Phán Quyết Của Ṭa Thượng Thẩm
Date: Wednesday, March 08 @ 16:30:37 EST
Topic: Tin Trang Nhất


American Samo Về Vụ Daewoosa Buôn Người Trái Phép

Ngày 16 tháng 4, Ṭa Thượng Thẩm của American Samoa, một lănh địa dưới sự bảo hộ của Hoa Kỳ, đă tuyên án là Công Ty Daewoosa Samoa và hai công ty quốc doanh Việt Nam tuyển chọn công nhân lao động Việt Nam phải bồi thường tổng cộng 3.5 triệu Mỹ kim cho 252 nạn nhân Việt và 18 nạn nhân người Hoa từ Trung Cộng.

Ô. Kil Soo Lee, Giám đốc công ty Daewoosa, đă khai phá sản và hiện đang bị cầm tù về tội buôn người (human trafficking). C̣n hai công ty Việt Nam, International Manpower Supply (IMS và Tourism Company 12 (TC 12) nại lư do chỉ là người môi giới để không chịu trách nhiệm về lương bổng trả thiếu.

Người ta được biết, mỗi công nhân đăng kư đi lao động ở Samoa phải trả cho hai công ty VN nói trên khoản lệ phí ghi danh từ ba đến bốn ngàn Mỹ kim. Hai công ty VN đă thu được khoảng một triệu Mỹ kim và đă đóng $450,000 cho Ô. Lee.

Tuy chỉ nhận là người môi giới hai công ty này đă cắt cử người đến tại cho ăkiểm soát chặt chẽ sinh hoạt hàng ngày của công nhân, ép buộc họ không được đ́nh công hay đ̣i hỏi quyền lợi theo giao kèo.

Hiện nay UBCNVB và Chương tŕnh  Trợ Giúp Pháp Lư  cho Người Việt Xin Tị Nạn (LAVAS) cùng với các luật sư thiện nguyện đang hoạt động giúp đỡ những nạn nhân đ̣i tiền bồi thường. Ngoài ra, UBCNVB và LAVAS cùng với nhiều luật sư thiện nguyện khác đang tiến hành giúp các công nhân VN trong vấn đề xin chiếu khán T là loại chiếu khán mới được ban hành nhằm bảo vệ những nạn nhân của sự buôn người trong thời gian họ lưu lại Hoa Kỳ để ra làm nhân chứng trước Ṭa. Luật sư Bruggeman của UBCNVB đang phối hợp với các luật sư của LAVAS và Hội Hebrew Immigrant Aid Society soạn tài liệu huấn luyện cho các luật sư thiện nguyện về thủ tục xin chiếu khán T.

Về phán quyết của Ṭa Thượng Thẩm Samoa, các khoản tiền bồi thường được tính toán như sau:

(1) Tiền lương c̣n thiếu: Số tiền này được tính dựa vào số giờ làm của mỗi công nhân với mức lương tối thiểu (minimum wage) căn bản và quá giờ (overtime) và trừ đi số tiền lương đă được trả và số tiền thuế phải đóng. Mức lương này cũng được tính ngay cả trong thời gian mà công ty không có việc làm cho công nhân. Số tiền này được tính đổ đồng từ $2,500 đến $5,500 cho mỗi công nhân tùy theo thời gian mà họ đă đến American Samoa.

(2) Tiền phạt v́ trả lương thiếu: Số tiền này bằng với số tiền lương trả thiếu như trên, nhưng chỉ áp dụng cho những ai trước đây đă ghi danh với toà án để đ̣i khoản tiền phạt này. Một số các công nhân hoặc v́ lo sợ bị trả thù khi phải trở về Việt nam hay không hiểu rơ quyền lợi của ḿnh đă không dám kư đơn chung vào đơn kiện đ̣i khoản tiền này.

(3) Bồi hoàn lệ phí ghi danh: $3,000 cho những công nhân Việt kư hợp đồng với hăng IMS, $4,000 cho những công nhân kư hợp đồng với hăng TC12, và $5,000 cho những công nhân kư hợp đồng trực tiếp với công ty Daewoosa.

Đây là một khoản tiền rất lớn mà mỗi công nhân phải đóng khi kư giao kèo để trả cho các lệ phí như tiền giấy tờ, đóng thế chân di trú hay tiền bồi thường nếu các công nhân tự ư hủy bỏ giao kèo. Các công ty Việt nam đă thú nhận là đă giao nộp cho Công ty Daewoosa tổng số tiền lên đến $450,000 thâu được từ các công nhân Việt nam, trong khi Daewoosa chỉ phải đóng vỏn vẹn $10,000 cho tiền thế chân di trú cho tất cả mọi công nhân có mặt tại American Samoa. Ngoài ra, một số nhân chứng cho UBCNVB biết rằng thực ra họ đă phải đóng khoản tiền thế chân cao hơn nhiều so với con số trong sổ sách.

Chẳng hạn có những công nhân đă phải đóng đến $5,000 nhưng công ty Việt nam chỉ cấp biên nhận là $3,000.

(4) Tiền ăn ở: $1,500 cho mỗi công nhân. Số tiền này công ty Daewoosa đă khấu trừ vào tiền lương của công nhân mặc dù theo hợp đồng công ty Daewoosa bảo đảm việc ăn ở miễn phí. Khi đến American Samoa, các công ty Việt nam đă tiếp tay với Daewoosa để t́m cách tráo trở và buộc các công nhân phải kư một giao kèo khác không có các điều khoản bao ăn và bao ở này. Ṭa án đă ra lệnh hủy bỏ các giao kèo sau này và truy phạt các bị can theo giao kèo đă được kư từ khi c̣n ở Việt nam.

(5) Tiền giữ giấy thông hành trái phép: $1,000 tiền phạt phải trả cho mỗi công nhân. Trong thời gian sống tại Samoa, công ty Daewoosa đă thâu hồi tất cả giấy thông hành và giấy tờ tuỳ thân khác để các công nhân luôn luôn lo sợ và không dám ra khỏi khu nhà ở hay tiếp xúc với những người địa phương.

Luật pháp của American Samoa đ̣i hỏi mọi người ngoại quốc phải mang theo giấy thông hành và tùy thân khi ra đường. Nếu không, họ có thể bị bắt và trục xuất.

Ngoài ra Toà c̣n bắt các bị cáo phải trả luật sư phí cho 3 vị luật sư đại diện cho nạn nhân, tổng cộng $100,000. Luật sư Virginia Sudbury and Christa Lin là hai luật sư đại diện cho các công nhân Việt nam tại American Samoa và hiện vẫn c̣n liên lạc và giúp đỡ các công nhân này với sự trợ giúp của các luật sư của LAVAS và Ủy Ban Cứu Người Vượt Biển.

Cộng lại, số tiền bồi thường lên đến trên 3,5 triệu Mỹ kim. Trong đó khoảng 3 triệu dành cho số nạn nhân Việt và nửa triệu dành cho các nạn nhân người Hoa. Tuy nhiên, việc tranh chấp c̣n có thể kéo dài.

Quư vị nào muốn theo dơi diễn tiến về việc truy tố vụ buôn người tại American Samoa, xin vào hội trang của chương tŕnh Giúp Đỡ Nạn Nhân Bóc Lột và Buôn Người của UBCNVB tại http://bpsos.org/VETA/veta_index.html hoặc vào web site báo Mạch Sống xem chi tiết về vấn đề này: www.bpsos.org/Machsong

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=733