Tin Sinh Hoạt Của Các Văn Pḥng Chi Nhánh
Date: Wednesday, March 08 @ 14:23:57 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


New Orleans, Louisiana
Bắt đầu tháng này, UBCNVB-New Orleans sẽ hợp tác với Nhà Thờ Việt Nam Mary Queen để thiết lập chương tŕnh giúp đỡ thanh thiếu niên trong Cộng Đồng Việt Nam trong lănh vực hoạt động xă hội và văn hóa nhằm phát triển các đức tính tốt và thăng tiến trong học vấn. Văn pḥng hiện có cung cấp các dịch vụ di dân và tị nạn, hướng dẫn cho đồng hương về sự  an toàn nơi làm việc, và có chương tŕnh hỗ trợ cho các cựu tù nhân cải tạo.

Camden, New Jersey
Văn Pḥng được thành lập năm 2000 với những hoạt động từ thiện giúp người Việt tỵ nạn và di dân ở New Jersey. Đặt tại văn pḥng này là Trung Tâm Kỹ Thuật Cộng Đồng với chương tŕnh khai thuế miễn phí, lớp tiếng Anh, lớp vi tính, lớp luyện thi quốc tịch, và chương tŕnh dạy kèm cho trẻ em. Mục đích của Trung Tâm là giúp đỡ người lớn tuổi quen với cuộc sống mới và khuyến khích người trẻ vào đại học hay trường học huấn nghệ. Bên cạnh đó văn pḥng cung cấp những dịch vụ về di trú như bảo lănh,  làm thẻ xanh, xin nhập tịch, xin tái xét cho các trường hợp HO hay con cái HO , dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại.

Hampton, Virginia
Văn Pḥng UBCNVB-Hampton cung cấp dịch vụ di trú và nhập tịch, thông dịch, can thiệp hồ sơ HO, v.v. cho đồng hương ở vùng nam Virginia. Bên cạnh đó Văn Pḥng hiện mở 2 lớp học: thi quốc tịch và sử dụng máy computer căn bản. Văn Pḥng đang cần thêm thiện nguyện viên cho những chương tŕnh phục vụ đồng bào tại vùng Hampton Roads. Xin liên lạc cô Huỳnh Anh: 757-723-6661.

 Raleigh, North Carolina
Văn Pḥng UBCNVB tại Raleigh, North Carolina bắt đầu hoạt động từ ngày 1 tháng 12 năm 2001. Trong mùa thuế năm nay, văn pḥng đă thực hiện hai khoá huấn luyện khai thuế do nhân viên Sở Thuế Liên Bang (IRS) và Chuyên viên thuế vụ của UBCNVB đảm trách và giúp cho 10 gia đ́nh khai thuế thu về được tổng cộng 8.568 Mỹ kim tiền thuế Liên Bang. Hiện Văn Pḥng tại Raleigh đang thực hiện các lớp học căn bản về Computer với học phí tượng trưng.

Washington, DC
Mùa hè này Văn Pḥng UBCNVB, Washington DC sẽ bắt đầu chương tŕnh dạy kèm cho các trẻ em Việt yếu kém trong việc học. Qua chương tŕnh này, các anh chị sinh viên sẽ giúp cho các em học tiểu học và trung học ôn luyện về các môn toán, máy vi tính, và Anh văn. Bên cạnh đó, chương tŕnh sẽ có những sinh hoạt giải trí và nghệ thuật cho các em. Muốn ghi danh xin liên lạc cô Hiền tại số :
202-234-3598.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=724