Về Các Vụ Lường Gạt
Date: Wednesday, March 08 @ 14:37:21 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt
Của Ông Larry Nguyễn

UBCNVB đang lập hồ sơ về các vụ lường gạt tiền bạc của Ông Larry Nguyễn, tên thật là Nguyễn Việt Lang, để cung cấp cho Luật Sư Đoàn Tiểu Bang Virginia cũng như các giới hữu trách.

Ông Larry Nguyễn đă lường gạt tiền bạc của rất nhiều đồng hương ở  nhiều tiểu bang, từ North Carolina cho đến Missouri, từ Virginia cho đến New York. Ông Larry hiện nay đang mở văn pḥng dịch vụ ở Philadelphia, để lại văn pḥng ở Virginia cho người trai con trông nom.

Ngày thứ  Sáu 22 tháng 3 vừa qua, Luật Sư Đoàn của Tiểu Bang Virginia đă thu hồi bằng hành nghề trong 60 ngày của LS Robert Edward Howard, hành nghề tại Bắc Virginia. LS Howard bị phạt kỷ luật v́ đă không kiểm soát nhân viên là ông Larry Nguyễn, và đă dùng ngân phiếu không bảo chứng.

Nếu muốn được can thiệp để đ̣i lại tiền, xin gởi hồ sơ đến trước cho chúng tôi kèm với số điện thoại liên lạc. Các hồ sơ này bao gồm một tờ đơn giải thích sự vụ, các chứng từ như biên lai, mẫu quảng cáo của Ông Larry Nguyễn, ngân phiếu đă bị rút tiền, các thư từ qua lại... Sau khi nghiên cứu hồ sơ chúng tôi sẽ liên lạc với quư vị để lấy thêm tin tức. Mọi thư từ xin gởi về:

Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển
6400 Arlington Blvd., Suite 640
Falls Church, VA 22042-2336
Attn: Dịch Vụ Lường Gạt

V́ báo chí ở các nơi không đăng tải các thông cáo của chúng tôi về sự vụ này, do đó chúng tôi kêu gọi những cá nhân trong cộng đồng giúp chuyển tin tức này đến bạn bè, thân hữu, láng giềng, và đồng nghiệp của ḿnh. Xin chân thành cảm ơn quư vị.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=726