phép quý vị chỉ định người đại diện cho quý vị để liên lạc với IRS về các vấn đề liên quan đến bộ hồ sơ thuế của quý vị hoặc về tiền thuế quý vị phải đóng và tiền thuế của quý vị đã đóng dư cùng các lỗi do tính toán sai trên tờ khai thuế của quý vị.

Nếu quý vị cần giúp đỡ khi khai và nộp hồ sơ thuế, điều quan trọng là quý vị nên chọn một người khai thuế chuyên nghiệp. Những người không đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ thuế có thể bỏ qua các khoản thuế được miễn giảm hay các loại tín thuế áp dụng cho trường hợp của quý vị. Do đó, quý vị có thể phải đóng thuế nhiều hơn số thuế quý vị cần phải đóng. Những người khai thuế thiếu kinh nghiệm có thể phạm các sai sót khi khai thuế giúp cho quý vị và hậu quả có thể dẫn đến tình trạng quý vị nợ thêm thuế, bị phạt vạ và phải đóng tiền lãi trên số tiền thuế còn thiếu.

Khi chọn một người khai thuế chuyên nghiệp để khai giúp hồ sơ cho mình, quý vị nên lưu ý những điểm sau đây:

- Tránh xa những người khai thuế tuyên bố họ có thể giúp quý vị khai để nhận được nhiều tiền refund hơn những người khai thuế khác; hoặc những người bảo đảm kết quả khai trên hồ sơ như ý của quý vị, hay đòi hỏi những khoản lệ phí tính trên tỉ lệ phần trăm của số tiền refund quý vị có thể sẽ nhận được.

- Hãy chọn những người khai thuế quý vị có thể liên lạc được với họ sau mùa thuế hay sau khi họ giúp khai và nộp hồ sơ thuế cho quý vị; khi quý vị cần đến họ, những người này sẵn sàng chịu trách nhiệm về những điều họ đã cố vấn và giúp quý vị khai trên hồ sơ thuế. Xin đừng ngần ngại hỏi thăm và nhận những lời khuyên từ những người khai thuế khác là bạn bè hay người quen về những người khai thuế chuyên nghiệp có trách nhiệm đã giúp họ khai thuế những năm trước đây. Quý vị cần phải biết rõ những người này có hài lòng với công việc của người giúp họ khai thuế hay không.

- Quý vị cũng có thể kiểm chứng xem một người khai thuế chuyên nghiệp có quá trình nghiệp vụ đáng tin cậy hay không khi liên lạc với văn phòng các cơ quan sau đây: The Better Business Bureau, The State’s Board of accountancy for CPAs (văn phòng kế toán đại diện các chuyên viên kế toán của tiểu bang), The State’s bar association for attorneys (Hiệp hội các Luật Sư của tiểu bang) hay The State’s Attorney General’s office (Văn phòng Chánh Án của tiểu bang).

- Quý vị phải tự cân nhắc và có nhận xét về thành tích hay phẩm chất của những người khai thuế chuyên nghiệp quý vị chọn có đáp ứng được yêu cầu của quý vị hay không. Quý vị cũng nên tìm hiểu xem họ có phải là những chuyên viên khai thuế có đăng ký chính thức, kế toán viên được cấp bằng làm việc hoặc họ là những luật sư chuyên trách các vấn đề thuế vụ. Điều này rất quan trọng vì chỉ có luật sư, kế toán viên chuyên nghiệp và những người hành nghề khai thuế có đăng ký mới có thể đại diện cho quý vị để làm việc với Sở Thuế Vụ về các vấn đề liên quan đến thuế vụ như khi hồ sơ thuế của quý vị bị kiểm toán, khi quý vị chống án hoặc khi xảy ra tình trạng nhà cửa hay tài sản của quý vị bị tịch thu để trừ thuế nợ. Các chuyên viên khai thuế khác có thể làm đại diện cho quý vị chỉ trong phạm vi các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra lại hồ sơ thuế của quý vị khi họ có ký tên nhận là người đã khai giúp hồ sơ cho quý vị.

- Nếu người khai thuế làm việc cho một cơ sở khai thuế chuyên nghiệp, quý vị cũng nên tìm hiểu thêm xem cơ quan này có cung cấp các kiến thức về thuế cập nhật cần thiết hay yêu cầu họ cập nhật kiến thức về thuế để đảm đương công việc khai thuế hay không. Đồng thời, quy định của cơ quan có buộc người làm công việc khai thuế giúp phải thích hợp với các yêu cầu về đạo đức và tư cách hành nghề hay không.

Trên thực tế vẫn còn những người khai thuế thu lệ phí không tuân thủ những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp và tình trạng này gây nên nhiều điều phiền phức liên quan đến pháp luật cũng như gây thiệt hại về tiền bạc cho thân chủ của họ. Điển hình là những hành động không chính đáng của người khai thuế giúp, thiếu lương tâm bao gồm việc khai và nộp những hồ sơ thuế lợi tức với số liệu man trá về các chi phí cá nhân cũng như các chi phí kinh doanh phóng đại, các khoản thuế giảm không có chứng từ thực tế, các thông tin giả sử dụng để khai nhận các tín thuế hoặc các khoản miễn trừ cá nhân khai nhiều hơn các khoản miễn trừ cá nhân cụ thể.

Quý vị có thể kiểm tra các nguồn thông tin về việc lừa đảo liên quan đến thuế vụ và các việc lạm dụng các phương pháp khai man thuế trên mạng thông tin điện tử của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ http://www.irs.gov/. Trốn thuế là một hành động phạm pháp khó tránh được và nếu vi phạm, người trốn thuế có thể bị phạt tù thời gian lên đến 5 năm cùng với số tiền phạt lên đến 250,000 mỹ kim. Xin quý vị nhớ kỹ điều này: bất kể ai là người khai thuế giúp cho quý vị, người cuối cùng chịu trách nhiệm về các thông tin khai trên hồ sơ thuế của quý vị chính là quý vị.

Nếu quý vị nghi ngờ có người khai thuế man hay lợi dụng việc khai thuế cho người khác, hãy báo cho Sở Thuế Vụ những hành vi gian trá của họ. Mẫu đơn 3949-A có thể lấy từ mạng thông tin của IRS; quý vị cũng có thể gọi điện thoại để yêu cầu IRS gởi mẫu đơn này đến cho quý vị qua đường dây số 1-800-829-3676. Sau khi đã điền các chi tiết trên mẫu đơn, xin gởi về: IRS, Fresno, CA 93888.

Quý vị cũng có thể gởi thư ghi rõ các chi tiết về hành vi khai man thuế và gởi về địa chỉ trên. Trong thư xin vui lòng cung cấp những chi tiết đặc biệt về người hoặc cơ quan quý vị muốn báo cáo những hành vi phạm pháp; hoạt động của họ; bằng cách nào quý vị có cảnh giác với những hành động này; số tiền liên quan và nơi xảy ra sự việc .v.v. Mặc dù quý vị không nhất thiết phải nói rõ quý vị là ai, thông tin về quý vị sẽ góp phần hữu ích cho chúng tôi kiểm chứng hồ sơ phạm pháp. Tất cả các chi tiết quý vị cung cấp sẽ được giữ kín.

[Nguyệt San Mạch Sống thuộc hệ thống truyền thông của Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển: http://www.machsong.org.]This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=996