Chương Tŕnh Cấp Phát Máy Vi Tính
Date: Monday, January 23 @ 17:28:41 EST
Topic: Tin Sinh Hoạt


Tổ chức bất vụ lợi Beaumont Foundation of America (BFA) sẽ cấp 2,000 máy vi tính xách tay (laptop) cùng với máy in hiệu Toshiba cho các người có thu nhập thấp, bị khuyết tật, hay bị thiệt tḥi, tuổi từ thiếu niên cho đến cao niên. Đây là những máy mới và tối tân được trang bị sẵn những nhu liệu thông dụng.

Trong năm 2003, chỉ có những ai ở các tiểu bang sau đây mới được cứu xét: Alabama, Alaska, California, Colorado, DC, Hawaii, Idaho, Illinois, Kansas, Mississippi, Montana, Nebraska, New Mexico, New York, North Dakota, Oregon, South Dakota, Texas, Virginia, Washington, West Virginia and Wyoming. Các tiểu bang c̣n lại sẽ phải chờ đến năm 2004.

Muốn ghi danh quư vị cần gọi số 1-866-505-2667 để được phỏng vấn. Quư vị nào kém khả năng sinh ngữ và sống ở những nơi có văn pḥng chi nhánh của UBCNVB có thể liên lạc các văn pḥng này để được giúp đỡ: DC: Minh Lê 202-234-3598; Bắc Virginia: Kim Oanh 703-538-2190; Hampton: Thuư Huỳnh 757-723-6661; Houston: Cẩm Xuân 281-530-6888; Orange County: Paul Trịnh 714-775-2214; và Sacramento: Thống Phạm 916-395-2156.

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=610